Kur'an-ı Kerim ve Tefsir Forumundan Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır. Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır.

  Reklam
  22. Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır.
  23. Rablerine bakacaklardır (O'nu göreceklerdir).
  (Kıyame Süresi)

  TEFSİR:

  22. Yüce Allah, insanların dünya ve onun geçici lez*zetlerini âhiret ve onun ebedî mutluluklarına tercih ettiklerini anlattıktan sonra kıyamet gününde insanların itaatkârlar ve isyankârlar olmak üzere iki kısma ayrılacaklarını anlattı. Yani kıyamet gününde mutlu kimselerin yüzü parlak, güzel ve aydınlıktır. Bu durum erdikleri nimetlerin alâmeti ve bu nimetlerden, tattıkları sevinçten ileri gelmektedir. Nitekim Yüce Allah meâlen şöyle buyurmuştur: "Onların yüzünde nimetin ve mutluluğun sevincını görürsün.[36]

  23. O yüzler Rablerinin azametine bakar ve O'nun güzelli*ğine hayran olurlar. Cennet ehli için nimetlerin en büyüğü Yüce Allah'ı görme ve perdesiz olarak O'nun mübarek yüzüne bakmaktır. Hasan Basrî şöyle der: O yüzler Yaratıcıya bakacaklardır. Yaratıcıya bakarken güzel*leşmeleri îcâbeder.[37] Bu hususta sahîh deliller vârîd olmuştur.[38]
  (Safvetüt Tefasirden)
  ______________
  [36] Mutaffıfîn sûresi, 83/24
  Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, Ensar Neşriyat: 7/144.

  [37] Taberî, 29/120.

  [38] Bu, Elıl-i sünnet mezhebinin görüşüdür. Buhârî ve Müslim'de gelen hadisler bu görüşü destekler: "Şu ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi açık açık göreceksiniz..." (Buhârî, Tevhîd, 24. Müslim'in Sahîh'indc ise şöyle bir hadis vardır: "Perde açılır. Onlara, Yüce Rablerine bak*maktan daha sevimli bir şey verilmez. (Müslim, İman, 297) Mu'tezile, âhirette Allah'ın görülmesini inkâr etmiş ve Sjfeb âyetini "Rablerinin sevabını beklerler" şeklinde te'vil etmiş*lerdir. Bu, bâtıldır. Çünkü "bekledi" mânâsına geien fiili mefûlünü harf-i cersiz alır. Kâfi derecede deliller için hak: Hâzin Tefsiri, 4/186.
  Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, Ensar Neşriyat: 7/144.


