İslamda Namaz ve Vacip / Sünnet / Nafile Namazlar Forumundan Teravih Namazı Ve Nafile Namazlar Hakkında Bilgi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Teravih Namazı Ve Nafile Namazlar Hakkında Bilgi

  Reklam
  Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus yirmi rekattan ibaret bir müekked sünnettir Bu namaza Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile dört halife (Hulefa-i Raşidîn) devam etmişlerdir Bu namazın cemaatla kılınması da, bir kifaye sünnettir Bunun için bütün bir mahalle insanları, teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılacak olsalar, sünneti terk edip hata işlemiş olurlar

  Teravih namazının her dört rekatı sonunda bir miktar oturup istirahat edildiği için bu dört rekata bir "Terviha" denilmiştir Bir teravih namazında beş "Terviha" vardır Bu söz, Tervîh kelimesinden bir masdardır Tervih ise, nefsi rahatlandırmak anlamındadır Çoğulu "Teravih" dir

  Mescidlerde teravih namazı cemaatle kılındığı halde, bir özrü olmaksızın cemaatı terketip bu namazı evinde kılan kimse, günah işlemiş olmazsa da fazileti terk etmiş olur Bu kimse evinde cemaatla kılsa, cemaat sevabını alırsa da, mesciddeki cemaatın faziletine eremez Çünkü mescidlerin fazileti fazladır:

  Teravih namazını kılacak kimsenin, teravih namazına veya vaktin sünnetine veya gece ibadetine niyet etmesi ihtiyat bakımından daha uygundur Kayıtsız olarak "namaza" veya "nafile namazına" niyet edilmesi de birçok fıkıh alimlerine göre caizdir

  Teravih namazını, her iki rekatta bir selâm vererek on selâm ile bitirmek daha faziletlidir Dört rekatta bir selâm da verilebilir Sekizde, onda veya yirmi rekatta bir selâm vererek bitirmekde caizdir Fakat böyle kılmak mekruh sayılmaktadır

  Teravih namazı, iki rekatta bir selâm verilince, tam akşam namazının iki rekat sünneti gibi kılınır Dört rekatta bir selâm verilince, tam yatsı namazının dört rekat sünneti gibi kılınır Cemaatla kılındığı zaman, cemaat hem teravihe, hem de imama uymaya niyet eder İmam da tekbirleri, tesmi´leri ve kıraatı aşikâre yapar

  İmam için teravih namazının her iki rekatinde eşit derece Kur´an okumak ve böylece iki veya dört rekatta bir selâm vermek faziletlidir Çünkü böyle yapılması, ruhu düşünceden kurtarır

  Teravihin her rekatında on âyet okunması müstahabdır Çünkü bu şekilde devam edilirse, bir Ramazanda bir hatim yapılmış olur Böyle bir defa hatim ile Teravih namazı kılınması sünnettir Bazı alimlere göre, bu hatimin yirmi yedinci geceye (Kadir Gecesine) rastlatılması müstahabdır

  Teravih namazı kıldıracak zatın güzel sesli olmasından ziyade, okuyuşunun düzgün olmasına özen gösterilmelidir Güzel ses, kalbi meşgul ederek düşünce ve huzura engel olabilir Okuyuşunda noksanlık ve hata olan bir imamın mescidini bırakarak düzgün okuyan bir imamın bulunduğu mescide gidilmesinde bir sakınca yoktur

  İmamın teravihde cemaatı usandıracak miktar Kur´an okuması uygun değildir Bununla beraber Fatiha sûresinden sonra okunacak âyetler, bir sûreden veya âyetten noksan olmamalıdır Teravihin ka´delerinde Teşehhüdden sonra Salâvatlar terk edilmemelidir

  Teravih namazını özürsüz olarak otururken kılmak veya uykunun bastırdığı bir halde iken kılmak mekruhtur İmamın rükua varmasına kadar bekleyip de ondan sonra imama uymak mekruhtur

  Teravih namazının bir kısmı kılındıktan sonra imama uyan kimse; Teravih son bulunca noksan kalan rekatları tamamlar Sonra da vitir namazını kendi başına kılar, iyi olan budur Bununla beraber imamla vitri kılıp sonra teravih namazını tamamlaması da caiz görülmüştür

