Diğer Kategoriler ve Tasavvuf Forumundan mevlevilik hakkında Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  mevlevilik hakkında

  Reklam
  Mevlevilik büyük ve ünlü sufi tarikatlarından biri. Adını kurucusu Sultan Veled'in babası ve tarikatın ilkelerini oluşturan Mevlana Celaleddin Rumi'den alır.

  Bir tarikat kurmamış olsa da bunun temellerini attı. Dostlarıyla birlikte sohbet toplantıları düzenler, bu toplantılarda dini konuşmalar yapılır, müzik dinlenir , sema yapılır ve zikredilirdi. Zamanla Mevlana'nın fikirleri yayıldı ve toplantılarına katılmak isteyenlerin sayısı arttı. Bu kişilerin bazıları İran ve Arabistan gibi yabancı ülkelerden geliyorlardı. Mevlana, toplantılara düzen vermek için bazı kurallar koydu. Bu düzen, Mevlevilik tarikatı ritüellerinin kökenini oluşturacaktı.
  Mevlana'nın oğlu Sultan Veled şeyh olduktan sonra bir tarikat merkezi inşa edildi. Bu tekkede Kur'an ve Mesnevi okunuyordu böylece sufi tarikatlardan biri haline geldi. Mevlana'nın, yakınları ve dostlarının defnedilmiş olduğu Konya'daki Yeşilkubbe, tarikatın manevi merkezi halini aldı. Bugün de pek çok müslüman bu türbeyi ve yanındaki tekkeyi ziyaret etmektedir.
  Mevleviliğinin başlangıcında sema ayini, dervişlerin vecde gelmesiyle başlıyordu. Ulu Arif Çelebi zamanında semadan önce Kur'an ve gazeller okunmaya başladı. Sema ayini Mukabele denilen günümüzdeki şeklini 15. yüzyılda Pir Adil Çelebi zamanında aldı.

  Mevleviliğin gelişmiş bir adap ve kural sistemi vardır... Misal , ortak tabaktan yemek yeniyorsa kaşığın bir tarafı ile yemek alınır diğer tarafı ile yemek yenir.Kaşığın ağza değen kısmının yemeğe değmemesine özen gösterilir... Ayrıca alemdeki tüm varlıklar Allah'ın birer parçaları olduğu varsayılarak onlara değer verilirdi.Örneğin;kaşık öpülerek yemeğe başlanır,sırtlarına giydikleri yelekler öpülerek giyilirdi,... Mevlevilikte de diğer tarikatlarda olduğu gibi yün giyilir ve bu da maddi ve özellikle manevi fakirliğin bir gösteriliş şeklidir

  Mevlânâ’nın tasavvufu, sırf mistik ve idealist bir tasavvuf olmayıp mahdut varlıktan, ferdiyetten ve ferdi ihtiraslardan tamamiyle sıyrılmak ve halka, topluluğa yayılmak sûretiyle tecelli eden ve sosyal hayatta hudutsuz bir sevgi, insanî bir görüş ve mutlak bir birlik halinde, moral sahadaysa herkesin kendisini, bir kâmile uymak suretiyle ıslâhı ve umumî olarak hayra, güzele ve iyiye doğru bir gidiş, insanî bir terbiye halinde tezahür eden ve böylece de realitede amelî karaktere sahip olan bir tasavvuftur.


  mevlevilik tarikatı benim çok ilgimi çekiyor, bununla ilgili çeşitli kitaplar okuyorum. eğer sizin de bilginiz varsa paylaşır mısınız? mevlana'yla, özellikle de şems-i tebrizi'yle ilgili...


  Paylaş
  mevlevilik hakkında Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  bu tarikat olayını mecrasından kaydırıp
  çok abarttıklarını düşünüyorum
  Mevlana Celeleddin Rumi'nin
  sözleri olarak idda edilenlerin
  bazılarını tasvip etmiyorum
  örneğin ben ölünce beni çağırın
  yardıma gelirim gibisinden
  acaba gerçekten böyle söylemiş midir?mevlevilik hakkında bilgi,  mevlevilik hakkında kısa bilgiler,  mevlevilik hakkında kısa bilgi,  mevlevilik nedir kısaca bilgi,  mevlevilik hakkında bilgiler,  mevlevilik hakkında bilgi vikipedi,  mevlevilik ile ilgili ayetler