  Paylaş
  Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır. Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ali imran suresi 7.yateinde Allahu teala şöyle buyuruyor ''Öyle bir Tanrı'dır ki sana kitap indirdi. Onun bir kısmı, mânası-apaçık âyetlerdir ve bunlar, kitabın temelidir. Diğer kısmıysa çeşitli mânalara benzerlik gösterir âyetlerdir. Yüreklerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onları tevil etmek için mânaları açık olmayan âyetlere uyarlar. Halbuki onların tevilini ancak Allah bilir. Bilgide şüpheleri olmayacak kadar kuvvetli olanlarsa derler ki: Biz inandık ona, hepsi de Rabbimizdendir; bunu aklı tam olanlardan başkaları düşünemez.''
  burada muhkem ve müteşabbih ayetlerin olduğunu beyan buyuruyor.
  birde Allahu teala kurani kerimde maide suresi 64. ayetinde ''Yahûdiler, Allah'ın eli bağlıdır dediler...'' diye devamediyor bu ayete ilk bakan cahil bi insan bu ayetten Allahın eli olduğunu çıkarrı halbuki Allahu teala ihlas suresi 4.ayettede şöyle buyuruyor''Ve ona, bir tek eşit ve benzer olamaz, yoktur'' bu ayete baktığımızda Allahu teala kendini kimseye benzemediğini ve ona eş benzer olmadığını buyuruyor.
  bu iki ayet zahiren birbiriyle çakışmaktadır fakat ali imran suresi 7.ayetede baktığımızda ise anlıyoruzki maide suresi 64.ayet müteşabbih yani manası açık olmayan ayettir.
  diğer Allahı görücez konulu yazınızdada yazmıştım ki araf suresi 143.ayetinde beni asla göremezsin diye buyuruyor eğer göremesin buyursaydı diye bilirdik sadece bu dünyada veya hz.musa ozmn göremez diye ama asla diyor budemek dünya ve ahiret hiç bir zmaan.Aynı şekilde eğer kıyamet suresi 23.ayet ile araf suresi 143,ayeti yanyana getirir isek bir biri ile çakıştığını görmekteyiz demekki bunlardan biri müteşabbih ayettir yine Allahu teala ali imran suresi 7.ayettede buyurduğu gibi eğer biz manası açık olmayan ayetleri kendimize göre yorumlar isek fitne çıkaranlardan oluruz.
  CEVABINIZ için şimdiden Teşekkürler!!! 3. 3
  rabbimizin rızasına eren kullardan cemalini gören kullardan olurun inşALLAHHHHHHHH SAĞOLASINIZ BACIM 4. 4
  Ali imran suresi 7.yateinde Allahu teala şöyle buyuruyor ''Öyle bir Tanrı'dır ki sana kitap indirdi. Onun bir kısmı, mânası-apaçık âyetlerdir ve bunlar, kitabın temelidir. Diğer kısmıysa çeşitli mânalara benzerlik gösterir âyetlerdir. Yüreklerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onları tevil etmek için mânaları açık olmayan âyetlere uyarlar. Halbuki onların tevilini ancak Allah bilir. Bilgide şüpheleri olmayacak kadar kuvvetli olanlarsa derler ki: Biz inandık ona, hepsi de Rabbimizdendir; bunu aklı tam olanlardan başkaları düşünemez.''
  burada muhkem ve müteşabbih ayetlerin olduğunu beyan buyuruyor.
  birde Allahu teala kurani kerimde maide suresi 64. ayetinde ''Yahûdiler, Allah'ın eli bağlıdır dediler...'' diye devamediyor bu ayete ilk bakan cahil bi insan bu ayetten Allahın eli olduğunu çıkarrı halbuki Allahu teala ihlas suresi 4.ayettede şöyle buyuruyor''Ve ona, bir tek eşit ve benzer olamaz, yoktur'' bu ayete baktığımızda Allahu teala kendini kimseye benzemediğini ve ona eş benzer olmadığını buyuruyor.
  bu iki ayet zahiren birbiriyle çakışmaktadır fakat ali imran suresi 7.ayetede baktığımızda ise anlıyoruzki maide suresi 64.ayet müteşabbih yani manası açık olmayan ayettir.
  diğer Allahı görücez konulu yazınızdada yazmıştım ki araf suresi 143.ayetinde beni asla göremezsin diye buyuruyor eğer göremesin buyursaydı diye bilirdik sadece bu dünyada veya hz.musa ozmn göremez diye ama asla diyor budemek dünya ve ahiret hiç bir zmaan.Aynı şekilde eğer kıyamet suresi 23.ayet ile araf suresi 143,ayeti yanyana getirir isek bir biri ile çakıştığını görmekteyiz demekki bunlardan biri müteşabbih ayettir yine Allahu teala ali imran suresi 7.ayettede buyurduğu gibi eğer biz manası açık olmayan ayetleri kendimize göre yorumlar isek fitne çıkaranlardan oluruz.
  CEVABINIZ için şimdiden Teşekkürler!!!
  Zehra zeynep kardeşim... Biz (her ne kadar tefsir ve usulunu okumuş olsakda) Kurandan hüküm çıkaracak yada ayetleri yorumlayacak kadar ilmimiz yok.
  Allah (c.c.)'nun görüleceği konusu ehli sünnetin görüşüdür ve delilleri de yukardadır.
  senin söylediğin ayet, dünyada Allah'ın görülmeyeceğine işarettir ahrette değil.
  sonuç olarak bizim inancımız ehli sünnettir ve Allah (c.c.) Ahrette görüleceğine inanırız.
 5. 5
  Ya bizim görüşümüz yanlış ise ozaman napıcaz bana bir büyüğüm dediki bu dine filanın falanın sözü ile girersen tekrar öyle çıkarsın ama kendi isteğin araştırman ile kalbin ile tasdik ederek aklın ile onaylayarak girer isen Allaha yemin olsun dağ yerinden oynasa yinede sen dininde kalırsın.
  delillerinizin sahihliği yok çünkü öbür ayet onu alanlıyor ama... 6. 6
  Ya bizim görüşümüz yanlış ise ozaman napıcaz bana bir büyüğüm dediki bu dine filanın falanın sözü ile girersen tekrar öyle çıkarsın ama kendi isteğin araştırman ile kalbin ile tasdik ederek aklın ile onaylayarak girer isen Allaha yemin olsun dağ yerinden oynasa yinede sen dininde kalırsın.
  delillerinizin sahihliği yok çünkü öbür ayet onu alanlıyor ama...
  kardeş sana ve seni bu şekilde yönlendirene derim ki, önce tefsiri okuyun ve sonra ayetlere yorum yapın. kafanıza göre ayet yorumlayamazsınız.! 7. 7
  tefsir kişiden kişiye değişen birşeydir fakat kuran ayetleri asla farklı manalar almamalı onların bir manası vardır.
  Herkes aklı aldığınca dini anlamaya çalışıyor fakat din birdir ve o bir olan haktır. 8. 8
  tefsir kişiden kişiye değişen birşeydir fakat kuran ayetleri asla farklı manalar almamalı onların bir manası vardır.
  Herkes aklı aldığınca dini anlamaya çalışıyor fakat din birdir ve o bir olan haktır.
  Hangi Tefsirleri okudun_? ve hangi Tefsirde hangi görüş var yazarmısın? kardeş (Allahı görme konusunda) 9. 9
  büyün tefsirlerin birbirini tutuğunumu sanıyorsun Alleme Tabatabai nin yazdığı tefsirlerinde mantıklı olarak Allahın görülmeyeceği yazıyor.
  unutmaki tefsirlerde insan yazıtıdır ayrılıklar düşebilir bu kuran gibi biyerden yazmışmış birşey değil aynı mealler gibi birbirine benzer gibidir ama bazılarınnın manaları farklıdır. 10. 10
  büyün tefsirlerin birbirini tutuğunumu sanıyorsun Alleme Tabatabai nin yazdığı tefsirlerinde mantıklı olarak Allahın görülmeyeceği yazıyor.
  unutmaki tefsirlerde insan yazıtıdır ayrılıklar düşebilir bu kuran gibi biyerden yazmışmış birşey değil aynı mealler gibi birbirine benzer gibidir ama bazılarınnın manaları farklıdır.
  evet sana 10 tefsirin görüşlerini vereyim ki hepsi birbirini tutuyor.
  onlarca ehli sünnet Alimini bırakıp bir şii Alimini mi kanak veriyorsun? yazık çok yazık.
 11. 11

