Soru ve Cevaplarla İslam ve Zekat Soruları Forumundan Çocuğun saçının ağırlığı kadar sadaka vermenin mantığı nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Çocuğun saçının ağırlığı kadar sadaka vermenin mantığı nedir?

  Reklam
  Hz. Ali’den gelen bir rivayet göre, Hz. Hasan doğarken, Peygamberimiz (a.s.m) ona akika olarak bir koyun kesti. Sonra Hz. Fatıma’ya da: “Başını tıraş et ve saçının ağırlığı kadar gümüş tasadduk et” diye buyurdu. Saçı tarttığında onun bir dirhem civarında olduğunu gördü. (bk. Tirmîzî, Edahî 20). Hakim, benzer bir rivayeti Hz. Hüseyin için söz konusu etmiştir. (Müstedrek, 4/237)

  Dihlevî bu tasadduku, çocuğun, cenin halinden bebeklik haline geçmesi gibi son derece mühim bir nimete şükrân borcunun ifâdesi olarak değerlendirir. (Huccetullah, 2/728)

  Ayrıca, diyebiliriz ki, hadiste söz konusu edilen “saç”ı akika kurbanı ile birlikte değerlendirdiğimiz zaman bunun “şahsa özel” bir sadaka olduğu anlaşılır. Yani bir yandan yeni doğan çocuk nimetine karşılık, Allah için bir akika kurbanı keserken, bir yandan da çocuğun “başının sadakası” olarak -hadiste eziyet şeklinde adlandırılan- çocuğun saçını kesmek ve ağırlığınca gümüş veya altın sadaka vermek de özel bir anlam ifade etmektedir. Demek ki, akika kurbanı, çocuğu lütfeden Allah’a karşı bir şükran, kesilen saçının ağırlığı kadar gümüş veya altın sadaka etmek ise, çocuğun kaza ve belalardan korunması için -başının sadakası diliyle- Allah’a yapılan fiilî bir duanın ifadesidir.


  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Çocuğun saçının ağırlığı kadar sadaka vermenin mantığı nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Akika çocuklar için kesilen ve ailenin kesmesi gereken bir kurban ibadetidir. Kesilmediği takdirde anne ve baba üzerine özellikle baba üzerine bir borç olarak kalmaktadır. 3. 3
  Çocukları ve onlar için verilen nimetin karşılığı olarak verilen özel bir sadakadır. Akika kurbanını kesmek de aynı şekilde çocuklar için kesilmesi zorunludur.