İslamda Namaz ve Vacip / Sünnet / Nafile Namazlar Forumundan Hanifi Mezhebinde Yolculukta Namaz Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hanifi Mezhebinde Yolculukta Namaz

  Reklam
  YOLCULUKTA NAMAZ
  Hanefî mezhebinde olan bir kimse, giriş çıkış günleri hariç onbeş günden az kalmak niyeti ile yüzdört kilometre ve daha uzak bir yere giderse misafir olur
  Seferî veya misafir olmak demek, yolcu olmak demektir Misafir, dört rek’atli farz namazları iki rek’at kılar İmâma uyarsa, yine dört rek’at kılar Misafir imâm olursa, ikinci rek’atın sonunda selâm verir Sonra cemâat namazlarını tamamlamak için ikişer rek’at daha kılarlar
  Seferî olan bir kimse, mest üzerine üç gün, üç gece mesh edebilir Orucunu bozabilir Yolcu rahat ise orucunu bozmaması daha iyidir Kurban kesmesi vâcib olmaz Cuma namazı da seferî olana farz değildir
  Namaz vaktinin sonunda sefere çıkan kimse bu namazı kılmamış ise, iki rek’at kılar Fakat vaktin sonunda vatanına gelen, bu vaktin namazını kılmamış ise dört rek’at kılar
  Nâfile namazları ayakta kılmağa gücü yeterken, oturarak kılmak, her zaman ve her yerde câizdir Oturarak kılarken, rükû’ için bedeni ile eğilir Secde için, başını yere kor Lâkin, özrü yok iken nâfileleri oturarak kılana, ayakta kılanın yarısı kadar sevâb verilir Beş vakit namazın sünnetleri ve terâvih namazı da, nâfile namazıdır Yolda, ya’nî şehir, köy hâricinde, nâfile namazları hayvan üzerinde kılmak câizdir Kıbleye dönmek ve rükû’ ve secde yapmak lâzım değildir Îmâ ile kılar Ya’nî, rükû’ için, bedeni ile biraz eğilir Secde için, bundan dahâ çok eğilir Hayvan üzerinde fazla necâset bulunması, namaza mâni değildir Yerde nâfile kılarken yorulanın, bastona, insana, dıvara dayanıp kılması, câiz olur Kendi yürürken namaz kılmak sahîh değildir
  Farz ve vâcib namazları, şehir hâricinde, ancak özür olunca, hayvan üstünde kılabilir Özür, inince arkadaşlarının gidip yalnız kalması, canı, malı, hayvanı için, hırsız korkusu olması, yerin çamur olması, hayvana binmekten âciz olmak gibi şeylerdir Mümkün ise, hayvanı kıbleye karşı durdurup kılar Mümkün değil ise, hareket cihetlerinde kılar Hayvan üzerindeki mahmel denilen sandık gibi şeylerin içinde kılmak da, böyledir Hayvan durdurulup, mahmelin altına direk konursa, (Serîr), ya’nî masa, kanape gibi olup, yerde kılmak demektir Kıbleye karşı ayakta kılması lâzım olur
  Gemide namaz kılmak, Ca’fer Tayyâr hazretleri Habeşistana giderken, Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” ona öğretdiği gibi, şöyledir: Hareket eden gemide, özrü olmadan farz ve vâcib de kılınır Gemide cemâat ile kılınabilir Hareket eden gemide de, îmâ ile kılmak câiz olmayıp, rükû’ ve secde yapar Kıbleye dönmesi de lâzımdır Namaza başlarken kıbleye karşı durur Gemi döndükçe, kendisi kıbleye döner
  Deniz ortasında demirlemiş gemi, çok sallanıyor ise, giden gemi gibidir Az sallanıyorsa, sâhilde duran gemi gibidir Sâhilde duran gemide farzlar oturarak kılınmaz Sâhile çıkmak mümkün ise, ayakta kılmak da sahîh olmayıp, karaya çıkıp kılmak lâzımdır Malı, canı veyâ geminin hareket etmek tehlikesi varsa, gemide ayakta kılması câiz olur”
  İki tekerlekli olup da, hayvana bağlanmadan yerde düz duramıyan arabada, dururken de, giderken de, namaz kılmak, hayvan üzerinde kılmak gibidir Dört tekerlekli araba, dururken serîr, masa gibidir Hareket ederken ise, hayvan için yukarıda yazılı özürlerle, içinde farz kılınabilir ve arabayı durdurup kıbleye karşı kılar Durduramazsa, giden gemideki gibi kılar) Hareket esnâsında kıbleye dönemiyen, Şâfi’î veya Malikî mezheblerindene birini taklîd ederek, iki namazı beraber kılar Buna da imkân olmazsa, kıbleye dönmesi sâkıt olur Sandalyada, koltukta oturarak, îmâ ile namaz kılmak, hiçkimseye câiz değildir Otobüste, tayyârede namaz kılmak, arabada kılmak gibidir
  Farzları ve vâcibleri, yolculukta zaruret olmadıkça hayvan üzerinde kılmamalıdır Vasıtaları durdurup, kıbleye karşı ve ayakta kılmalıdır Bunun için vasıtaya binmeden gerekli tedbirleri önceden almalıdır
  Otobüste, trende, dalgalı denizde kıbleye dönemiyenlerin namazda göğsü kıbleden ayrılırsa namaz bozulur Farz namazları kılınmış olmaz Vasıtayı durdurup kıbleye dönemiyenler, yolda oldukları müddetçe Şâfi’î veya Malikî mezheblerinden birini taklîd ederek, öğle ve ikindiyi ve akşam ile yatsıyı, cem’edebilir Ya’nî seferde iken bu iki namazı birbiri arkasına kılar Çünkü bu iki mezhebde yolculukta, ikindiyi öğle namazı vaktinde ve yatsıyı akşam namazı vaktinde takdîm ederek kılmak, veyahut öğleyi ikindi vaktine ve akşamı, yatsı namazı vaktine tehîr ederek, iki namazı bir arada kılmak câizdir Bunun için, Hanefî mezhebinde olan yolda kıbleye dönemiyecek ise, yola çıktıktan sonra, gündüz bir yerde durduğu zaman, öğle vaktinde öğleyi kılınca hemen ikindiyi de kılmalı, gece durulduğu zaman, yatsı vaktinde akşamı ve sonra yatsıyı bir arada kılmalı ve bu dört namaza niyet ederken ((Maliki veya Şafiî mezhebini taklîd ederek edâ ediyorum) diye niyet etmeli, ya’nî kalbinden geçirmelidir Yola çıkmadan veya yolculuk bittikten sonra, iki vaktin namazı birlikte kılınmaz
  Paylaş
  Hanifi Mezhebinde Yolculukta Namaz Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah-u Teala razı olsun,emeğine sağlık.hanefi mezhebine göre seferi namaz nasıl kılınır,  yolculukta namaz,  hanefi mezhebine göre seferi namazı nasıl kılınır,  hanefi mezhebinde seferi namazı nasıl kılınır,  hanefi mezhebi seferi namazı nasıl kılınır,  hanefi mezhebine göre seferi namazı,  hanefi mezhebine göre seferi namazda sünnet kılınırmı