Diğer Kategoriler ve Zekat Fitre Sadaka ve İnfak Forumundan Zekat kime verilir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Zekat kime verilir?

  Reklam

  Sual: Fakir bir çocuğa zekat vermek istiyorum Yaşı küçük, zekatı babasına verebilir miyim?
  CEVAP
  Evet

  Sual: Bir kimse, zengin birisinin fakir çocuğuna veya fakir hanımına yahut zenginin fakir babasına zekat verebilir mi?
  CEVAP
  Bir kimse, zekatını zenginin küçük oğluna veremez, ama zenginin büyük çocuğuna, zenginin hanımına veya zenginin babasına fakir iseler zekat verebilir (S Ebediyye)

  Burada büyük demek akıl baliğ olmuş demektir Küçük ise henüz akıl baliğ olmamış demektir

  Sual: Kızımın aldığı evlatlığa zekat verebilir miyim?
  CEVAP
  Kızınızın aldığı evlatlık, onun çocuğu olmadığı gibi, sizin de torununuz olmaz Ona zekat verebilirsiniz Hatta kızınız da ona zekat verebilir

  Sual: Fakir kardeşe zekat verilir mi?
  CEVAP
  Evet

  Sual: Kız kardeşime zekat verebilir miyim?
  CEVAP
  Zekatınızı, zengin değilse kız kardeşinize veya çocuklarına vermenizde mahzur yoktur

  Sual: Bir fakir aldığı zekatı herhangi bir zengine veya bizzat zekat veren zengine hediye etse, zenginin o parayı kullanması caiz olur mu?
  CEVAP
  Fakir aldığı zekatı, zengine verebilir Verdiği hediye olur Zenginin bunu alması helal olur Çünkü fakir kendi mülkünden vermiştir Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Şu beş Müslüman zengin zekat alabilir:
  1- Allah yolunda cihad eden,
  2- Zekat toplamakla görevli olan,
  3- Borçlu ve borcunu ödeyemeyen zengin,
  4- Kendi memleketinde zengin olduğu halde, bulunduğu yerde parasız kalan ve çok alacağı varsa da, alamayıp muhtaç kalan
  5- Fakir, aldığı zekatı zengine hediye ederse, zengin bunu alabilir) [Ebu Davud]

  Sual: Zekatı her fakire vermek uygun mu?
  CEVAP
  Malını israf edene, haramda kullanana zekat ve fitre vermek layık değildir Verilirse sevabı az olur

  Salih olmayan fakir müslümana da, zekat vermek sahihtir Fakat salihleri tercih etmek çok sevaptır Fasıka zekat vermek, kıraç yere ekin ekmeye benzer, bire 3-5 alınabilir Salihlere vermek ise, mümbit toprağa ekin ekmeye benzer Sulak, verimli toprağa tohum atılırsa daha çok mahsul alınır

  Kâfir, her ibadet gibi zekat vermekle de mükellef değildir Gayrı müslime zekat vermek caiz değildir Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebel hazretlerini Yemen�e gönderirken, zekatın, uşrun, kimlerden alınıp kimlere verileceğini bildirirken, (Müslüman zenginlerinden al, fakirlerine ver) buyurdu (Buhari)

  Bu hadis-i şerifi açıklayan âlimler, zekatın müslüman zenginlerden alınacağını ve onların [müslümanların] fakirlerine verileceğini, gayrı müslime verilmeyeceğini bildirmişlerdir

  Sual: Akrabaya sadaka, zekat vermek çok sevap deniyor Ama benim akrabalarım fasık, verdiğim para ile gidip içki içecektir Buna da zekat ve sadaka vermem gerekir mi?
  CEVAP
  Salih akrabaları tercih etmek gerekir Çünkü zekatı, salih olan fakir akrabaya, vermek daha sevaptır Hadis-i şerifte, (Fakir akrabası varken, başkalarına verilen zekatı, Allahü teâlâ kabul etmez) buyuruldu Yani, zekat borcundan kurtulursa da, zekattan hasıl olan büyük sevaba kavuşamaz

  Sual: Zekat verilirken salih olmayan yakın akrabaya mı yoksa salih birine mi vermek daha makbul?
  CEVAP
  Salih olanı tercih etmeli

  Sual: Harbi veya zimmi olan gayrı müslime zekat verilir mi?
  CEVAP
  Zimmi, İslam idaresi altında yaşayan gayrı müslim vatandaş demektir Harbi, zimmi olmayan gayrı müslim demektir Dört mezhepte de, gayrı müslime zekat verilmez (Mezahib-i Erbea)  Paylaş
  Zekat kime verilir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zekat Müslüman olan fakirlere verilmektedir.Bunu tek bir kişiye verebileceğiniz gibi farklı kimselere de verebilirsiniz.Fakat zekat verirken herkes kendi yakınlarından başlarsa bu daha güzel bir davranış olur. 3. 3
  Öşür Zekat kimlere verilir?

  Fakirlere, Miskinlere, yolda kalmışlara ve borçlulara verilir.öşür zekat kimlere verilir,  öşür kimlere verilir