İslamda Namaz ve Vacip / Sünnet / Nafile Namazlar Forumundan Namazından Çalma! Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Namazından Çalma!

  Reklam
  Ebu Said’in (ra) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Hz Peygamber (sav) şöyle buyurur:"Hırsızlık bakımından insanların en kötüsü , namazından çalandır.Rükuundan çalar,secdesinden çalar."Hırsızlık büyük günahlardandır.Hele namazdan çalmak,hiç de müslümana yakışacak bir iş değil. Namazın nasıl kılınacağını bize Peygamber Efendimiz (sav) öğretiyor. "Beni nasıl namaz kılar görüyorsanız siz de öylece kılın" buyuruyor. O da Cebrail’den (as) öğrendi. Cebrail hepsini bir bir tarif etti ona. Namazın vakitlerini, nasıl kılınacağını, rükuunu, sücudunu,neleri okuyacağını tarif etti. Biz de namazı böylece öğrenmiş oluyoruz. ......

  İşte o tarife uygun kılamazsak namazdan çalmış oluruz.Yani namaz hırsızı oluruz.

  Bu da iki türlü olabilir: Bir namazdaki fiillerden dolayı hırsızlık,bir de namazların bazısını kılıp bazısını kılmayarak yapılan hırsızlık. Rabbim bizleri ve neslimizi bu kötü duruma düşmekten korusun.Ramazan ayında türeyen jet imamlar ve cemaatler bunun en güzel örneğidir.Ne kötü bir durumdur… İbadet mi ediyor yoksa yarış mı belli değil. Buna sebep olan da ona yardımcı olan da vebaldedir.Kimin huzurundasın be adam bir düşünsene! Her şeyin sahibi ve yaratıcısı olan Allah’ın huzurundasın. Sana sunulmuş bir fırsat var,değerlendirsene. Ne diye acele ediyorsun !Sen bilmez misin ki sahabe-i kiram namaza durdular mı son namazlarıymış gibi kılarlardı. Evliyaullah büyüklerimiz de öyle. Çünkü Hz Peygamber (sav) bir zata şöyle tavsiyede bulunmuşlardı:"Son namazını kılan bir kişinin namazı gibi namaz kıl." Yani nefsine,hevasına ve hayatına veda ederek rabbine yönelen bir kişinin namazı gibi..Nitekim Allah cc da:"Ey insan! Gerçekten sen,Rabbine (varıncaya) kadar (bu yolda) didindikçe didinirsin.Nihayet ona kavuşacaksın".(İnşikak:6) buyuruyor. Diğer bir ayeti kerimede ise;"Allah’ın emirlerine aykırı davranmaktan sakının ve mutlaka O’na kavuşacağınızı da bilin.(Bunu) iman edenlere müjdele!" (Bakara:223) buyurulmaktadır.Hz Peygamber (sav): "Namazında ölümü hatırla. İnsan namazında ölümü hatırlarsa, namazı ihsan ile kılmaya çalışır; bundan sonra hiç namaz kılmayacağını zanneden bir kimsenin namaz kılması gibi kılar.Namazlarımızı Allah’ı görüyormuş ve son namazımızı kılıyormuş gibi kılmamız bize tavsiye ediliyor. Bu hal üzere kılmak namazda daha fazla huşu duymamızı sağlar.Hz Ali’nin (ra).namaz vakti geldiğinde benzi sararırmış. Sebebi sorulduğunda "Göklere, yere ve dağlara arz edilen ve yüklenmekten çekindikleri emanetin (namazın) vakti geldi de ondan" dermiş.Zeynel Abidin hazretleri de aynen dedesi gibi sararır solarmış abdest aldığında. Hane halkı kendisine, abdest alırken sende görülen bu durum neden ileri geliyor diye sorduklarında"Kimin huzuruna çıkacağımı biliyor musunuz?" cevabını verirmiş. Onlar namazlarını son namazlarıymış gibi kılarak bize örnek olmuşlar.Hz. Aişe (ra) şöyle rivayet etmiştir: "Resülullah’la konuşurken namaz vakti gelince,sanki ne o bizi,ne de biz onu tanırdık."Resülullah (sav) böyle bir zamanda sadece Allah’ın azametiyle meşgul olduğu için her şeyi unuturdu.Bir gün namazda sakalıyla oynayan birini gördü de Allah’ın Resulü (sav) şöyle buyurdu;"Eğer bu adamın kalbinde korku olsaydı,muhakkak azaları da tesir altında kalır ve sakalıyla oynamazdı."Biz de ezanı okunduğunda tüm dünyayı bir tarafa bırakarak bize sunulan bu nimeti değerlendirmenin çaresini aramalıyız. O anda yapılacak en önemli şey namaz kılmaktır.Her vaktin ve mekanın kendine has özellikleri ve güzellikleri vardır.O zaman içinde yapılırsa makbuldür. Yoksa zamanı geçtikten sonra bir kıymeti kalmaz.