Soru ve Cevaplarla İslam ve Zekat Soruları Forumundan Kirada Oturan Kardeşe Zekat Düşer Mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kirada Oturan Kardeşe Zekat Düşer Mi?

  Reklam
  Kız kardeşim dul ayda 600 lira maaşı ve nisap miktarından fazla altını var. Kirada oturuyor çocukları var. Ben zekatımı ona verebilir miyim?

  Zekat verilebilecek kişiler sekiz gruptur: Hz. Allah (cc) zekatı, başkalarının zekatını alabilecek kimseleri sekiz gruba ayırmıştır. Zekat şu ayet-i celilede belirtilen kimselere verilir:

  a) Fakirlere, (Nisap miktarı malı olmayan veya nisap miktar malı olup, fakat o malla zaruri ihtiyaçlarını bile karşılayamayan kimselerdir.)

  b) Hiç bir şeyi olmayan yoksullara,
  c) Sadakaları toplamaya memur olanlara,
  d) İslam dinine ısındırılmak istenenlere,
  e) Kölelere,
  f) Borçlulara.
  g) Allah yolunda savaşanlara,
  h) Yolda kalmış yolculara. (Tevbe, 60)
  (Camiu’s-Sağir)

  Dinen zengin kişilere sadaka verilebilir, ancak zekat verilmesi caiz değildir Dinen fakir durumda olanlar zekat alabilecek kişiler arasında zikredilmiştir. Eğer kardeşiniz elindeki nisap miktarı malla zaruri ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak durumdaysa dinen fakir sayılır ve kendisine zekat verebilirsiniz. Eğer bu vasıfta değilse dinen zengin durumdadır. Sadaka kabul edebilir ancak zekat kabul etmesi caiz olmaz. Zira hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:

  “Zengin ve güçlü kuvvetli kimseye zekat almak caiz değildir.” (Ebu Davud, İbn-i Mace)
  “Temel ihtiyaçlarından başka nisap miktarı bir mala sahip olana da zekat verilemez. Çünkü bu kimse zengin sayılır, ihtiyaçtan fazla olarak elde bulunan malın ticaret eşyası, nakit para gibi artan bir mal yahut ev ve ev eşyası gibi artmayan bir mal olması fark etmez.

  Fakat zengin bir kimseye, nafile şeklinde olan bir sadakanın verilmesi caizdir. Bu yönü iledir ki, vakıfların sadaka kısmından sayılan gelirlerini vakfiye senedi gereğince, zengin kimselerin almaları da helal bulunmuştur. Bu bir bağış ve ikram yerindedir.”

  Dinen zengin sayılan bir kadının çocukları zekat kabul edebilir Bunlarla birlikte anneleri dinen zengin sayılsa dahi yeğenlerinize zekat verebilirsiniz.
  “Bir kimse zekatını, zengin bir erkeğin (buluğa ermemiş) küçük çocuğuna veremez. Çünkü bu çocuk, babasının malı ile zengin sayılır. Fakat zengin bir kadının fakir ve yetim olan ve babası Müslüman olan çocuğuna zekat verilebilir. Çünkü bu çocuğun nesebi, baba tarafından sabittir; anasının serveti ile zengin sayılmaz.”

  (Büyük İslam İlmihali)  Paylaş
  Kirada Oturan Kardeşe Zekat Düşer Mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İhtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken herkese zekat verilebilir. Bu aynı zamanda akrabalık ilişkilerini gözettiği için o kişiye ayrıca bir sevap kazandırmaktadır.kirada oturana zekat düşer mi,  dul kardese zekat verilir mi,  dul kadının kirada evi varsa zekat düşermi