Kur'an-ı Kerim ve Tefsir Forumundan Tin Suresinin Meal Ve Tefsiri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tin Suresinin Meal Ve Tefsiri

  Reklam
  TİN SURESİNİN MEAL VE TEFSİRİ -1-

  Tin suresi Kur’an’ın 95’nci suresidir
  Sekiz ayetten oluşan ve Mekke de inen surelerdendir
  Mekke de inen bu sure, şu iki konuyu ele alır
  1-Yüce Allah’ın insan nevini değerli kılmasından,
  2-Hesap ve Cezaya inanma hususundan bahseder
  Sure dört mukaddes şeye (incir, zeytin, Turi Sina ve emin belde olan Mekke’ye) yemin ederek başlıyor ve muhatabı önemli bir şeyin söyleneceğine dikkat çektiriyor
  Sonra insanın en güzel kıvamda yaratıldığından ve yaratılış gayesini yerine getirmediğinde aşağıların en aşağısına düşeceğinden bahsediyor
  O güzel şekilde yaratılan insanın iman ve ameli Salih’le devam edeceğini bildiriyor
  Sure müminlere mükâfat ve kâfirleri cezalandırmak suretiyle adaletle muamele edeceğini açıklayarak sona eriyor
  Şimdi surenin ayetlerini tek tek ele alalım

  “İncire ve zeytine andolsun ki,” (Yemin ederim ki) bu bir yemindir Yani incire ve zeytine yemin ederim ki Yüce Allah bereketli oldukları ve çok yararları bulunduğu için yemin etti
  İbn-i Abbas (ra) derki; bu, yediğimiz ve yağını çıkardığımız incir ve zeytindir Hakikaten bu ikisinin faydaları sayılamayacak kadar çoktur Şimdi isterseniz önce bu iki meyvenin yararlarına bir göz atıp, sonra İkrime (ra)’ın ayetin bu kısmıyla alakalı olan yorumuna geçelim

  İNCİRİN FAYDALARI

  İncir hoş bir meyve, latif bir gıda ve çabucak hazmedilir Aynı zamanda ilaçtır
  İnsanın tabiatını yumuşatır
  Balgam söker ve böbrekleri temizler
  Mesanedeki kumların atılmasını sağlar
  Beden şişmanlatır
  Karaciğer ve dalakta kapalı olan damarları açar
  Sütle kaynatıldığında ses kısıklığına iyi gelir
  Kalbe ferahlık verir
  Sindirim organı sancılarını giderir
  İncirde şeker organik asitler, sabit yağ ve vitaminler (A,B,C) vardır (Yeni Rehber Ansiklopedisi, c–10, s–90)

  ZEYTİNİN FAYDALARI

  Zeytin güzel bir katıktır
  Zeytin, yağından faydalanılan bir meyvedir
  Aydınlatmada ve tıpta kullanılır
  Zehirlere karşı faydalıdır
  İnsanın içini sürdürür ve asalak yaşayan kurtçukları düşürür
  Deriyi yumuşatır ve ihtiyarlamayı geciktirir
  Zeytinin tuzlu suyu, yanık yerin şişmesini önler ve diş etlerini sertleştirir
  Zeytinin yaprağı kızarıklığa, karıncalaşmaya, kirli yaralara, kurdeşen hastalığına fayda sağlar ve terlemeyi engeller
  Zeytin ağacı uzun ömürlüdür ve 200–300 sene yaşaya bilir
  Peygamberimizde yılda bir defa vücudunu zeytinyağıyla yağlardı
  Zeytin ve yağının bu sayılanlardan daha fazla faydaları vardır (Tıbbı Nebevi, İbn-i Kayyim el-Cevziyye, s–480)

  İkrime ( ra )’de derki; yüce Allah incir ve zeytinin bittiği yerlere yemin etti Çünkü incir Dimaşk bölgesinde, zeytinde Beyti Makdis’de çok olur Bu mana daha açıktır
  Böylece bu yemin, Allah’ın; vahiy ve semavi emirlerle şereflendirdiği mukaddes yerlere yapılmış bir yemindir
  Dolayısıyla, İsa ( as )’ın doğduğu, Peygamberlik vazifesini yaptığı ve oradan göğe yükseltildiği mukaddes beldeye; ilahi kitaplardan İncil’in, Tevrat’ın ve Zebur’un indiği o beldelere yemin olsun ki  Paylaş
  Tin Suresinin Meal Ve Tefsiri Mumine Forum

tin suresi tefsiri,  tin suresinin tefsiri,  tin süresi tefsiri,  tin suresi meali ve tefsiri,  tin suresinin meal ve tefsiri,  tin suresinin meali ve tefsiri,  tin süresinin tefsiri