Diğer Kategoriler ve Zekat Fitre Sadaka ve İnfak Forumundan Kadın ve zekât Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadın ve zekât

  Reklam
  KADIN VE ZEKÂT

  Bu bölümde 18 cevap vardır.
  1- Geçmiş senelere ait süs eşyası zekâtı: Kadının bunun vacip olduğunu öğrendiği zaman ödemesi gerekir. Ama öğrenmeden öncekilere zekât yoktur. (İbn Baz)
  2- Elmas ve diğer kıymetli taşlar: Bunlar kullanılıyorsa zekât gerekmez. Ama ticareti yapılıyorsa altın ve gümüş değerinden hesaplanarak nisap miktarına ulaşanından zekât gerekir. (İbn Baz)
  3- Süslerin zekâtı: Bu mesele ihtilaflı olup ihtiyaten zekâtı verilmelidir. (İbn Fevzan)
  4- Süslerin ve altın dışındaki takıların zekatı nasıl verilir?: Bunlar tecrübe sahiplerinin ölçüsüne göre hesaplanır, galip zanna göre hareket etmek yeterlidir. (İbn Baz)
  5- Ticaret malı olan süs eşyaları: Bunların hepsine diğer ticaret eşyaları gibi inci ve elmas kıymetinden hesaplanarak verilir. (İbn Baz)
  6- Süs eşyaları satın alınan değerinden değil, üzerinden bir sene geçmesinden sonraki piyasa değerinden hesaplanarak zekâtı verilir. (el-Lecnetud Daime)
  7- Kadının zekâtı kocasına vermesi: Eğer kocası fakirse veya ödeyemeyecek şekilde borçlu ise, kadının süs eşyalarının veya başka malının zekâtını kocasına vermesinde sakınca yoktur. (İbn Baz)
  8- Kadının izni ile olursa onun zekâtını kocası, babası veya ağabeyi verebilir. (İbn Baz)
  9- Zekâtı, eğer imkânı yoksa evlenmesine yardım olarak kız kardeşinin oğluna vermek caizdir. (İbn Baz)
  10- Zekâtı ana babaya vermek caiz değildir. Aksine eğer muhtaç iseler onlara malından nafaka vermesi gerekir. (İbn Baz)
  11- Zekâtı çocuklarına vermek caiz değildir. Zira onlara nafaka vermeye gücü yeter. (İbn Baz)
  12- Kişi zekâtını, kız kardeşinin fakir kocasına vermesi caizdir. (el-Lecnetud Daime)
  13- Kadının kendi özel malından ölmüş akrabaları adına kocasının haberi olmadan sadaka vermesi caizdir. Zira o kendi malından harcamaktadır. Allah’ın meşru kıldığı sınırda olmak üzere, kendi malını harcama hususunda özgürdür. (el-Lecnetud Daime)
  14- Kadın, eğer kocasının karşı çıkmayacağını biliyorsa, kocasının malından sadaka verebilir. Ama kocasının mani olması söz konusu ise caiz değildir. (el-Lecnetud Daime)
  15- Fakirin zimmetindeki borç: Bundan zekât yoktur. Zira fakirin bunu beklemesi gerekir. Onu istemesi ve elinde tutması caiz değildir. Lakin eline geçtikten bir sene sonra zekâtını vermelidir. (İbn Useymin)
  16- Hizmetçi adına zekât: esasında zekât hizmetçinin kendisine düşer. Ama ev halkı onun yerine verirse sakınca yoktur. (İbn Useymin)
  17- Müslüman olmayan hizmetçiye zekat verilir mi?: Fakir de olsalar onlara zekat vermek caiz değildir. (İmam İbn Kudame)
  18- Aylık maaşın zekâtı: Eğer kişinin elinde bir kısmını harcayıp bir kısmını biriktirdiği aylık maaştan başka bir şeyi yoksa bunun zekâtını nasıl verir?
  Deriz ki: Maaşından biriktirmeye kalanını yazmalı, sonra her bir parçasının üzerinden bir yıl geçmesinden sonra zekâtını vermelidir. Hepsi üzerinden bir sene geçtikten sonra verirse de sakınca yoktur. (el-Lecnetud Daime)
  Kaide: Nafakası senin üzerine vacip olan malın zekâtını vermen caiz değildir.


  Paylaş
  Kadın ve zekât Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zekat sadece erkekler tarafından değil aynı zamanda kadınlar tarafından da verilmektedir.:Kadınların ziynet eşyaları yada yatırım için tuttukları para yada mallara da zekat düşmektedir.kadin zekat verirse caiz midir,  kadınlarda zekat