İslamda Namaz ve Vacip / Sünnet / Nafile Namazlar Forumundan Şafii mezhebinde namazda bazı sünnetler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şafii mezhebinde namazda bazı sünnetler

  Reklam
  Şafii mezhebinde namazda bazı sünnetler


  Bismillahir-r-Rahmanir Rahim
  1 )Şafiide namaza niyyet edib arkasından tekbir getirdikten sonra Teveccüh okunur İşte Teveccüh- “Veccehtu vechiye lillezi fetares-semavati vel-erda hanifen muslimen vema ene minel-muşrikine inne salati ve nüsuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil-alemine laşerike lehu ve bizalike umirtu ve ene minel-muslimine”
  Daha sonra euzü okunur İşte euzü- Euzü billahi mineş-ş-şeytanir racim
  2) Rükuda okunan zikr ve dualar-işte bu dualar- en azı 3 defa “Sübhane Rabbiyel-azyım demek 5, 7, 9 , 11 defada söylene bilir Ama daha çok söylemek uyqun deyildir Münferid olan ( namazı yalnız kılan ) bu zikre şu duayı ilave ede bilir- “Allahümme leke reka’tü ve bike amentü veleke eslemtü haşaa leke sem’i ve basari ve muhhi ve azmi ve asabi ve me-stekellet bihi kademi”
  3) Rukuden kalkarken söylenen zikr-“Semiallahu limen hamidehu”
  4) İtidalde söylenen zikr- “Rabbena lekel-hamdü, mil’es-semavati ve mil’el-ardi ve mil’e ma şi’te min şey’in ba’du”
  Münferid ayrıca şunu da söyler:
  “Ehles-senai vel-mecdi ehakku ma kalel-abdu ve kulluna leke abdun la mania lima a’tayte vela mu’tiye lima mena’te vela yenfeu zel-ceddi mink-elceddu”
  5) Secdede okunan zikr ve dualar-işte bu dualar- secdede 3 defa “Sübhane Rabbiyel-ala söylenir 5, 7, 9 , 11 defada söylene bilir Munferid ( namazı yalnız kılan ) isterse şunude ilave ede bilir “ Allahümme leke secedtu ve bike amentü ve leke eslemtü secede vechi li-llezi halekahü ve savverehü ve şakke sem’ahü ve basarehü fetebareke-llahü ahsen-ül-halikine”
  6) İki secde arasında dua okumak- " Rabbiğ-firli, verhamni, vecburni, ver*fani, verzuqni , vehdini ve afini "
  7) Teşehhüd ve selavattan sonra dua okumak - işte dualar- “Allahhumme inni euzü bike min azabil-kabri ve min azabinnari ve min fitnetil-mahya vel-memati ve min fitnetil-mesihid-deccali”
  “ Allahhummeğfir li ma kaddemtu ve ma ehhartu ve ma esrartu ve ma a’lentu ve ma esraftu ve ma ente e’lemu bihi minni entel-mukaddimu ve entel-muahhiru la ilahe ille ente”
  Şahıs bu dualardan hangisini iterse okur
  Allahim bize hidayet ver , Allahım bizi koru , Allahım bizi ilimsiz gidip de şeytanın tuzağına düşenlerden etme Allahım koruyan ve gözeten Sensin ( Amin )

  Paylaş
  Şafii mezhebinde namazda bazı sünnetler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah-u Teala razı olsun,emeğine sağlık.mahya vel memat