Soru ve Cevaplarla İslam ve Zekat Soruları Forumundan Zekat Kelime Anlamı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Zekat Kelime Anlamı

  Reklam
  Zekat kelimesinin sözlük anlamı nedir?

  Zekat, İslâm’ın beş şartından biridir.

  Sözlükte “artma, arıtma; övgü ve bereket” mânalarına gelen zekât, terim olarak Kur’an’da belirtilen sınıflara sarfedilmek üzere dinen zengin sayılan müslümanların malından alınan belli payı ifade eder.

  Örfte bu payın maldan çıkarılması işlemine de zekât denilir. Sadaka kelimesi de terim olarak zekâtla eş anlamlıdır.

  İslâm maliye hukukunun erken dönem müelliflerinden Ebû Ubeyd Kāsım b. Sellâm (ö. 224/838), “Sadakaya gelince, sadaka müslümanın altın, gümüş, deve, sığır, koyun, hububat, mahsul gibi mallarının zekâtıdır; bu zekât Allah’ın tayin ettiği sekiz zümreye verilir” (Kitâbü’l-Emvâl, s. 24);

  Şâfiî fakihi Mâverdî, “Zekât da sadaka mânasınadır, her ikisi de aynı şeye isim olarak verilmiştir. Zekât hakikaten ve hükmen çoğalma kabiliyeti olan, sahibi tarafından meşrû yollardan kazanılan mallardan alınan ve lâyık olanlara bir yardım anlamı taşıyan farz ibadettir” (el-Aĥkâmü’s-sulŧâniyye, s. 113)

  tanımını verirken bu eş anlamlılığa dikkat çekerler. Toprak ürünlerinden alınan zekât nisbetini ifade eden uşr/öşür (‚) kelimesi de ziraî mahsullerden tahsil edilen zekâtın özel adı olmuştur.  Paylaş
  Zekat Kelime Anlamı Mumine Forum