  --->: Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır.

  ablacım eğer bu din için doğruyu ve ahkkı natığıma yatarak bir hristiyann bile dese onun dediğini tasdiklerim fakat yolundan gitmem .
  dikkatli ol sadece önüne bakma birde etrafındakilere bak.Sende zelalet içinde olabilirsin.


  Muminem --->: Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır.

 12. 12
  ablacım eğer bu din için doğruyu ve ahkkı natığıma yatarak bir hristiyann bile dese onun dediğini tasdiklerim fakat yolundan gitmem .
  dikkatli ol sadece önüne bakma birde etrafındakilere bak.Sende zelalet içinde olabilirsin.
  Dinimin kaynağı konusunda asla ehli sünnet dışı kaynak kabul etmiyorrum.
  güzel bir söz olsa amenna ama islamı yorumlama konuusnda asla.
 13. 13
  Araf suresi 179. ayetinde Allahu teala şöyle buyuruyor ''Andolsun ki biz, cinlerin ve insanların çoğunu cehennem için yarattık; onların kalpleri vardır; düşünmezler onunla; gözleri vardır, görmezler o gözlerle; kulakları vardır, duymazlar o kulaklarla. Onlar dört ayaklı hayvanlara benzerler, hattâ daha da sapıktır onlar. Onlardır gaflette kalanların ta kendileri.''
  dikkat edin ozaman bunlardan olmayın. 14. 14
  Araf suresi 179. ayetinde Allahu teala şöyle buyuruyor ''Andolsun ki biz, cinlerin ve insanların çoğunu cehennem için yarattık; onların kalpleri vardır; düşünmezler onunla; gözleri vardır, görmezler o gözlerle; kulakları vardır, duymazlar o kulaklarla. Onlar dört ayaklı hayvanlara benzerler, hattâ daha da sapıktır onlar. Onlardır gaflette kalanların ta kendileri.''
  dikkat edin ozaman bunlardan olmayın.
  Biz aynayız kendini bizde görüyorsun!!!yüzler vardır ki o gün ter,  oyüzler günler dinle