Diğer Kategoriler ve Zekat Fitre Sadaka ve İnfak Forumundan Fitre Verilebilecek Kimseler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Fitre Verilebilecek Kimseler

  Reklam
  Fitre Verilebilecek Kimseler

  Fıtır sadakasının sarf yerleri ile zekâtın sarf yerlerinin aynı olduğu hususunda fakihler görüş birliği içindedirler. Buna göre, zekât verilemeyen kimselere fitre de verilemez. Şu kadar var ki, gayri müslimlere zekât verilemeyeceği noktasında bilginler ittifak etmiş olmakla birlikte, Ebû Hanîfe'ye göre İslâm ülkesi vatandaşı olan Ehl-i kitaba (zimmî) fitre verilebilir. Ebû Yûsuf'a ve fakihlerin çoğunluğuna göre ise zimmîye fitre verilemez. Hanefî mezhebinde Ebû Yûsuf'un görüşü fetvada esas alınmıştır.
  Kendilerine fitre verilemeyecek kişiler şunlardır: Dinen zengin sayılanlar, fitre yükümlüsünün zevcesi, usulü (ana-babası, dede ve nineleri), fürûu (çocukları ve torunları), bakmakla yükümlü olduğu yakınları. Zenginlik hakkında değişik ölçüler belirtilmiştir; Hanefîler'e göre, artıcı nitelikte olsun olmasın nisab miktarı malı olan kişiye fitre verilemez.
  Fitre verilirken, mükellefin bulunduğu yerdeki fakirlere, uzakta otursalar da fakir akrabalara, iyi ahlâk sahibi ve geliri giderini karşılayamayanlara öncelik verilmelidir. Bir kimse fitresini bir fakire verebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtabilir. Ayrıca birçok kişi de fitrelerini bir fakire verebilirler.


  Paylaş
  Fitre Verilebilecek Kimseler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Fitre verirken verdiğimiz insanların Müslüman olmalarına,fakir olmalarına,ihtiyaç sahibi olmalarına dikkat etmek gerekir.Fitre aynı zamanda bir yardımlaşmadır.İnsanların Allah yolunda verdikleri mallar azalmazlar,çoğalır.