  Yatsı namazında cemaatı terk etmiş olan kimse, Teravih ve vitir namazlarında imama uyabilir Bunun için bir kimse, imam yatsı namazını kıldırıp Teravihe başlamış olduğu sırada mescide gelse, önce yatsı namazını kendi başına kılar sonra Teravih için imama uyar Noksan kalan rekatları da sonra kendi başına tamamlar Yine Teravih namazını imam ile kılmayan kimse, Vitir namazını imam ile kılabilir Sahih olan görüş budur Fakat hem imam, hem de cemaat, yatsı namazını cemaatla kılmamış olursa, yalnız teravih namazını cemaatla kılamazlar Çünkü teravihin cemaatı, farzın cemaatına bağlıdır Teravihin müstakil olarak cemaatla kılınması nafileler hakkındaki din esaslarına uygun düşmez

  İmam, Teravih namazının ilk birinci rekatından sonra yanılarak otursa ve selâm verdikten sonra yeniden iki rekat kılmadan geri kalan rekatları usulüne göre kıldıracak olsa, bir görüşe göre namazı caiz olur; ancak ilk iki rekatı kaza etmesi gerekir Diğer bir görüşe göre, geri kalan namazlar caiz olmaz Hepsini kaza etmesi gerekir Çünkü Teravih, bir namazdır Yapılan teşehhüdler ve selâmlar yerinde yapılmamış olur

  Teravih vaktin sünnetidir; yoksa orucun sünneti değildir Onun için hasta ve yolcu gibi oruç tutmak zorunda olmayanlar için de Teravih namazını kılmak sünnettir

  Akşam üzeri hayızdan veya nifastan temizlenen bir müslüman kadın veya İslâm dinini kabul eden bir kimse hakkında da o gece teravih namazını kılmak sünnettir


  Paylaş
  Teravih Namazı Ve Nafile Namazlar Hakkında Bilgi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  LÜTFEN BU HADİSİ OKU VE SONRA İNSANLAR HATAMI İŞLİYOR TEKRAR Bİ DÜŞÜN KARDEŞİM

  Bunlar, Zeyd b Sabit hadisindeki Rasulullah'ın "Namazın en sevaplısı, farz müstesna, kişinin evin*de kıldığı namazıdır" ifadesini delil getirmişlerdir Hz Peygamber mescitte hasırdan yapılmış bir oda edin*mişti Namazı o odada kılmıştı Bir gurup Sahabe ya*nında toplanmış ve O'nunla birlikte namaz kılmıştı Sonra bir gece Hz Peygamberin sesini duymadılar, O'nun uyuduğunu zannettiler Uyansın ve çıksın diye Ashabdan bazıları öksürmeğe başladılar Bunun üzerine Hz Peygamber dışarı çıkarak buyurdu ki:

  "Yaptığınızı gördüğüm şeye o kadar devam ettiniz ki, bunun size farz olacağından korktum Size farz kılın*mış olsa ona güç yetiremezsiniz Binaenaleyh siz namazı evlerinizde kılınız Çünkü farz olan müstes*na, kişinin en faziletli manazı evinde kıldığı namazdır" [Buhârî, Ezan, 81; Muslim, Musafırin, 213] 3. 3
  LÜTFEN BU HADİSİ OKU VE SONRA İNSANLAR HATAMI İŞLİYOR TEKRAR Bİ DÜŞÜN KARDEŞİM


  Teravih namazının hükmü nedir?Kaç rek'at kılınır, farz mıdır, sünnet midir, vacib midir?

  Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus yirmi rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namaza Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile dört halife (Hulefa-i Raşidîn) devam etmişlerdir. Bu namazın cemaatla kılınması da, bir kifaye sünnettir. Bunun için bütün bir mahalle insanları, teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılacak olsalar, sünneti terk edip hata işlemiş olurlar.


  Teravih vaktin sünnetidir; yoksa orucun sünneti değildir. Onun için hasta ve yolcu gibi oruç tutmak zorunda olmayanlar için de Teravih namazını kılmak sünnettir.

  Akşam üzeri hayızdan veya nifastan temizlenen bir müslüman kadın veya İslam dinini kabul eden bir kimse hakkında da o gece teravih namazını kılmak sünnettir.

  İslam Fıkhı Ansiklopedisi


  -----------------------------

  Terâvih Namazı

  Teravih, Ramazan ayı boyunca her gece kılınan bir namazdır. Kadın-erkek herkes için sünnet-i müekkededir ve İslâm'ın şeâirindendir.Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.

