Soru ve Cevaplarla İslam ve Zekat Soruları Forumundan Ticaret mallarının zekatı nasıl verilir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ticaret mallarının zekatı nasıl verilir?

  Reklam
  Ticaret Mallarının Zekâtı:

  Bütün ticaret mallarına zekât düşer. Ticaret malları kumaş, elbise, v.s. gibi her çeşit eşyadan olabileceği gibi, buğday, arpa, pirinç gibi hububattan; demir, bakır, kalay gibi madenlerden, koyun, deve, keçi gibi hayvanlardan; ev, han, dükkân gibi akardan da olabilir.

  Ticaret mallarında zekâta esas olan malın kendi değil, değeridir. Değerin 40'ta biri, zekât olarak verilir.

  Ticaret malına zekât düşmesi için, bazı şartlar aranır. Şöyle ki:

  1 - Ticaret malının değeri altın ve gümüş nisabına varmalıdır. Malın değeri, bulunduğu şehire göre takdir edilir.

  2 - Ticaret malının üzerinden 1 yıl geçmelidir.

  3 - Mal satın alınırken ticaret maksadıyla alınmalı ve bu niyet satarken de sürdürülmelidir.

  Meselâ: Hizmetinde kullanmak niyetiyle hayvan alıp sonra onunla ticaret yapmak düşünülse, bu düşünceyle o hayvan ticaret malı olmaz. Ancak bilfiil satmaya veya kiraya vermeğe kalkılırsa o zaman ticaret malı hükmünü alır.

  Kâğıt Paraların, Tahvil ve Bonoların, Hisse Senedlerinin Zekâtı:

  Altın ve gümüşe çevrilmesi mümkün olan kâğıt ve madenî paraların zekâtı farzdır. Bu paralar ticarette kullanılmayıp kasada saklansalar bile, zekâtlarını vermek gerekir. Çünkü böyle paralar, aslen alış-veriş ve ticaret için tedavüle konulmuşlardır. Hükmen ticaret malı cinsinden sayılırlar.

  Şirketlerce çıkarılan tahviller, hisse senetleri şirkete olan ortaklık miktarını gösteren değerlerdir. Aynen ticaret malı gibi her sene zekâtlarını vermek gerekir. Ayrıca elde edilen kârların da zekâtı ayrı olarak verilir.

  Bonolar, yapılan alış veriş sonucu müşteriden borç karşılığı alınan senetlerdir. Bunlar alacaklar kısmına girerler ve kuvvetli alacak sayılırlar.

  Arsa ve Daire Zekâtı:

  Arsalar iki maksadla alınır:

  Ya üzerinde ev veya akar getiren bir bina yapmak için,

  Ya da arsayı arsa olarak tutup kâr elde etmek için...

  Birinci niyetle alınan arsalarda ticaret niyeti olmayıp mülk edinmek gayesi olduğundan, kıymetleri itibariyle zekâta girmezler. Getirdikleri kira bedelinden zekâtları verilir

  Ticaret maksadı ile satın alınan arsalar parsellenerek veya tüm olarak satışa arzedildiklerinden ticaret eşyası kısmına girerler. Bunların kıymetleri üzerinden zekâtları verilir.

  İnşa edilerek kiraya verilen veya oturulan binaların kıymeti üzerinden zekât yoktur, getirdikleri kiralara zekât düşer.

  Satış için inşa edilen bina ve apartman daireleri, ticaret malı kısmına girdiklerinden, bunların da kıymetleri üzerinden zekâtları verilir.


  Sorularla İslamiyet


  Paylaş
  Ticaret mallarının zekatı nasıl verilir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İhtiyaçları dışında ticaret için elinde bulunan malların fiyatları hesaplanarak bunlardan elde edilecek gelire göre üzerine ne kadar zekat düşüyorsa ona göre verir. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Ticaret mallarının zekatı hesaplanır ve %2,5 olarak verilir