Diğer Kategoriler ve Zekat Fitre Sadaka ve İnfak Forumundan Zekat İslam’ın getirdiği insanları birleştiren sosyal yardımlaşma sistemidir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Zekat İslam’ın getirdiği insanları birleştiren sosyal yardımlaşma sistemidir

  Reklam
  Sosyal Yardımlaşma Olarak Zekat


  وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ


  اِتَّقُوا اللَّهَ رَبَّـكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَـكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأدُّوا زَكَاةَ أمْوَالِكُمْ وَأطِيعُوا ذَاأمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّـكُمْ


  Muhterem Müslümanlar

  Yüce Dinimiz, toplumların huzur ve mutluluğuna önem vermiş ve bunu gerçekleştirmek için de bir takım esaslar getirmiştir. İşte bu esaslardan biride sosyal barışın sağlanmasına önemli katkıda bulunan zekattır. Sözlükte, çoğalma, bereket ve temizlemek anlamalarına gelen Zekatın, ıstılahi anlamı ise; nisap miktarına ulaşan malın bir kısmını sadece Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır.
  [1]

  Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz “İslam dini beş esas üzerine kurulmuştur. Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak”
  [2] buyurarak, zekatı İslam’ın beş temel şartı içerisinde zikretmiştir.

  Aziz Müminler

  Zekat, İslam’ın getirdiği insanları birleştiren ve kaynaştıran sosyal yardımlaşma sistemidir. Zenginle fakir arasındaki uçurumun giderilmesinde en önemli unsurların başında zekat gelmektedir. Yüce Rabbimiz “Siz Allah için ne verirseniz Allah onun yerine (daha iyisini) verir.”
  [3]

  ve “Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekata gelince; işte zekatı verenler (sevaplarını ve malların) kat kat artıranlardır”
  [4]
  buyurarak, zekat verilen malın eksilmeyeceğine aksine bereketlenip, artıp çoğalacağına işaret etmektedir. Ayrıca zekat, bireylerin malını temizlediği gibi kalbide cimrilikten ve bencillikten temizler. Bu husus Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir. “(Ey Muhammed) onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka (zekat) al ve onlara dua et”
  [5]

  İnsanların doğru yoldan sapmalarında ve büyük günahlardan sayılan hırsızlık, gasp ve adam öldürme gibi yanlışlar içine düşmelerindeki sebeplerin başında yoksulluk içinde kıvranmaları, aç kalmaları ve ailesinin ihtiyaçlarına cevap veremez halde olmaları gelmektedir. Bu sıkıntıların giderilmesinde toplum olarak bizlere çok büyük görevler düşmektedir. Peygamber Efendimiz de yoksulların gözetilmesi hususunda Müslümanların zekatlarını ve sadakalarını vermelerini ısrarla istemiş ve bu konunun ihmal edilmesiyle de toplumun karşılaşacağı zararı şöyle dile getirmiştir. “Cimrilikten sakının; Çünkü cimrilik, sizden önce geçenleri helak etmiş, onları kan dökmeye ve haramı helal görmeye sevk etmiştir.”
  [6]

  Değerli Kardeşlerim

  Dünya malı, Rabbimizin bize vermiş olduğu ve kendisine kulluk vazifemizi yerine getirmede kullanacağımız bir lütuftur. Bu sebeple fakirlerin üzerimizdeki hakkı olan zekatımızı titizlikle yerlerine ulaştıralım. Zekatlarımızı verirken de gönülsüz olmayalım, başa kakmayalım ve muhtaçları mahcubiyete götürecek bir davranışta bulunmayalım. Unutmayalım ki; zekatların muntazam bir şekilde ihtiyaç sahiplerine aktarıldığı bir toplumda, Allah’ın rızası ve insanların sevgisi kazanılmış olur.
  Hutbemi Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin Veda Hutbesinde bildirdiği şu fermanla bitiriyorum. “Allah’tan korkunuz, beş vakit namazınızı kılınız, mallarınızın zekatını veriniz, yöneticilerinize itaat ediniz. (bu takdirde) Rabbinizin cennetine girersiniz.”
  [7]

  Ahmet ÜNAL

  Vaiz


  [1] El-Bedai, Kasani, c.2, s.371

  [2] Buhari, İman, 1.

  [3] Sebe, 34/39

  [4] Rum,30/39

  [5] Tevbe, 9/103

  [6] Müslim, Birr, 56

  [7] Tirmizi, Cum’a,80


  Paylaş
  Zekat İslam’ın getirdiği insanları birleştiren sosyal yardımlaşma sistemidir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zekat insanların paylaşması için vardır.Yani bir çeşit sosyal yardım ve sosyal adalet için vardır.Allah bunu farz kılarak belki de vermek istemeyenleri de zorla vermeye teşvik etmiştir.Zira insanların nefsi paraya ve mala düşkündür.