Diğer Kategoriler ve Tasavvuf Forumundan Üzüntüyü Atmak Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Üzüntüyü Atmak

  Reklam

  Alemde baştan itibaren üzüntüyü hoş gören ve onu nefsinden atmak istemeyen kimse yoktur. Bu gerçek bir ilim olarak nefsimde istikrara kavuştuktan ve bu acaip sır benim için apaşikar olduktan sonra, cahili ile, alimi ile, salihi ile, verimsiz ve tembel her sınıf insanın ittifak halinde arayıp durduğu ve peşinden koştuğu "üzüntüyü atma" hakikatına ermenin yolundan bahsettim. Bu yolu da ahiret amelleriyle Allah'a yönelmekten başka bir şeyde bulamadım.
  Öyle ya, malın peşine düşenler fakirliğin üzüntüsünü atmak için düşerler, şan ve şöhret peşine düşenler kendilerine tepeden bakılmanın üzüntüsünden kurtulmak için düşerler. Lezzetlerin peşine düşenler nefsinin kuvvetini rahatlatmak ve lezzeti kaçırmamak için düşerler. İlmin peşine düşenler, cehaletin üzüntüsünden kurtulmak için düşerler. Haber ve insanlarla konuşma talipleri yalnızlığın vahşetini atmak için koşarlar. Yiyenin yemesi, içenin içmesi, evlenenin evlenmesi, giyinenin giyinmesi, oynayanın oynaması, mal toplayanın toplaması, binenin binmesi, yürüyenin yürümesi, bırakanın bırakması hep bunların zıddından gelecek üzüntülerin atılması içindir.
  Bütün bunlar düşünenler için geçici üzüntülerdir. Bunlar arasında bir takım arızaların ve özürlerin bulunması zaruridir. Bunların elden gitmesi ve acizlik içinde kalınması bunların afetlerindendir. Ayrıca bunlar üzerine kıskanmanın, hasedin, tecavüzün, takip edilmenin, kötülenmenin ve günahkâr olmanın afetleri variddir. Ve daha neler..
  Ahiret için çalışmak, bütün bu endişelerden selamete ermektir ve her türlü ayıptan ve kederden uzaktır. Hakikatta üzüntünün atılmasına vesiledir.
  Ben ahiret için çalışanın, arzu etmediği şey ile karşılaşmasından üzüntü duyduğunu görmüyorum, belki memnunluk duyuyor, çünkü onun gayesi akibettir, bu yolda karşılaştığı şeyler onun gayesine ancak katkı olur. Bu yolda çalışıyorken gayesine eremeyeni de üzüntülü bulmuyorum, çünkü ondan sorumlu değildir ve kendisi aradığı şeyde müessir değildir. Yine bu yolda olana eziyet edilirse rahatlar, sürür duyar, yorulursa sevinir, O her zaman neşeli ve sevinçlidir, başkaları ebediyyen bunun hilafınadır.
  Bunlardan anlıyorum ki, üzüntüyü atmanın tek yolu Allah için çalışmaktır. Bundan başkası sapıklık ve akılsızlıktır.
  Sen de nefsini ondan daha üstün olmayan şeye feda etme.
  Bunun tek yolu da Allah (c.c) için Hakk'a davetçi olacaksın O'nun harim-i himayesinde duracaksın, seni yaratanın sana borç etmediği kıymetsiz şeyleri defedeceksin, mazluma yardımcı olacaksın.
  Dünyaya nefsini teslim eden, cevheri taş karşılığında satan gibidir.
  Dini olmayanın mürüvveti olmaz.
  Akıl sahibi, nefsine cennetten başka paha görmez.
  Riyanın zemmi hususunda İblis'in çok oyunları vardır. Riya zannederek hayra mani olan niceleri de vardır?...

  ibn hazm  Paylaş
  Üzüntüyü Atmak Mumine Forum

üzüntü atma yolları