Soru ve Cevaplarla İslam ve Zekat Soruları Forumundan Sadaka-i fıtrin verileceği yerler nerelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sadaka-i fıtrin verileceği yerler nerelerdir?

  Reklam
  Sadaka-i Fıtrin Verileceği Yerler
  Sadaka-i fıtrin verileceği yerlerle zekâtın verileceği yerlerin aynı olduğu hususunda fakihler görüş birliği içindedirler. Sadaka-i fıtır bu bakımdan zekât hükmünde olup zekâtın verileceği yerlere verilir ve Tevbe sûresinin 60. âyeti*nin kapsamına girer. Kendilerine zekât verilmesi caiz olmayanlara sadaka-i fıtrin da verilmesi caiz olmaz. Bu sadakanın gayri müslimlere, müslüman ül*kelerde yaşayan zimmîlere verilmesi caiz değildir.

  Fıtır sadakası vermesi vacip olan bir kişi bu sadakayı vermeden ölürse, mirasçılarının bu sadakayı onun terekesinden vermeleri gerekir. Çünkü bu sadakada hem Allah'ın hem de kulların hakkı vardır. Mükellefin ölümüyle bu vecibe ortadan kalkmaz.

  Hanefi mezhebine göre fıtır sadakası vermekle mükellef olan bir kişi fıtır sadakasını vermeden ölürse, mükellefiyeti sona erer. Mirasçıları onun bu sa*dakasını gönüllü olarak verirlerse ve kendileri de teberruda bulunma ehliyeti*ne sahip iseler terekesinden verilir. Vermek istemezlerse zorlanamazlar. Amaölünün bu konuda vasiyeti varsa, fitresinin, malının üçte birinden çıkarılıp ve*rilmesi uygun olur. (Zühaylî, el-Fıkhü'l İslâmî, 3/2040)

  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Sadaka-i fıtrin verileceği yerler nerelerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sadakanın verileceği yerler yine zekatın verileceği yerler ile aynı olup kuranı kerimde anlatılmaktadır. Müslüman olmayan kimselere sadaka verilmediği gibi zekat da verilmemektedirsadaka nereye verilir