Diğer Kategoriler ve Tasavvuf Forumundan Tarikatlar-Tarikat Ne Demektir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tarikatlar-Tarikat Ne Demektir?

  Reklam
  TARİKAT NE DEMEKTİR?

  Tarikat , mezheb gibi yol manası ifade eder. Fıkhın çeşitli mezhebleri varsa tasavvufun da çeşitli tarikatları vardı. Fıkıh, şeriatın bir dah ve fıkıh dalının mezhepleri olduğu gibi tasavvuf da şeriat`ın bir dalıdır ve tasavvuf dalının tarikatları vardır. Yani mezheb, fıkha nisbetle ne ise tarikat da tasavvufa nisbetle odur.

  Binaenaleyh "Şeriat ayrı tarikat ayrıdır” demek doğru değildir. Çünkü şeriat, İslam demektir. Tarikat, şeriattan ayrı bir şey olursa dalalet olur. Ancak fıkıh ayrı tasavvuf ayrıdır denilebilir. Zira tasavvuf, şeriatın bir bölümünün adı ise fıkıh, şeriatın başka bir bölümünün adıdır.


  İslam Fıkhı Ansiklopedisi  Paylaş
  Tarikatlar-Tarikat Ne Demektir? Mumine Forum