Diğer Kategoriler ve Zekat Fitre Sadaka ve İnfak Forumundan Sadaka-i Fıtır Nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sadaka-i Fıtır Nedir?

  Reklam
  Sadaka-i Fıtır Nedir?  Sadaka-i fıtır (fıtır sadakası) Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sâhip bulunan her müslümanın vermesi gereken vâcib bir sadakadır. Buna yalnız fıtra da denir. Bu kelime halk arasında fitre şeklini almıştır. Fıtır sadakası (fitre), insanın yaradılışına bir şükür olmak üzere sevab kazanmak kasdıyla verdiği sadaka demektir. Fitre, orucun kabûlüne, ölüm sekeratından ve kabir azâbından kurtuluşa bir vesiledir. Yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye, bayram gününün neş`esinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır. Bu cihetle fitre, insanî bir hayır ve medeni bir vazifedir.


  Mehmet Dikmen  Paylaş
  Sadaka-i Fıtır Nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Fitre Ramazan ayı içinde verilen ve insanların yaradılışlarından dolayı bir çeşit şükür için,ibadet için,toplumsal dayanışma ve yardımlaşma,birlik ve beraberliği temin eden sadakadır.