Kadın ve Çocuk Sağlığı ve Tüp Bebek Forumundan Tüp Bebek Aşamaları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tüp Bebek Aşamaları

  Reklam
  • -Yumurtalıkların uyarılması; Adetin 2-4. günü başlangıç ultrasonografisi yapılıp, kan östrojen düzeyi bakıldıktan sonra yumurtalıkları uyarıcı iğnelere başlanır. İğneleri her gün aynı saatte yapılması gerekmektedir. Size ilaç dozlarınızı tarif eden ilaç karnesi hemşireler tarafından verilir. Genel olarak bayanın ortalama 2-3 hafta süreyle tedavi görmesi gerekmektedir. Erkeğin ise sadece yumurta toplama günü veya yumurta toplamadan 1 gün önce (azospermi dediğimiz menide hiç sperm olmaması durumunda TESE -testisten örnek alma işlemi söz konusu ise) tedaviye dahil olması istenmektedir.

   -Yumurta toplama; Yumurtalık uyarımı ile belirli büyüklüğe ulaşmış folliküller (ultrasonografide gözlenen içi sıvı dolu yumurta içeren yapılar) elde edildiğinde, çatlatıcı iğne yapılır ve 36 saat sonrasında yumurta toplama işlemi uygulanır. Günümüzde yumurta toplama işlemi daima vajinal ultrasonografi eşliğinde yapılır. Hasta jinekolojik muayene pozisiyonunda yatar iken, üzeri steril örtüler ile örtülür, spekulum uygulaması sonrası vajinal lokal saha temizliği uygulanır. Hafif genel anestezi altında, vajinal ultrasonografiye geçilir. Vajinal ultrasonografi üzerinde bulunan kılavuz içinden geçirilen bir iğne ile overlere (yumurtalık) ulaşılır. Her bir folliküle teker teker girilerek içeriği özel bir aspiratör yardımı ile ısıtılmış steril bir tüpe boşaltılır. Tüp içeriği hemen laboratuara geçirilerek yumurta içerip içermediği mikroskop altında incelenir.Yumurta toplama işlemi yaklaşık 15-20 dakika sürer. Bir saat istirahat sonrası, hasta evine gidebilir.

   -Mikroenjeksiyon; Yumurta kültürü ve sperm hazırlanması tamamlandıktan sonra döllenme safhasına geçilir. Döllenme standart tüp bebek (in vitro fertilizasyon; IVF) veya mikroenjeksiyon (intrasitoplazmik sperm injeksiyonu; ICSI) ile sağlanır. IVF ve ICSI’nin tek farkı dölleme safhasıdır; bunun dışında tüm basamaklar tamamıyla aynıdır. IVF görünür sperm problemi olmayan olgularda tercih edilir. ICSI ise sperm problemi olan ve izah edilemeyen infertilite olgularında tercih edilir. IVF’de yıkanan sperm yumurta yanına konur ve sperm kendisi döllemeyi gerçekleştirir. ICSI’de IVF’den farklı olarak öncelikle, yumurta etrafındaki hücreler eritilir ve bu şekilde yumurta mikroenjeksiyona hazır hale getirilir. Yumurta etrafındaki hücreler eritildikten sonra, yumurtanın olgunluğu değerlendirilir. Mikroenjeksiyonda bir sperm özel bir mikroskop altında bir yumurta içerisine yerleştirilir. Döllenen yumurtalar inkübatöre yerleştirilir.

   -Döllenme( Fertilizasyon); Mikroenjeksiyonu takiben 16. saatte yapılan mikroskobik değerlendirme ile başarıyla döllenen yumurtalar diğer yumurtalardan ayrılır. Başarı ile döllenen yumurtalar mikroskop altında iki çekirdek (2PN) oluşturdukları gözlenir. Döllenme işleminin gerçekleşmediği yumurtalarda çekirdek gözlenmez. Standart tüp bebek uygulaması sonrası ise ertesi gün 16. saatte yumurtayı çevreleyen hücreler mekanik olarak temizlendikten sonra mikroskop yardımıyla değerlendirilir.

   -Embriyo kalitesi; Embriyoların kalitesi döllenme sonrası bazı şekilsel (morfolojik) parametrelere göre değerlendirilir. Diğer bazı faktörler yanı sıra, transfer edilen embriyo kalitesi, gebe kalma şansını önemli ölçüde belirlemektedir. Bayan yaşı ve diğer bazı faktörlerin de embriyo kalitesi kadar gebelik için önemli olduğunu unutmamak gerekir. Her bir embriyo mikroskop altında değerlendirilerek embriyo kalitesi belirlenir. Yumurta toplama sonrası 3. günde, 6 veya daha fazla hücre sayısı varlığı iyi kaliteli embriyoyu gösterir. 4 veya daha az sayıda hücreli embryo transferi ile de, daha düşük şanslı da olsa, gebelik elde edilebilir.

   -Embriyo transferi; Embriyo transferi çoğu zaman yumurta toplama işleminden 3 gün sonra yapılır. Bazı özel durumlarda, yumurta toplama işleminden 5 gün sonra transfer edilir (blastokist transferi).
   Tüp bebek uygulamalarında transfer edilen embriyo sayısı ile klinik gebelik elde edilmesi arasında direkt bir ilişki vardır. Transfer edilen embriyo sayısı arttıkça gebelik şanı artmakta, bununla birlikte çoğul gebelik oranı da atmaktadır. Çoğul gebeliklerde başta erken doğum olmakla birlikte çeşitli komplikasyonların oranı artmaktadır; bu nedenle amaç çoğul gebelik şansını arttırmadan, gebelik şansını en yüksek elde etmektir.

   -Gebelik Testi; Yumurta toplama işleminden 10-14 gün sonra kanda gebelik testi (kanda beta-hCG) yapılır. Adet ile uyumlu olduğu düşünülen kanama olmuş olsa da gebelik testi mutlaka yapılmalıdır, çünkü bazen gebelik oluştuğu halda embriyonun rahim içine yataklanmasına bağlı vajinal kanama olabilir.


  Paylaş
  Tüp Bebek Aşamaları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Normal şekillerde bebek sahibi olamayanlara göre biraz daha zorlu bir süreç olmasına rağmen senelerce anne ve baba olma hayali ile umutlanan çiftler için kısa bir süreç gibi geçen bir dönem.