Soru ve Cevaplarla İslam ve Zekat Soruları Forumundan Sadaka-i Fıtır vermekle yükümlü olanlar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sadaka-i Fıtır vermekle yükümlü olanlar

  Reklam
  Sadaka-i Fıtır Vermekle Yükümlü Olanlar
  Fıtır sadakası, hür olan her müslüman vaciptir. Gayri müslimin de müslii-man olan yakınlarının ve hizmetçilerinin fıtır sadakasını vermesi gerekir. Bu sadakanın verilmesinin vacip olması için, kişinin ayrıca hem kendisinin, hem de çoluk çocuğunun bayram günü ve gecesine yetecek miktardaki azıklarını ve âdete göre bayram yemeği olarak yapılan yemekleri temin etmeye mukte*dir olması şarttır. Bundan fazla olarak hem kendisinin hem de bakmakla yü*kümlü olduğu kimselerin durumlarına uygun elbise, ev, hizmetçi, kap -aynı türden birkaç tane de olsa- kitaplarının ve bineklerinin de bulunması şarttır.

  Hanefî mezhebine göre hür ve müslüman olup kendisinin ve bakmakla yükümlüolduğu kimselerin aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisab miktarı ma*la sahip olan kişi fıtır sadakası vermekle mükelleftir.

  Bu saydıklarımıza sahip olan kişi borçlu da olsa, hem kendi adına hem de bu sadakanın verilmesinin vacip olduğu anda geçimlerinden sorumlu oldu*ğu kimseler adına fıtır sadakası vermekle yükümlüdür. Geçimlerinden sorum*lu olduğu kimseler dört sınıfta toplanırlar:

  1. Zengin de olsa, ric'î talâkla boşanmış da olsa, bâin talâkla boşanmış bir hamile de olsa, kocasına itaatsizlik etmeyen kadının, kendisi için kocası ta*rafından verilmek üzere takdir edilmiş bir nafakası yoksa; fitresinin kocası ta*rafından verilmesi vacip olur. Ama nafakası varsa, fitresinin kocası tarafından verilmesi vacip olmaz. Hizmetçiler de bu hükme tabidirler.

  2. Ne kadar geriye doğru gitse de kişinin baba ve dede gibi asılları.
  3. Ne kadar ileriye doğru gitse de kişinin oğul ve torun gibi zürriyeti.
  Baba veya dedelerinin bu kimselerin fitrelerini vermesi vacip olmaz. Bun*ların erkek veya kadın, büyük veya küçük olmaları bu hükmü değiştirmez. An*cak ilimle meşgul olma sebebiyle de olsa fakir veya miskin durumuna düşmüş iseler, baba veya dedelerinin bunların fitrelerini vermeleri gerekir. İlimle meşgul olmayan büyük yaştaki evlâdın yerine baba veya dedesinin fitre vermesinin va*cip olması için, evlâdın kazanç sağlama gücünden yoksun olması şarttır.

  4.Efendisinin yanından kaçmış veya kaçarken yakalanmış olan köle.

  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Sadaka-i Fıtır vermekle yükümlü olanlar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sadaka-i fıtır vermekle mükellef olan kimseler bakmakla sorumlu olduğu kişilere karşı sorumluluğunu yerine getirdikten sonra elinde mal mülk kalan kimseye zorunlu olur.