Soru ve Cevaplarla İslam ve Zekat Soruları Forumundan Fitrenin miktarı nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Fitrenin miktarı nedir?

  Reklam
  Fitrenin miktarı 1 sâ'dır (2,166 kg.). Fitre ancak buğday, arpa, mercimek, pirinç, hurma, nohut, mısır, kuru üzüm ve peynir gibi halkın çoğunun yediği gı*da maddelerinden verilir. Gıda maddelerinin kıymetini para olarak vermek ca*iz değildir.

  Hanefî mezhebine göre gıda maddelerinin kıymetini para o/arak vermek caizdir. Fakirlerin ihtiyaçlarının karşılanması bakımından böyle yapılması bel*ki de daha hayırlıdır.

  Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sadaka-i fıtırla ilgi*li kararının mukaddimesinde bu sadakanın mahiyeti ve esprisi hakkında şöy*le denmektedir:"Hadislerde sadaka-i fıtrin miktarı, buğday, arpa, hurma veya üzümden 1 sâ' (Hz. Peygamber döneminde kullanılmakta olan bir ölçü birimi olup yakla*şık 2,917 gr.) olarak belirlenmiştir. Sadaka-i fıtrin bu sayılan maddelerden be*lirlenmesi, o günkü toplumun ekonomik şartları ve beslenme alışkanlıkların*dan kaynaklanmaktadır. Hz. Peygamber ve sahabe dönemindeki uygulamalar dikkate alındığında, sadaka-i fıtır miktarı ile, bir fakirin, içinde yaşadığı top*lumdaki orta halli bir ailenin hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin kar*şılanmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır."Anılan kararın son kısmında gıda maddelerinin aynen verilmesinin caiz oluşunun yanı sıra bu maddelerin kıymetlerinin nakit olarak verilebileceği de ifade edilmiştir.Birkaç kişinin fitresini vermesi gereken kişi bunları ödeyecek mala sahip değilse, önce kendi şahsının fitresini verir. Sonra malî durumu nisbetinde eşi*nin, hizmetçisinin, küçük çocuğunun, babasının, annesinin ve büyük çocuğu*nun fitresini verir. Bununla ilgili bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (s.a.v) şöy*le buyurmuştur:
  "Önce nefsinden başla, ona tasaddukta bulun. Bir şey artar*sa ailene ver. Ailenden bir şey artarsa yakınlarına ver."(Müslim, Zekât, 14.)


  Fitresini vermesi gerekenlerden aynı derecede birden fazla kişi bulunur ve hepsinin fitresini verecek kadar malı bulunmazsa, bunlardan dilediğinin fit*resini verir.

  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Fitrenin miktarı nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sadaka-i fitre halkın ağırlıklı olarak tükettiği yiyeceklerden verilmesi gerekir. Bunlar buğday, arpa, kuru üzüm,nohut, hurma, mısır, mercimek gibi yiyeceklerdir.fitrenin miktarı