Soru ve Cevaplarla İslam ve Zekat Soruları Forumundan Fakir ve miskin kimdir? Nisap miktarı malı olanların zekat vermesi gerekir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Fakir ve miskin kimdir? Nisap miktarı malı olanların zekat vermesi gerekir mi?

  Reklam
  Zekât kelimesinin sözlük anlamı: “artma, çoğalma ve berekettir”. Zekâtın farz olması için kabul edilen şartlar arasında, “zekât” kelimesinin bu sözlük anlamına uygu olan “artma, çoğalma” şartı da vardır. Bu sebeple, ticaret için kullanılmayan ev ve araba gibi artma/çoğalma özelliği olmayan şeylerde zekât yoktur. Bunlar aynı zamanda insanların zarurî ihtiyaçlarındandır. Bir nokta daha vardır ki, eğer çoğalma özelliğinde olmayan malların zekâtı verilirse, birkaç yıl içerisinde ilgili sermaye de biter. Onun için bu konuda herhangi bir çelişki söz konusu değildir.

  - Fakir kavramı, Kur’an’da “fakir-miskin” kelimeleriyle ifade edilmiştir. Fakir ile miskinden hangisinin daha fakir olduğu konusunda farklı görüşler vardır.

  Hanefilere göre, fakir: ev ve ev eşyası gibi aslî ihtiyaçlarını karşılayamayan, nisap miktarından daha az malı bulunan kimsedir. Miskin ise, hiçbir geliri ve malı olmayan kimsedir.

  Şafiilere göre ise, fakir; kendisinin ve bakmakla mükellef olduğu kişilerin ihtiyaçlarını gidermeye yeterli malı ve kazancı olamayan kimsedir. Miskin ise; kendisine ve geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olmamakla beraber, sahip olduğu mal ve kazançla kıt kanaat geçinebilen kimsedir.

  Özetlersek, Hanefilere göre, miskin fakirden daha fakir; Şafiilere göre ise, fakir miskinden daha fakirdir. Bu her iki mezhebe göre de, zekât almaya hak eden muhtaçlar;

  a. Hiçbir malı ve geliri olmayanlar ile,

  b. Malı ve geliri olmakla beraber yine de kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin geçimleri temin edemeyen kimselerdir.  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Fakir ve miskin kimdir? Nisap miktarı malı olanların zekat vermesi gerekir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zekatın insanlar arasındaki yardımlaşmayı sağlaması ve zengin ile fakir arasındaki ilişkilerin kopmasını engellediği için bir çok yönden insanlara fayda sağlamaktadır.