Soru ve Cevaplarla İslam ve Zekat Soruları Forumundan Üretimde kullanılan ham maddelerin zekatı var mıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Üretimde kullanılan ham maddelerin zekatı var mıdır?

  Reklam
  Tezgâh, fabrika ve benzeri imalathaneler zekâta tabi mal lardan değildir. Bunlardan elde edilen gelirin senesi dolduğunda -nisaba ulaşıyorsa- zekâtı verilir.

  Fabrika ve imalathanelerede imalat için satın alınan ham mad de ve benzeri şeyler stok edilir de üzerinden bir sene geçerse, onla rın da zekâtını vermek vâcib olur. (Celal Yıldırım, Kanaklarıyla İslam Fıkhı, 2/116-117.)

  Bu durumda, ham madde olarak alıp beklettiğiniz tomrukları stok yapıp bir yıl bekletirseniz bunların da zekatını vermelisiniz. Fabrikada işletip satmak üzere satın alınan ham madde, ticaret eşyası olduğundan zekâta tabidir. Yıl içerisindeki eksilme ve artmalar önemli değildir. Sene başında nisap miktarına ulaşan mal sene sonunda da nisap miktarının üzerinde ise elde bulunan malın zekâtı verilir.

  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Üretimde kullanılan ham maddelerin zekatı var mıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zekata tabi olan ürün ya da herhangi bir malın üstünden bir yıl geçtiği takdirde zekatını vermek zorunlu olur. Üstünden bir yıl geçen ürün sahibi bu durumda durumu iyi sayıldığı için zekatını vermek zorundadır.