Diğer Kategoriler ve Tasavvuf Forumundan Sesli zikir bidat mıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sesli zikir bidat mıdır?

  Reklam
  Sesli zikir bidat mıdır?  Sesli zikretmek bidat değildir. Zikir, Allah’ı anmaktır. Kur’ân’ın sarih emirlerindendir.
  “Beni anın, ben de sizi anayım.” (Bakara Sûresi, 2/152),
  “Allah’ı çokça zikredin ki, felaha eresiniz.” (Enfal Sûresi, 8/45)
  "...Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur."(Rad, 13/28)
  ayetleri, bu konudaki pek çok ayetten sadece üçüdür.
  Zikir iki türlü olur:
  1. Lisan ile.
  2. Kalb ile.
  Asıl olan kalbin zikretmesidir; dil buna sadece bir tercümandır. Yalnız dilde kalan evrad, kalbe intikal etmedikçe, zikir sayılmaz.( İz, Tasavvuf, 243)
  Tarlada çalışan çiftçinin, dairede çalışan memurun, fabrikada çalışan işçinin Allah’ı hatırlaması, bir zikirdir. Kur’ân-ı Kerîm bu kimseleri şu şekilde metheder:
  “Öyle insanlar vardır ki, ne bir ticaret, ne bir alışveriş onları Allah’ı zikirden, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyamaz.” (Nur Sûresi, 24/37)
  Bunlar, “dışı sahra-yı kesrette, içi umman-ı vahdette” olan kimselerdir. Dış dünya ve bununla meşguliyet, onların gönül âlemlerini bulandırmaz. İç âlemlerinde vahdet ile teneffüs ederler.
  Bütün tarîkatların üssü’l-esası olan zikir, kalbi şeffaflaştırır. Ona letafet kazandırır. O kalbi, ilham esintilerine duyarlı bir alıcı haline getirir.
  Tarikatların halka kurarak yaptıkları zikir caizdir.


  Paylaş
  Sesli zikir bidat mıdır? Mumine Forum