  Teravih Namazını Cemaatle Kılmanın Hükmü Nedir?


  Teravih namazını cemaatla kılmak sünnet-i kifâyedir. Bir memlekette yahut bir mahallede oturan insanların bir kısmı teravihi mescidlerde cemaatle kılarlarsa teravihi cemaatla kılma sünneti yerine getirilmiş olur. Bu durumda başkaları için teravihi tek başına kılmak câiz olur. Ne var ki teravih namazı uzun olduğundan tek başına kılanda, yanılma veya ihmal durumu olabilir. Hiç olmazsa evlerde ev halkıyla cemaat olup birlikte kılınırsa, böyle bir mahzur da ortadan kalkmış olur.Teravihi cemaatla kılmanın sünnet olması, Peygamberimizin fi'li ile sabittir. Resûlüllah Efendimiz, Ramazan'ın 23, 25 ve 27. geceleri mescide çıkarak Sahâbe-i Kirâm'a teravih kıldırmıştır. Her gece kıldırmamasının sebebi ise, teravihi cemaatle kılmanın vâcib olduğu sanılmaması içindir.

  Terâvih Namazı Kaç Rek'attır?


  Teravih namazının 20 rek'at olduğu Sahabenin icma'ı ile sâbittir. Peygamber Efendimiz teravihi cemaatle kıldırdıkları zaman 8 rek'at olarak kıldırmışlar, Ashâb da evlerinde bu namazı 20 rek'ata tamamlamışlardır.20 rek'atın tamamının mescidde kılınmaya başlaması, Hz. Ömer zamanından itibarendir. O zaman Sahâbeden buna muhalefet eden hiç kimse çıkmamış, bir nevi icma' hâsıl olmuştur. Zamanımıza kadar da bu şekilde kılınmaya devam edilmiştir.

  Vakti:


  Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Teravih namazı yatsıya tâbi bir sünnet olduğu için, vitir namazı teravihten sonra kılındığı gibi, önce de kılınabilir. Âdet olan, teravihi önce kılıp vitri sonra kılmaktır.Bu sebeble teravihin bir kısmında imama yetişen bir kimse, imam vitre kalkınca imamla beraber önce vitri kılıp sonra teravihten kılamadıklarını kazâ etmesi câizdir.Teravih namazı vakti içinde kılınmazsa, vakti dışında ne cemaatle, ne de tek başına (münferiden) kazâ edilmez.

  Mehmet Dikmen
 4. 4
  Valla yine bişeyler yazmışın ama hiçbir delilin yok halbuki benim delilim var teravi namazının evlerde kılınması ile ilgili onun için yanlış bilgi veriyorsun 5. 5
  öyle zannediyorum ki biraz dolaşıp geldikten sonra teravi
  namazı diye bir namaz yoktur bidattir dersen hiç şaşırmayacağım
  malum bu ispat olursa hocanız bütün kitaplarını yakacağını söylemişti de 6. 6
  ben hadislerle delillerle konuşuyorum teravi namazı yok demedim sadece ALLAH RESULUNUN kılınmasının caiz olduğunu isbatlayan hadisi yayınladım yukarda bu benim fikrim değil 7. 7
  ALLAH İÇİN BUNU SONUNA KADAR OKU
  Teravih Namazı


