Diğer Kategoriler ve Zekat Fitre Sadaka ve İnfak Forumundan Sadaka hem kudreti hem de cömertliği temsil eder Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sadaka hem kudreti hem de cömertliği temsil eder

  Reklam
  Sadaka hem kudreti hem de cömertliği temsil eder

  Kudsi hadiste, kulun nâfile ibadetlerle Cenab-ı Hakk’a yaklaşacağı hatta Hak Teala’nın artık o kulun gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili ve tutan eli olacağı ifade edilmektedir Bu hususta Muhyiddin İbn-i Arabî üzerine Michel Chodkiewicz tarafından yazılan “Sahilsiz Bir Umman” isimli kitapta şöyle denilmektedir: “Allah bu kulunun basiretini açacaktır; öyle ki, kul kendi melekûtunu ve mahluklarınkini müşahede edebilir, mahlukların hallerine ve manevi mertebelerine muttali olabilir ve yavaş yavaş, daha büyük bir nimetin olmadığı rü’yetullaha doğru ilerleyebilir Kulak; iftiraları, gıybeti, küfür veya günah ihtiva eden sözleri dinlemekten sakınmalıdır Ayrıca kendini Kur’an’a, emr-i bil-maruf yapanların, nasihatçilerin ve mürşidinin sözlerine vermesi gerekir Her türlü zikir için de müteyakkız olmalıdır Şayet bunlara riayet ederse pek çok keramete mazhar olacaktır: Nebatat ve cemâdat da dahil olmak üzere mahlukların tesbihini işitmek, melekleri dinlemek, ilh Kulağın takvası sayesinde ulaşılacak menzillerse, sayılan kerametlerden daha büyüktür Zira kul nihayet Kelâm-ı Kadîm’i hakikaten işitip anlayabilecektir () Dil boş sözlerden, yalan, iftira ve gıybetten temizlenmeli ve sâlih amellere yönelmelidir: Kur’an okumak, zikrullah ve emr-i bilmaruf, ilh Bu sayede ortaya çıkması muhtemel olan kerametler gelecekten haber verebilmek, görünmeyen varlıklarla konuşabilmek, fevkalade uzak mesafelere sesini işittirebilmek ve sadece söz vasıtasıyla eşyaya varlık vermek gibi kabiliyetlerdir Fakat hepsinden daha önemlisi, yukarıda zikredilmiş olan hadiste bildirildiği üzere, dilin mükellefiyetlerini, lâyıkıyla yerine getirmiş kulun ağzından konuşan artık Allah olacaktır () El, elbette öldürmek ve çalmak gibi büyük günahlardan berî olmalıdır Ama aynı zamanda her türlü mâlâyaniden de uzak durması gerekir Öbür taraftan sadece haramlardan ve mâlâyaniden uzak durmasıyla, yani yapmadığı fiillerle değil, yaptığı fiillerle de hayır işlemeli, mesela sadaka vermelidir Zira sadaka hem kudreti hem de cömertliği temsil eder Elin amelleri sayesinde ortaya çıkabilecek pek çok keramet arasında mesela havadan altın ve gümüş çıkarmak gibi kabiliyetler bulunmaktadır Ama Allah’ın muttaki kuluna verdiği hakiki mükafat, bu cins tâli lütuflara inhisar etmez: Elini haram ve mâlâyaniden çekip sâlih amellerle terbiye eden kul Yedullah’ın mahlukat hakkındaki her şeyi Levh-i Mahfuz üzerine yazışını müşâhede edebilecek ve bu sayede de mahlukatın hakikatlerinin ilmine, hem icmâlî hem de tafsîlî olarak ulaşacaktır”  Paylaş
  Sadaka hem kudreti hem de cömertliği temsil eder Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sadaka vermek insanların gönüllerini yüreklerindeki sertliği yumuşatır.Her insanın içinde bulunduğu durumu anlamamıza yardım eder.Sadaka vermek sadece yardım etmek demek değil aynı zamanda Allah'ın rızasını kazanmaya giden bir yoldur.