Resimler Bölümü ve Türkiyeden il Resimleri Forumundan Kırklareli Resimleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kırklareli Resimleri

  Reklam
  Kırklareli Resimleri

  Kırklareli : Kırklareli ilinin merkezi olan şehirdir. Eski adı Kırkkilise'dir. Daha da öncesinde Kırkkimesne şeklinde de anılmıştır.
  Kırklareli tarih öncesi konum itibariyle dikkat çeken pek çok antik yerleşim merkezine sahip bir ilimizdir. Buzul çağı sonlarında uzunca bir süre sular altında kaldığı anlaşılan Kırklareli ve civarında insana dair ilk maddi belgeler neolitik dönem özelliklerini vermektedir. Daha sonra bilinen ilk yerleşik kabilelerden ismini alan Trakya, Kırklareli de dahil olmak üzere Roma dönemi ortalarına kadar kısmen veya tamamen bağımsızlıklarını küçük birer krallık veya prenslik olarak devam ettirebilmişlerdir.
  Bir geçiş bölgesi olması nedeniyle Roma ve Bizan
  s dönemlerinde pek çok istilalara uğrayan Kırklareli ilk defa 1. Murat zamanında 1363 yılında Osmanlıların eline geçmiştir. Bu tarihten itibaren uzunca bir süre barış süreci yaşayan Kırklareli Balkan Savaşı ve 1.Dünya Savaşı sıralarında Bulgar ve Yunan işgaline maruz kalarak büyük eziyet ve sıkıntılar yaşadıktan sonra 10 Kasım 1922’de nihai özgürlüğüne kavuşmuştur.
  Paylaş
  Kırklareli Resimleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Neolitik dönemden beri var olan ve bu dönemden itibaren yerleşilen kırklareli, geçiş yolu üzerinde olduğu için bir çok kavim devlet tarafından istila edilmesine neden olmuştur. Osmanlı döneminde ise I. Murat döneminde hakimiyet altına alınmıştır.