  Teravih namazı 8 rekat kılır. Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) teravih namazını 8 rekat kılmıştır.
  1) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize Ramazan ayında (teravih) namazı sekiz rekât ve bir de vitiri kıldırdı. Ertesi gün olunca, mescitte toplandık ve yanımıza çıkmasını ümit ettik. Sabaha erinceye kadar mescitte kaldık. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına girdik ve:
  −Ey Allah’ın Rasulü! Dün mescitte toplanmış ve bize namaz kıldırmanı ümit etmiştik dedik.
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Bu namazın üzerinize farz olarak yazılmasından endişe ettim’ buyurdu.”
  Tabarani Mucemu’s-Sagir 190, İbni Huzeyme 1070, İbni Hibban 2409
  Not: Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hayatı boyunca ne Ramazanda nede Ramazanın dışında 11 rekattan hazla namaz kılmamıştır!
  2) Ebu Seleme bin Abdurrahman bin Avf (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in eşi Aişe (Radiyallahu Anha)’ya Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Ramazanda namazı nasıl diye sordum.
  Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ramazanda ve Ramazanın gayrında namazını on bir rekât üzere ziyade etmezdi! Önce dört rekât kılardı. Onların güzelliği ve uzunluğundan sorma. Sonra dört rekât daha kılardı. Onların da güzelliği ve uzunluğundan sorma. Sonra üç rekât (vitir namazı) kılardı...”
  Malik 1/120/9, Buhari 1866, Müslim 738/125
  Teravih namazı, her gün gecenin bir bölümünde teheccüt ismiyle kılınan namazın, Ramazan ayındaki ismidir. Teheccüt namazının bu ismi almasına birçok sebep zikredilmektedir.
  Allâme Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demektedir:
  Bu iki hadis bize, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Ramazanda ashabına kıldırdığı teravih namazının rekat adedini bildiriyor.
  Bu iki sahih hadise muhalif olarak Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’dan rivayet edilen, yirmi rekatlık teravih namazı ise zayıftır!
  Bu hususta İbni Hacer (Rahmetullahi Aleyh) Fethu’l-Bari isimli kitabında, Aişe (Radiyallahu Anha) hadisini şerh ederken şöyle demektedir:
  “İbni Ebi Şeybe’nin Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’dan rivayet ettiği:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ramazanda yirmi rekat namaz kılar ve vitir yapardı” manasındaki hadise gelince, onun senedi zayıftır! Bu hadis, Aişe (Radiyallahu Anha)’nın Buhari ve Müslim’deki hadisine muhaliftir! Aişe (Radiyallahu Anha) ise, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in halini başkasına nispeten daha iyi bilmektedir.”
  İbni Hacer Fethu’l-Bari 4/299
  Yaklaşık mana olarak benzeri sözleri Hafız Zeylaî, Nasburraye’de İbni Hacer’den daha önce söylemiştir.
  Zeylaî Nasburraye 2/153
  Allâme Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) sözlerine şöyle devam ediyor:
  Bu, Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) hadisi gerçekten zayıftır. Bu görüşü İmam Suyuti El-Havi fi’l-Fetva’da ikrar etmiştir. Hadisin illeti ise, onun senedindeki Ebu Şeybe İbrahim bin Osman’dır. Hafız Takrib’de onun hakkında:
  “Hadisi terk olunandır” demiştir.
  Suyuti El-Havi fi’l-Fetva 273
  Ben hadis kaynaklarının hepsini araştırdım ve hadisi sadece bu kimsenin tariki ile rivayet edilir olarak buldum…
  Bu hadis, şu kaynaklarda rivayet edilmektedir:
  İbni Ebi Şeybe 2/286/13
  Abdubnu Humeyd El-Müntehib Mine’l-Müsned 43/1, 2
  Tabarani Mucemu’l-Kebir 2102
  Tabarani Mucemu’l-Evsad
  İbni Adiyy El-Kamil 1/2
  Hatib El-Muvaddah 1/219
  Beyhaki 2/496
  Bunların hepsi bu İbrahim bin Osman, El-Hakem, Muksim ve Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) tariyle merfu olarak rivayet etmişlerdir.
  İmam Tabarani (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:
  “Bu hadis, Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’dan bu senedin dışında rivayet edilmedi.”
  İmam Beyhaki (Rahmetullahi Aleyh) ise şöyle dedi:
  “Bu senette Ebu Şeybe tek kaldı, o ise zayıftır.”
  Geçen şeylerden bize zahir olduğuna göre gece namazının rekat adetleri, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in fiili uygulamasından sahih olan nasla sadece on bir rekattır. Yani Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Ramazan 8 rekat teravih namazı ve 3 rekatta vitir kılmıştır. Bu fiili uygulamayı iyice düşündüğümüzde, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hayatı boyunca, Ramazanda ve Ramazanın dışında, bu adet üzere artırma yapmamıştır.
  Şafiilerin de dediği gibi, bu cihetiyle teravih namazına bir şey eklenmemesi revatip sünnetlere bir şey eklenmemesinden daha evladır…teravih namazı hakkında bilgi,  nafile ve teravi namazı ,  nafile namazlar hakkında bilgi,  teravih namazı vacip mi,  teravih namazini hatimle. kilmak sunnetmi