Kıssalar Dini Hikayeler Öyküler ve Yaşadığınız Olağanustu Öyküler Forumundan Oruç Ile Ilgili Güzel öyküler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Oruç Ile Ilgili Güzel öyküler

  Reklam
  oruç ibadeti hikayeleri,
  oruç ibadetiyle ilgili hikayeler,
  oruç ibadeti hakkında hikayeler

  Onlar Oruç Tutmadılar

  Peygamberimiz bir gün ashabına oruç tutmalarını emrederek:
  - Ben izin vermeden kimse orucunu açmasın, buyurur

  Herkes orucunu tutar Akşam olunca, teker teker müracaat edenlere, iftar müsaadesi verir Bu arada bir adam gelerek:
  - Ya Resulullah! İki genç kız oruç tuttu ve yoruldular Zat-i alinze gelmeğe utanıyorlar Müsaade buyurursanız iftar etsinler, dedi Resul-i Ekrem (sav) müsaade etmedi Adam iki defa daha geldi Sonunda Resulullah (sav)

  - Onlar oruç tutmadılar Bütün gün insanların etini yiyenler, nasıl oruçlu olurlar? Git onlara söyle: Oruç tuttularsa, istifra etsinler bakalım, buyurdu

  Adamcağız gitti, gerekeni söyledi Onlar da denileni yaptı ve kan parçaları kustular Adam Resülullah Efendimize dönerek vaziyeti bildirdi Bunu üzerine Peygamberimiz (sav):

  - Nefsim kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki; eğer kusmayıp bu kan parçaları midelerinde kalsaydı, onları cehennem ateşi yerdi

  Huzura Oruçlu Gitmek

  Ramazan ayının ilk günlerindeydi Bir gece oturduğu evden dışarıya çıkan Nasuhi Efendi, dergahın bahçesinde dolaşıyordu Onun bahçede dolaştığını gören hanımı, bahçeye çıkarak yanına yaklaştı ve

  "Muhterem Efendim! Bu gece vakti bu bahçede niçin gezinip durursunuz?" diye sordu
  O da;
  "Allah Teala bilir ama bu bayramı burada geçireceğiz

  Şimdiden kendime yer hazırlıyorum" buyurdu

  Hanımı bunu işitince üzüldü;
  "Niçin böyle söyleyip yüreğimizi yakıyorsunuz" dedi
  Nasuhi hazretleri;
  "Takdir-i İlahi böyledir" cevabını verdi
  Aradan günler geçti Ramazan-ı Şerif ayının orta* sına geldiğinde, sevenlerini etrafına toplayıp, yerine oğlu Alaed din Efendiyi halife tayin etti ve vasiyetini bildirdi

  Muhammed Nasuhi Hazretlerinin talebelerinden Şami Ahmed Efendi, vefat edeceği gün hocasını ziyaret etti Muhammed Nasuhı Efendinin hastalığı iyice artmıştı

  Şami Ahmed Efendi ona;
  "Efendim biraz az oruç tutup ilaç kullanırsanız rahatsızlığınız iyileşebilir" deyince,
  Nasuhi Efendi;
  "Oğlum! Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle otuz senedir farzları değil nafileleri dahi noksan yapmadım İnşallah bu gece dergah-ı iz*zete oruçlu giderim" buyurdu
  Muhammed Nasuhi hazretleri vefat ettikleri gün ikindi namazından sonra hizmetinde olan dervişlere;
  "Bu gece Cüneyt-i Bağdadi, Abdülkadir-i Geylanı, Molla Hünkar Celaleddın, Maruf-i Kerhı, Seyyid Yahya Şirvan, Sultan Şaban-ı Veli ve Hocam Ali Atvel hazretleri teşrif buyuracaklardır Onlara hizmette kusur etmeyin
  "İftar vaktinde Derviş İbrahim, Nasuhı hazretlerinin yanından odanın kapısına va*rıp iki lokma ekmek yedi Üçüncü lokmayı yerken Nasuhi haz*retleri bir defa;
  "Hu" diye seslendi
  Derviş İbrahim ekmeği bı*rakıp içeri girerken tekrar; "Hu" diye Allah Teala'nın ismini zikredip ruhunu teslim etti-

  Orucu Yaşayanlar, Salih Büte, Kayıhan Yayınları, 2007


  Cehennem Korkusu

  Haccac ve adamları Mekke ile Medine arasında yolculuk ya*parken bir suyun başında mola verdiler

  Sofra kurulunca; Haccac etrafa bakın fakir birisi varsa getirin beraber yiyelim dedi Hizmetçiler yakınlarda üzerinde bir hırka olan birini gördüler Onu uyandırıp; Seni Haccac çağırıyor, dedi*ler ve adamı Haccac'ın yanına götürdüler

  Haccac:

  -Gel beraber yemek yiyelim, dedi

  Adam yemem diyerek Haccac'ın teklifini reddetti cevaba şaşıran Haccac sebebini sorunca:

  -Beni senin sofrandan daha iyi bir yere çağırdılar

  -Nereye çağırdılar? Deyince adam:

  -Allah'ın misafirliğine çağırdılar Ben oruç tutuyorum deyince,

  Haccac böyle sıcak günde oruç mu tutuyorsun? Deyince adam şöyle cevap verdi:

  -Evet, bu sıcak günde oruç tutuyorum ki kıyamet gününün sıcaklığından kurtulayım, dedi


  Paylaş
  Oruç Ile Ilgili Güzel öyküler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Oruç Müslümanların her anına sevap yazıldığı bir andır. Ramazan günlerinde özellikle Müslümanlığın tadı sevinci bariz bir şekilde görülür sofralar misafirler dolar taşar.