Diğer Kategoriler ve Zekat Fitre Sadaka ve İnfak Forumundan Zekat ne zaman verilir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Zekat ne zaman verilir?

  Reklam


  Zekat, farz olduktan sonra verilir Nisaba ulaşan, zengin olduğu tarihi, kameri aya göre bir yere yazar Mesela, 3 Recebde zengin olmuşsa, bir yıl sonra Recebin üçü gelince yine nisap kadar parası ve ticaret malı varsa zekatını verir Ramazan ayını beklemez

  Günü gelmeden zekat vermekte de mahzur yoktur, çok iyi olur Hatta gelecek birkaç yılın zekatını önceden vermek de caizdir Bir kimse, zekatını yanlış hesap edip, bir altın zekat vermesi gerekirken iki altın hesap etse, fakire verdikten sonra tekrar hesap etse, bir altın vereceğini anlasa, ikinci yıl vereceği zekata bu bir altını mahsup eder

  Zekatı acele etmeden bir yıl içinde vermek gerekir diyen âlimler var ise de, acele edip, hemen vermek vaciptir Özürsüz geciktirmek mekruh olur Şafii ve Maliki�de, zekat farz olunca, hemen vermek farzdır Hadis-i şerifte, (Zekat vermekte acele ediniz!) buyuruldu (İbni Mace)

  Sual: Zekat yalnız Ramazan ayında mı verilir?
  CEVAP
  Her zenginin zekat verme ayı ve günü farklı olur Ramazan ayını beklemez Eğer Şevvalın 23'ünde zengin olmuşsa, gelecek yılın Şevvalin 23'ünde zekat verir Şevval ayı gelmeden Ramazan ayında verse de olur Fakat Şevval ayının 23'ünde tekrar malını hesap eder Az vermişse, üstünü tamamlar Çok vermişse, fazla verdiği nafile olur Yani zekatı günü gelmeden önce de vermek caizdir Fakat gününde tekrar hesap etmek gerekir

  Sual: Bir hoca, (Zekat yalnız Ramazan ayında verilir Bayramdan önce vermek gerekir Bayramdan sonraya bırakılmaz) dedi Zekat günü dolmayanlar ne olacaktır?
  CEVAP
  Bir yanlışlık vardır Belki sadaka-i fıtır için söylemiştir Herkesin zekat verme tarihi farklı olur

  Sual: Malımız nisaba ulaştıktan sonra, bir yıl dolunca hemen zekatını vermek farz mıdır? Bugün yarın zekat vereceğim derken ölürse, miras bıraktığı maldan vermek lazım mıdır?
  CEVAP
  Zekat, farz olur olmaz hemen vermek gerekmez Vermeden ölürse, bıraktığı maldan verilmez Bazı âlimlere göre de zekatı geciktirmek mekruhtur, hemen ilk fırsatta vermek gerekir

  Sual: Zengin olduğumuz tarih belli değilse, yani hatırlamıyorsak, zekatı ne zaman vermeliyiz?
  CEVAP
  Zannı galibe göre tahmini bir tarih kabul edilir Bundan sonra o tarih esas alınır

  Sual: Nisap tarihim 1 Ramazandır Mevcut mal varlığım nisap miktarını aşıyor 1 Ramazan günü hangi saatten itibaren zekat bana farz oluyor?
  CEVAP
  Şer'i gün, imsak ile başlar İmsak vaktinden itibaren zekat size farz olur

  Sual: Zekat vereceğim gün öğle vaktinde paramı veya altınımı çaldırsam, imsak vaktinden sonra zekat vermek bana farz olduğu için, zekat miktarını daha sonra elime geçince ödemem gerekiyor mu?
  CEVAP
  Hayır Kendiniz telef etmediğiniz için vermeniz gerekmez

  Sual: Zekat verme günü gelip de zekatını vermeyen, daha sonra fakirleşip, elinde hiç parası kalmayan kimsenin zekat borcu af olur mu?
  CEVAP
  Malı kendi telef ederse, zekat borcu af olmaz, para kendiliğinden telef olursa zekat af olur Yani malı, kendi harcar veya telef ederse, zekat af olmaz Mesela borsada parasını yok ederse veya araba, buzdolabı gibi şeyler alarak parasının hepsini harcarsa zekat af olmaz, zekatını ödemesi gerekir Malı çalınırsa, kaybolursa, yanıp yok olursa yahut ödünç veya âriyet verip geri alamazsa, o zaman zekat vermek gerekmez
  Paylaş
  Zekat ne zaman verilir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zekat vermek için nisap miktarının üzerinden 1 yıl geçmesi gerekmektedir.Yani nisap miktarına ulaşınca bir yıl boyunca bu malı yada parayı korumak yada daha da arttırmak gerekmektedir. 3. 3
  Kısaca zekat ne zaman verilir?

  üzerine zekât düşen mal ve paraların zekâtı, o mal ve paranın üzerinden bir sene geçtikten sonra, sene biter bitmez hemen verilmesi icabeder. Özürsüz olarak geciktirmek câiz olmaz, günahtır.zekat bayramdan sonra verilirmi,  zekat bayramda verilirmi,  zekat her zaman verilirmi,  bayramda zekat verilir mi,  zekat ramazandan sonra verilirmi,  bayramda zekat verilirmi,  GÜNÜ GELMEDEN ZEKAT VERİLİRMİmi