Diğer Kategoriler ve Tasavvuf Forumundan Tarikatlar-Nakşi tarikatının silsilesi Hz. Ebu Bekir (ra) e mi dayanıyor. Tarikat sah Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tarikatlar-Nakşi tarikatının silsilesi Hz. Ebu Bekir (ra) e mi dayanıyor. Tarikat sah

  Reklam
  Nakşi tarikatının silsilesi Hz. Ebu Bekir (ra) e mi dayanıyor. Tarikat sahabe döneminden beri var mı?


  Nakşibendîlerin «Silsile-i Sâdâtı»

  1- Hz. Ebubekr-i Sıddık (Sıddık) (ra)
  2- Selmân-ı Fârisî (ra)
  3- Kâsım b. Muhammed (ra)
  4- İmam Câfer’us-Sâdık (ra)
  5- Ebu Yezîd-i (Bayezid) Bestâmî
  6- Eb’ul-Hasan el-Harakânî
  7- Ebu Ali Farmedî
  8- Yusuf Hemedânî
  9- Abdulkhâlık-ı Guncduvanî
  10- Ârif-i Rîvegerî
  11- Mahmûd-i İncirfağnevî
  12- Aliy’y-i Râmitenî
  13- Muhammed Baba Semmâsî
  14- Emîr Kulâl
  15- Muhammed Bahâuddîn Buhârî
  16- Alâuddîn-i Attâr
  17- Ya’kûb-i Çarhî
  18- Nâsıruddîn Ubeydullah-ı Ahrâr
  19- Kâdı Muhammed Zâhid Bedakşî
  20- Derviş Muhammed Semerkandî
  21- Muhammed Emkenegî
  22- Muhammed Bâkı-Billâh
  23- Ahmed Fârûkıy-i Serhindî
  24- Muhammed Ma’sûm Fârûkı
  25- Seyfuddîn Fârûkı
  26- Nur Muhammed Bedevânî
  27- Şemsuddîn Habîbullah Mirza Mazhar Cân-ı Cânân
  28- Gulâm Ali Abdullah-ı Dehlewî
  29- Halid Bağdâdî
  30- Tâhâ-yi Hakkârî (Nehrili Seyyid Tâhâ)
  31- Sıbğatullah Arvâsî (Kuşağı ve halefleri)

  Tarikat, tasavvufun sistemleşmiş şeklidir. Tarîkatlar, hakikatlerin yollarıdır. (1)
  Tarîkatlar, şeriatın birer delili, ab-ı hayat dağıtan bir kevser kaynağıdırlar. (2) Asırlardır nice ehl-i iman, bu menba’dan içmiş, bu muazzam hazineden istifade etmiştir.

  Tarîkat, Resulullah’ın miracının gölgesinde kalb ayağıyla ruhanî bir seyr ü sülûktur. (3)

  Tarîkat, hakîkate giden bir yol olmakla beraber, tek yol değildir. Bütün hak tarikatlar, esaslarını Kur’ândan almışlardır.
  Tarîkatı kabul etmek istemeyen bazı kimselerin, “Hz. Peygamber devrinde tarikat mı vardı?” şeklindeki soruları, bir cerbezeden ibarettir.

  Zira, tarîkatın bütün esasları, zaten Resulullah’ın tatbikatına dayanmaktadır. Yani, uygulama vardır, fakat adı tarikat değildir. Tarikatın belli bir sistem içinde ortaya çıkması , hicri 3. asra dayanır. Cüneyd-i Bağdadî, Bayezid-i Bistami gibi zatlar, tarîkatın ilk önderlerindendir. Daha sonraki dönemlerde gelen Şah-ı Nakşibend, Abdülkadir-i Geylanî, Mevlâna Celaleddin-i Rûmi, İmam-ı Rabbani gibi zatlar ise, tarîkatın en meşhur kahramanlarıdırlar.

  Kaynaklar:
  1. Nursi, Sözler, s 464
  2. Bkz. Nursi, Mektubat, s. 444-445
  3. Bkz. Nursî, Mektubat, s. 443
  Şadi Eren (Doç.Dr.)


  Paylaş
  Tarikatlar-Nakşi tarikatının silsilesi Hz. Ebu Bekir (ra) e mi dayanıyor. Tarikat sah Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hay ALLAH senden razi olsun nezanandir bir kaynak ariyordum.
  Meger bu kaynaklar evimdede varmistarikat silsileleri,  nakşibendi silsileleri,  hz ebubekir silsilesi,  hz ebubekir tarikatı,  hz ebubekirin silsilesi,  hz ebubekirin silsiledeki yeri,  hz ebubekir nakşibendi