Kur'an-ı Kerim ve Tefsir Forumundan Fussilet Suresi, 33 (Tefsir) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Fussilet Suresi, 33 (Tefsir)

  Reklam


  Allaha çağıran, salih amelde bulunan ve: Gerçekten ben Müslümanlardanım iyenden daha güzel sözlü kimdir? (Fussilet Suresi, 33)


  İnsanların yaratılış amacı, Allah'a iman etmek ve yalnızca O'na kulluk etmektir Bütün insanlar yaşamları boyunca bir imtihandan geçirilirler
  Allah sonsuz adalet sahibidir ve elçileri ve kitapları yoluyla insanlara bu sorumluluklarını bildirir Yaşamının asıl amacından haberdar olan her insan da bu gerçeği başka insanlara aktarmakla yükümlüdür Bunu, hayatı boyunca, gerek sözleriyle, gerek davranışlarıyla, gerekse de bu amaçla yaptığı çalışmalarla yerine getiren kişi, Allah'a çağırmış olur Yüce Allah bu ayette, Allah'ın rızasını kazanabilmeyi tüm samimiyetleriyle umut eden, sadece O'nu hoşnut etmek için salih amellerde bulunan kullarını övmektedir

  Allah bu ayetiyle bizlere güzel sözü de tarif etmektedir Güzel söz, insanları Allah'a çağıran, Kuran'a uymaya davet eden sözdür Allah'ın dinini anlatmak, Kuran ile öğüt vermek, iyiliği emredip kötülükten men etmek, Allah'ın ayetlerini hatırlatmak; bunların hepsi birer çağrıdır ve bir insana söylenebilecek en hayırlı, en güzel sözlerdir Müminlerin insanları Kuran ahlakına yönelten bu sözlerinin tek bir hedefi vardır; Allah'ı razı etmek ve karşıdaki kişinin de Allah'ın razı olacağı ahlakta bir insan olmasına vesile olmak Hedef bu olunca Allah'ı zikretmek, güzel ahlakı anlatmak ve ahireti kazanmaya çağırmak gibi, kimi zaman kişiye eksik olduğu yönlerde öğüt vermek, Kuran ayetleri doğrultusunda hatalarını en güzel şekilde eleştirmek, korkup sakınmasını hatırlatmak da aynı şekilde güzel sözdür  Paylaş
  Fussilet Suresi, 33 (Tefsir) Mumine Forum

fussilet suresi 33 tefsir