Diğer Kategoriler ve Zekat Fitre Sadaka ve İnfak Forumundan Allah Yolunda İnfak (sadaka) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allah Yolunda İnfak (sadaka)

  Reklam
  Allah Yolunda İnfak

  "Ey Muhammed! Allah yolunda" sana ne infak edeceklerini soruyorlar De ki: "İnfak ettiğiniz hayırdan; ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalanlara verin Hayır olarak ne yaparsanız muhakkak ki Allah onu bilir" (Bakara:215)
  Bazı alimlere göre bu ayet zekat ayetiyle mensuh olmuştur Bazılarına göre ise; Bu ayet zekat dışında Allah için yapılan nafile harcamayı bildirmektedir Dolayısıyla mensuh değildir Doğru olan görüş de budur
  Allah (cc) malı olan ve yalnız zekatla yetinmeyip Allah için zekat dışında da tasaddukta bulunmak isteyenlere, kimlere tasaddukta bulunmalarının daha iyi olduğunu bildirerek; "Babalarınıza, annelerinize, yakın akrabalarınıza, küçükken babası ölen ve ihtiyaç içinde olan yetimlere, hiçbir malı olmayan, insanlardan istemeye utanan ve dilenmeyen miskinlere ve zengin olsa bile, yolculuk şartlarından dolayı ihtiyaçlı duruma düşen yolda kalmışlara infak etmeniz daha iyidir Müslümanların infaka çok ihtiyaçlarının bulunduğu bir durumda infakta bulunmanız ise daha efdaldir" buyurmaktadır
  Rasulullah (sas) hicret ettiği zaman müslümanların çoğu muhtaç duruma düştü Çünkü onlardan, hicret ederken mallarını, evlerini, tüm servetlerini terkedenler vardı
  Allah'ın dinini hakim kılmak ve kafirlerin saltanatına son vermek için müslüman bir topluluk oluştururken, muhakkak maddi kaynaklara ihtiyaç duyulur İşte o zaman zekat dışında başka harcamaların da yapılması gerekir
  --------------
  Ayrıca İslam toplumunda, fertler arasındaki sosyal dayanışmayı kuvvetlendirmek için de zekat dışında harcamalar yapılması gerekir
  Allah yolunda, zekat dışında yapılan harcamalar öncelikle, İslam toplumunu meydana getiren birimlerin en küçüğü olan ailedeki fertler içinde yapılmalıdır Rasulullah (sas) de hadislerinde buna işaret etmektedir
  Örneğin; eğer kadın varlıklı ise ve tasaddukta da bulunmak istiyorsa, bakmakla sorumlu olmadığı halde ilk olarak kocası ve çocukları için harcama yapmalıdır Çünkü toplumun en küçük parçasının içinde dayanışma olursa, genelinde de olur
  Rasulullah (sas) şöyle buyurdu:
  "Ey kadınlar topluluğu! Sadaka verin! Hatta takılarınızı satarak olsa bile"
  Abdullah b Mesud'un hanımı Zeyneb bunu duyunca Abdullah'a şöyle dedi: "Ben senin ihtiyaçlı olduğunu görüyorum Eğer sadaka sevabı alacaksam bu sadakayı sana vermek isterim" Bunun üzerine Rasulullah'a gitti:
  "Kocam ve yetim çocuklarım için harcama yapmam sadaka yerine geçer mi?" diye sordu Rasulullah (sas) ona şöyle cevap verdi:
  "Böyle yaparsan sana iki ecir vardır: Sadaka sevabı ve akrabalara yardım etme sevabı"
  Başka bir rivayette Rasulullah (sas) ona:
  "Sadaka vermek istiyorsan buna en layık olan senin kocan ve çocuklarındır" buyurdu(Tirmizi, İbni Huzeyme sahihinde)
  ----------------------
  Sadaka verecek olan kişi önce anneye, babaya, sonra akrabaya, sonra da yetimlere, miskinlere ve yolda kalmışlara vermelidir
  Çünkü bu kimseler ne kadar yakın olurlarsa olsunlar, onlar da İslam toplumunun birer ferdidirler Hatta anne baba olsa bile Zaten fıtraten anaya, babaya ve yakın akrabalara sadaka vermek insanın hoşuna giden bir ameldir
  İşte ancak böyle yapılırsa İslam toplumunun fertleri arasında dayanışma sağlanır
  Rasulullah (sas) şöyle buyurdu:
  "Veren el (alan elden) üstündür Sadaka vermek ister-sen önce annene, sonra babana, sonra kızkardeşine, sonra erkek kardeşine, sonra sana en yakın olanlara ver" (Nesei, Ahmed, Dare Kutni)
  "Hayır olarak ne yaparsanız Allah onu bilir"
  Allah için yaptığınız her hayrı Allah bilir ve muhakkak onun karşılığını size verecektir Yeter ki niyetiniz Allah'ın rızasını kazanmak olsun
  "Ve sana (Allah yolunda) ne infak edeceklerini de soruyorlar De ki: Nefsinizin ve ailenizin ihtiyaçlarından artanı harcayın!"
  Rasulullah (sas) şöyle buyurdu:
  "Sadaka vermeye önce nefsinden başla! Sonra ailene (hanimina ve çocuklarina), sonra akrabalarina, kalirsa o zaman şuna şuna ver!" (Müslim)
  Bazı alimler bu ayetin zekat ayetiyle nesholunduğunu söylemişlerdir Fakat, bu ayet zekat ayetiyle nesholunmamıştır ve zekat dışında infakta bulunmayı tavsiye eden ayetlerdendir
  "Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açik-liyor"
  İşte Allah (cc) hükümlerini bu şekilde apaçık bildiriyor ki, insanlar dünyayı ve ahireti iyice düşünsünler Çünkü asıl kalınacak yurt, dünya değil ahirettir Dünya sadece bir imtihan alanıdır Burada imtahanı kazanan ahirette de kazançlı çıkar Eğer amaç ahireti kazanmaksa, o zaman dünyada, Allah'ın emrettiği ve istediği şekilde yaşanmalı, Allah için harcama yapılmalıdır Dünyada yapılan harcama, kişiye her ne kadar maldan eksilme gibi gözükse de, ahirette karşılığı kat kat verilecektir
  Ey insan, işte dünya! Sonunda yok olacaktır Ahiret ise hesap yeridir ve sonsuza kadar kalıcıdır Öyleyse düşün ve yaşamını buna göre düzenle!
  İşte Allah (cc) ayetlerini böyle açıklıyor!  Paylaş
  Allah Yolunda İnfak (sadaka) Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsanlar infakı Allah için yapmalıdır.gerek yoksulların ihtiyaçlarını gidermek gerek ise bir çeşit ibadet etmek demektir.Bu nedenle her yaptığımız yardımda öncelik Allah rızasını kazanmak olmalıdır.akrabaya sadaka,  infak kimlere yapılır,  yetime sadaka vermek,  infak nasıl olur,  yeti