Soru ve Cevaplarla İslam ve Zekat Soruları Forumundan Sadaka vermenin dünyevi ive uhrevi faydaları nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sadaka vermenin dünyevi ive uhrevi faydaları nelerdir?

  Reklam
  Sadaka vermekte, dünyevî ve uhrevî pek çok faydalar vardır. Bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

  1 - Sadakalar günahlara keffâret, Cehennem ateşine karşı siperdir.

  Peygamber Efendimiz, bu hususta şöyle buyurmuştur:

  "Bir hurma ile de olsa sadaka verin. Çünkü o bir hurma, açlığı giderir. Su ateşi söndürdüğü gibi hatâları da söndürür, yok eder."

  "Bir hurmanın yarısı ile bile olsa Cehennem ateşinden korunun. Onu da bulamazsanız, tatlı ve güzel söz söyleyin. (Bu da sadaka yerini tutar)."

  2 - Sadakalar kıyâmette, sâhibini mahşer gününün dehşetinden korur. Peygamberimiz bu hususu şu şekilde belirtmişlerdir:

  "Kıyâmet günü hesap görülünceye kadar, herkes sadakasının gölgesinde olacaktır."

  3 - Sadakalar Cenâb-ı Hakk'ın gazabını da söndürür. Hadîste: "Gizli sadaka, aziz ve celîl olan Allah Teâlâ'nın gazabını teskin eder" buyurulmuştur.

  4 - Sadakalar belâ ve musibetleri de def'ederler. Peygamberimiz: "Sadaka, belâları def'eder" buyurmuştur.

  İnsan, kendisinden bir şeyler isteyen kimseyi boş çevirmemeli, elinden geldiğince ona bir şeyler vermeye çalışmalıdır. Resûlüllah Efendimizin şu îkazını hiçbir zaman unutmamalıdır:

  "Sâil (dilenci) sâdık olup, cidden muhtaç halde ise, onu kovan felâh bulmaz."

  Hz. İsâ (A.S.): "İsteyen kimseyi eli boş çeviren eve, bir hafta melekler uğramaz" buyurmuştur.

  Peygamber Efendimiz, bir muhtaca vereceği sadakayı bizzat kendi eliyle verir, araya başka birini vasıta kılmazdı...

  Sadakanın gizli verilmesi efdaldir. Nitekim Peygamberimiz:

  "Üç şey iyilik hazinelerindendir. Biri de verdiği sadakayı gizlemektir" buyurmuştur.

  Kur'an'da da sadakalar gizli verilmeğe teşvik edilmiştir:

  "Eğer sadakaları gizler ve gizlice fakirlere verirseniz; işte bu sizin için daha hayırlıdır." (el-Bakara, 271).

  Sadakayı gizli vermenin en mühim faydası, sadakayı verenin riyadan kurtulmasıdır.

  Ayrıca, sadaka alanın da şeref ve haysiyeti rencide olmaktan korunmuş olacaktır.

  Sadakanın Şartları:

  Sadakanın makbûl ve lâyık olduğu mevkii bulması için birkaç şart vardır. O şartlar da şunlardır:

  1 - Sadakayı vermekte israf olmaması.

  2 - Başkasından alıp başkasına vermek suretiyle, halkın malından olmayıp, kendi malından olması.

  3 - Minnetle in'amın bozulmaması.

  4 - Fakir olmak korkusuyla sadakanın terkedilmemesi.

  5 - Sadakanın yalnız mala ve paraya münhasır olmadığının bilinmesiyle ilim, fikir, kuvvet gibi şeylerden de sadakanın verilmesi.

  6 - Sadakayı alan adam, o sadakayı sefahette değil, hacet-i zaruriyesinde sarfetmesi lâzımdır.

  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Sadaka vermenin dünyevi ive uhrevi faydaları nelerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sadaka verildiği zaman dünyalık olarak elindeki mallar Allahu tealanın koruması altına alınır ve bereketlenir. Ahiretteki sevabı ise köle azat edilmiş gibi kabul edilmektedir. Ki bu dinimizde çok önemlidir.