Şeytan namaz kılanları engellemek için değişik taktikler uygular.Önce namaz kıldırmamak için bin bir türlü engel çıkarır. "Sonra kılarsın, daha vakit var" der, zamanında kılmaya engel olmaya çalışır. Cemaate engel olmak ister. Mümin bilir ki en hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır. Vesvesenin şeytandan olduğunu anlar ve Allah’a sığınarak hemen namaza koşar Şeytan baktı ki engel olamayacak,bu sefer de namazda ona musallat olur; namazda kaşındırır,vesvese verir,acaba üç mü kıldım dört mü diye düşündürür? O da olmadı,sağa sola baktırır ve müminin namazını ifsad etmeye çalışır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Namazda aksırmak, esnemek, uyuklamak, istifra,hayz ve burun kanaması şeytandandır.""Namazda şeytan sizinle oynar.Kim namaz kılar da tek mi çift mi kıldığını bilmezse iki secde ile secde yapsın.Bu ikisi namazın tamamlanmasıdır.""Sizden birine namazda bulunduğu sırada şeytan;senden bir hades mi vuku buldu diye bir şüphe sokarsa,o kimse ona içinden;yalan söyledin desin.Ta ki,kulağı ile bir ses veya burnu ile bir koku duymadıkça…""Kul namaza durduğunda sağa sola bakarsa,ona Rabbi buyurur ki; ey kulum,ben senin iltifat ettiğin şeylerden hayırlıyım.İkinci ve üçüncü defa bakarsa,yine aynı şekilde buyurur.Dördüncü defa bakarsa ondan yüz çevirir.""Sizlerden biri namaza durduğunda şeytan gelir,onunla oynamaya başlar. Adam mücahede etmeyip ona teslim olduğunda, yellenme taklidi yapıp da alay edenler gibi,o taklidi yapar adamı fitneye sokmak için. Böyle bir şey olduğunda şüphelenip de namazı terk ederek camiden çıkmayın.Ne zaman koku veya ses işitirseniz o zaman başka."Yukarıdaki hadislerde Hz Peygamber (sav) bizi şeytanın hilelerine karşı uyararak,ona aldanmamamızı öğretiyor. Bir çok insan bu vesveseler yüzünden namaz kılamaz hale geliyor. Gençlik yıllarımda bizzat bu sıkıntıyı ben de yaşadım.Bir namazı birkaç abdest ile kılardım. Çok sıkıntı çektim vesvese yüzünden.Ta ki üniversiteyi kazandığım yıllarda tanıyarak, sohbetlerinden istifade ettiğim,cennet mekan Hocam Es’ad Efendiye bu durumumu anlatıncaya kadar…. Bir gün ilahiyatta okuyan öğrencilere verdiği sohbetten sonra,bir kağıda yazarak durumumu bildirdim. Bu hadis-i şerifi hatırlatarak bizi uyarmaları derdimize deva oldu. Ondan sonra öğrendim ki sadece sıkıntı çeken ben değilmişim. Nice kardeşlerimiz aynı dertten muzdaripmiş.

  Rabbim bizleri şeytanın vesvesesinden ve şerrinden korusun.Amin....  Paylaş
  Namazından Çalma! Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Rabbim bizleri şeytanın vesvesesinden ve şerrinden korusun.Amin....
  __________________ 3. 3
  Allah bizi nefsimizin istediklerinden korusun.yüreğine sağlık haticemaloğlu kardeşimnamazdan çalmak,  namazdan calmayin hadisi,  namazdan çalma ile ilgili hadisler ,  namazdan çalmak hadis,  NAMAZDA HIRSIZLIK İLE İLGİLİ HADİSLER,  NAMAZDA HIRSIZLIĞIN EN ALASI HADİS,  en büyük hırsızlıknamazdançalmak