Soru ve Cevaplarla İslam ve Zekat Soruları Forumundan Zekatın verilme zamanı hakkında detaylı bilgi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Zekatın verilme zamanı hakkında detaylı bilgi

  Reklam
  Zekatın verilme zamanı hakkında detaylı bilgi

  Zekat düşen malın zekatı her hangi bir zamanda verilebilir.

  Kuvvetli ve en sahih olan görüşe göre, üzerine zekât düşen mal ve paraların zekâtı, o mal ve paranın üzerinden 1 sene geçtikten sonra, sene biter bitmez hemen verilmesi icabeder. Özürsüz olarak geciktirmek câiz olmaz. Günahtır.


  Diğer bir görüşe göre ise, zekâtın verilmesi zekatı verilecek şeyin üzerinden bir yıl geçince değil sonra da vermesi uygun olacak şekilde farzdır. Yani sene nihayetinde hemen verilmesi lâzım değildir. Mükellef bunu hayatta bulundukça dilediği zaman verebilir. Eğer zekatını vermeden ölürse, ancak o zaman günahkâr olur. Fakat bu görüş zayıftır.


  Zengin olacak kadar bir mala veya paraya sahip olan kimse, zengin olduğu tarihi, kameri aya göre bir yere yazar. Mesela, 3 Recebde zengin olmuşsa, bir yıl sonra Recebin üçü gelince yine nisap kadar parası ve ticaret malı varsa zekatını verir. Ramazan ayını beklemez.


  Günü gelmeden zekat vermekte de mahzur yoktur, çok iyi olur. Hatta gelecek birkaç yılın zekatını önceden vermek de caizdir. Bir kimse, zekatını yanlış hesap edip, bir altın zekat vermesi gerekirken iki altın hesap etse, fakire verdikten sonra tekrar hesap etse, bir altın vereceğini anlasa, ikinci yıl vereceği zekata bu bir altını sonraki yılın zekatına sayabilir.


  Hadis-i şerifte, (Zekat vermekte acele ediniz!) buyuruldu. (İbni Mace)


  Zekat yalnız Ramazan ayında mı verilir?


  Her zenginin zekat verme ayı ve günü farklı olur. Ramazan ayını beklemez. Eğer Şevvalın 23'ünde zengin olmuşsa, gelecek yılın Şevvalin 23'ünde zekat verir. Şevval ayı gelmeden Ramazan ayında verse de olur. Fakat Şevval ayının 23'ünde tekrar malını hesap eder. Az vermişse, üstünü tamamlar. Çok vermişse, fazla verdiği nafile olur. Yani zekatı günü gelmeden önce de vermek caizdir. Fakat gününde tekrar hesap etmek gerekir.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Zekatın verilme zamanı hakkında detaylı bilgi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zekatın verilme zamanı yoktur. Kişi istediği zaman verebilir. Fakat bir malının üzerinden bir tam yıl geçtikten sonra ya da isterse öncesinde de verebilir.