Diğer Kategoriler ve Tasavvuf Forumundan İnsana zaman zaman arız olan “kabz – bast halleri” neyi ifade ederler? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İnsana zaman zaman arız olan “kabz – bast halleri” neyi ifade ederler?

  Reklam
  İnsana zaman zaman arız olan “kabz – bast halleri” neyi ifade ederler?

  Yazar: Şadi Eren (Doç.Dr.) 2006-05-09

  Kabz ve bast, insan kalbinin daralması ve ferahlamasını ifade eder. Maddî kalbin çalışması büzülme, genişleme şeklinde olduğu gibi, manevî kalbin çalışması da kabz ve bast iledir.

  Kabz ve bast halleri, gece-gündüzün birbirini kovalaması gibidir. (1) Bazen olur bir sıkıntı insanı kaplar. Bazen de bir şevk onu kuşatır. Bunlar, “Allah kabzede ve basteder” (Bakara Sûresi, 245) ayetinin tezahürlerindendir.

  Kabz hali, insanı Allah’a iltica ettirir. Bast hali ise, insanı şükre sevk eder. Bu ikisi, aynı zamanda insanın “beyne’l-havf ver-reca” (korku-ümit arası) dengede kalması içindir.

  İnsan kalbi, son derece hassastır. “Kalb” kelimesi, çevirmek anlamındadır. Çokça çevrildiği için kalbimize de aynı isim verilmiştir. (2) İnsanın kalbi, “ağaç dalından sarkıtılmış ince bir ipin ucundaki tüy gibi” (3) her yönden gelen rüzgarlara açıktır.

  Kaynaklar:
  1. Eraydın, Tasavvuf ve Tarikat, 186
  2. Rağıp İsfehanî, Müfredât fi Garaibil’l- Kur’an, s. 620
  3. İbnu Mace, Mukaddeme, 10  Paylaş
  İnsana zaman zaman arız olan “kabz – bast halleri” neyi ifade ederler? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  • İnsana zaman zaman arız olan “kabz – bast halleri” neyi ifade ederler?
tasavvufta kabz hali,  tasavvuf kabz hali,  tasavvufta kabz ve bast hali,  tasavvufta kabz,  kabz halleri,  kabz ve bast hali,  kabz hali kimlerde olur