Diğer Kategoriler ve Tasavvuf Forumundan Zikir-Cehrî Zikir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Zikir-Cehrî Zikir

  Reklam
  Açıktan ve yüksek sesle yapılan zikir. Kadiriye ve Mevlevîye gibi bazı tarikatlar açıktan zikri benimsemişlerdir. Nakşibendiye gibi bazı tarikatlar ise müridin ancak kendisinin işitebileceği bir sesle zikir yapmasını uygun görürler. Buna hafî zikir denilir ki cehrî zikrin mukabilidir.

  Dini Kavramlar Sözlüğü - Diyanet  Paylaş
  Zikir-Cehrî Zikir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zikrin faziletli olanı Gizli zikirdir..
  Gizli yapılan zikir açıktan yapılan zikirden 70 kat daha faziletlidir...
  Salavat çekmek, Kuran-ı Kerim okumak insana pek çok sevaplar kazandırır Ama nefsi terbiye etmez.. Nefsin terbiyesinde zikirde devam üzre olmak ve bunu vird haline getirmek gerekir...Kalpteki sehvet ateşini ancak zikrin nuru söndürebilir... 3. 3
  Bir düzeltme : Nakşibendi yoluna bağlı müridlerin zikirlerini kendiler dahi duyamaz, Hatta melekler dahi bu zikri işitemezler, Çünkü kalp zikridir dile vurulmaz bu yüzden işitilmesi söz konusu değildir..Gizlilik esastır.cehri zikir,  zikir cehri,  zikri cehri,  zikir,  ceri zikir,  zikri hafi zikri cehri hangisi daha faziletli