Diğer Kategoriler ve Tasavvuf Forumundan Tarikatlar-İslamı yaşamak için bir tarikata girmek şart mıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tarikatlar-İslamı yaşamak için bir tarikata girmek şart mıdır?

  Reklam
  İslamı yaşamak için bir tarikata girmek şart mıdır?


  Bir Müslümanın gerçek mürşid ve rehberi Kur’ân-ı Kerim ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Bir Müslüman bu iki mukaddesi kendisine rehber alıp kılavuz edinirse sırat-ı müstakimi bulmuş, kendisine doğru bir yol çizmiş olur. Zaten bunları rehber almayan insanın olsa olsa rehberi ve yol göstericisi şeytandır. Çünkü, kâinatta iyi ve kötülerin temsilcisi vardır. Üçüncü bir yol yoktur. Bir insanın rehberi, ya iyi ve iyilerin temsilcisi olan Peygamber Efendimizdir, ya da kötü ve kötülüklerin temsilcisi olan şeytan ve onun fahrî yardımcılarıdır.

  Bununla birlikte başta sahabiler olmak üzere müçtehidler, veliler İslâm ulemâsı da insanlara hak ve hakikatı gösteren, doğru yolu işaret eden rehber ve kılavuzlardır. Bunlar zaten ilim ve irfanlarını Kur’ân’dan, Peygamberden (a.s.m.) almaktadırlar. Ve birçokları yüzlerce, binlerce insanın hidâyete ermesine vesile olmuş, hizmet etmiş, dünya ve âhiret saadetine ermesine yardımda bulunmuşlardır.

  Meselâ İmam-ı Âzam, İmam-ı Şâfii, İmam-ı Gazâlî, Abdülkadir Gaylânî, İmam-ı Rabbanî, Şah-ı Nakşıbend, Mevlâna ve asrımızda da Bediüzzaman Said Nursî bu mürşid ve rehber şahsiyetlerden bir kısmıdır. Bu mübarek zatların hayatları, hizmetleri incelenirse, büyüklükleri ve İslâm tarihindeki yeri kolayca görülecektir.

  Evet, bir Müslüman bu zatların sözlerini, kitaplarını, hal ve hareketlerini, devam etmiş oldukları zikir ve evradı okuyabilir, taklid edebilir ve böylece İslâmî yaşayışını zenginleştirip nurlandırabilir. Böylece bu zatlar insana mürşid olur, rehber olur.

  Bu zatları kötü gören, bir peygamber mirasçısı oldukları için imkân nisbetinde taklid etmeyen, tanımayanların da olsa olsa yol göstericisi şeytan ve kötü kimseler olur. Çünkü, bir Müslüman onları Kur’ân’a ve Peygambere uydukları için sevmekte, kitaplarını okumakta, istifâdeye çalışmaktadır.

  İnsanın illa da bir tarikata bir cemaate girmesi, bir şeyhe intisap etmesi şart değildir. Bir tarikat şeyhine veya cemaate bağlı değilse, islamiyeti yaşayamaz diye iddiada bulunmak doğru değildir.

  (Mehmed Paksu)


  Paylaş
  Tarikatlar-İslamı yaşamak için bir tarikata girmek şart mıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  bir tarikata,şeyhe intisap etmesi şart değildir diyorsunuz peki o halde ben saidi nursiyi veya abdülkadir geylaniyi örnek model rehber olarak alamazmıyım?intisab etmişmi olurum? 3. 3
  Mürşit hay olmalıdır.Hayatta olmalıdır. Peygamber efendimizin mürşidi Cebrail AS idi. Mirac günü O'nun ruhunu ve bedenini Allah'u Teala'ya ulaştıran Cebrail AS idi.
  Sahabenin mürşidi, peygamber efendimizdi. Sahabenin ruhlarını Allah'a, peygamber efendimiz ulaştırdı.
  Tâbii'nin mürşidi, sahabe idi.
  Tebe Tabii'nin mürşidi ise Tabiin idi.
  Bu, bu şekilde devam etti.
  Yaşayan birisi olmak zorundadır. Yoksa Peyfamber efendimiz yeterli olurdu. Hatta İbrahim AS yeterli olurdu ve hatta ve hatta: Adem AS yani ilk peygamber efendimiz yeterli olurdu.
  Mirac üzerinde tefekkür ediniz. 2 cihan sultanı peygamberimiz dahi Allah'a ulaşmak için, yani sıratı müstakiym üzerinde 7 gök katını aşarak, sidretül müntenhayı geçerek ve 7 alemi geçerek Allah'ın zatına ulaşmak için Cebrail AS in rehberliğine ihtiyaç duydu.tarikattan çıkmak,  tarikata girmek günahmı,  islami tarikatlar,  tarikata girmek istiyorum,  islamda mürşidin yeri,  tarikattan çıkmak günah mıdır,  islamı yaşamak istiyorum