Diğer Kategoriler ve Tasavvuf Forumundan Cehri (sesli) Zikir-hafi (gizli) Zikir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cehri (sesli) Zikir-hafi (gizli) Zikir

  Reklam
  Namazın cehri (aşikare) kılınanı ve hafi (gizli) kılınanı olduğu gibi, zikrin de cehrisi ve hafisi vardır Biri zahir, biri batın ismi şerifinin muktezasıdır Her ikisi de haktır ve haklarında ayet ve hadis bulunmaktadır Bu hususta Yüce Allah (CC) Hzleri şöyle buyurur: “Hac ibadetlerinizi bitirince, cahiliyet devrinde hacdan sonra, toplanıp atalarınızı anarak öğündüğünüz gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla (zikredişle) Allah’ı (CC) anın” (El-Bakara S A200)

  “Allah’ı (CC) zikredin O (CC) size nasıl hidayet etti ise, siz de O’nu (CC) öyleceanın (zikredin)”[1]
  Cehri zikrin tefsir-i kebirde manası: “Menasik-i Haccı bitirdikten sonra babalarınızı nasıl zikrederseniz Allah-ü Teala (CC) Hzlerini de öyle zikrediniz Veyahut daha ziyade zikrediniz” Şiddetli olarak bu Ayet-i Kerime, Zikrullahın Cehren (aşikare) ve şiddetli yapılmasına emri ilahidir Tefsir sahibi diyor ki, Zikrullahın aşikare olamayacağını söyleyen bedbaht din düşmanlarının sözleri boştur Şeriat, din aşikardır Zikrullah da emri ilahidir Şer’îdir, âşikârdır Bir kısım serserilerin “Zikrullah yapılan yerde zikir yapanlar hareket halinde zikrederlerse, orada namaz olmaz, zikir yapılan yeri kazıyıp atmalı, kilim ve halılarını yakmalı” dedikleri sahtekarlıktır Bu Ayetlere göre mel’undurlar Çünkü Ayetlere muhaliftirler Şimdi aşağıda yazacağımız bunu meydana koyar
  Ehl-i sünnet itikatına göre camiler üç şey için yapılır: Biri namaz, birisi zikrullah, üçüncüsü de Kur'an dersi okutmaktır Bu caminin neresi kazılacaktır? Ey Hak yolcusu! Bu gibi din kisvesine bürünmüş olan bu yol kesicilerin sözüne bakma, camilerde hem namaz ve hem Zikrullah edilmesini Yüce Allah (CC) Hzleri Ayet-i Kerimelerinde beyan eylemiştir[2] Büyüklerimizin bir sözü vardır “Kişi bilmediğinin düşmanıdır” buyurmuşlardır
  [1] El-Bakara S A198

  [2] Bak Nur SA36  HAFİ (GİZLİ) ZİKİR  Yüce Allah (CC) Hzleri buyuruyor: “Sabah ve akşam, içinde yalvararak ve korkarak, aşikareden (içten hafif) bir sesle Rabbini (CC) an (dua ve zikret) Gafillerden olma” (El-Araf S A205)
  Kainatın Halikı (CC) bir başka Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor: “O Allah’ı (CC) unutanların) kalblerinin içi (müthiş korkularından dolayı akıldan) bomboştur” (İbrahim S A43)


  Kur’an’ın ikaz ve uyarmalarıyla Allah (CC) Hzleri’ni zikretmeyen ve bu Zikr-i İlâhî ile mutmain olmayan kalblerin, hiçbir ayetle mutmain olmalarına imkan yoktur Bunlar, daima itminan ve huzurdan mahrum olarak ızdırap içinde çırpınacak ve “ah bir ayet indirilseydi” deyip gideceklerdir Sanki, Kur’an Ayetleri bu günkü ihtiyacı karşılamıyor ve sadre (derde) şifa olmuyormuş, veya istenilen hükümleri muhtevi değilmiş gibi geçmiş millerlerde dolduğu gibi Kur’an’ın zikrini ve hükümlerini unutarak Cenab-ı Hakk’ı (CC) unutan kimselerde, Allah-u Teala (CC) Hzleri bunların kalbinde itminan ve Ayetlerden ders almayı yaratmaz Allah (CC) Hzleri’nin zikrini unutan kimseler, kalblerine başka başka varlıkları yerleştirirler ve Zikrullah yerine o batıl veya Yüce Allah (CC) Hzleri’nden başka manasız şeyleri zikrederler ve bu suretle İlâhî zikirden boş olan kalblerde istikrar, sükun ve huzur olmaz
  Evet Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hzlerini unutanlar kendilerini avutmak için başka batıl olan şeylerle daima meşgul olurlar ve Allah (CC) Hzleri’nden korkmayanların kalblerini başka korkular kaplar
  Allah-ü Teala (CC) Hzleri’ne kulluk borcu olan ibadet ve taatte bulunmayı, insanlara hizmet ve itaatta bulunmayı tercih etmeyen kimselerin Allah (CC) Hzleri’nin sevgisine dair iddia abes ve boştur Allah (CC) Hzleri’nin sevgisinin alametlerinden birisi de, yetişilemeyen dünya serveti ve mevkileri için üzüntüye kapılmamak, asıl üzüntüyü Allah (CC) Hzleri’nin rızasını kazanmak için bir şeyler yapamadan ibadetsiz, zikirsiz, fikirsiz ve şuursuzca geçen zamanlar için duymak ve buna hayıflanmaktır, boş geçen günler ve zamanlar için ağlamak, üzülmektir
  O’nunla (CC) olmaktan uzak, tevbesiz, istiğfarsız, (Tevbe kısmında geniş bilgiler var) himayesinden çıkmış ve O’ndan (CC) gafil olarak geçen vakitler cidden üzülmeye ve hayıflanmaya değer şeylerdir
  Allah-ü Teala (CC) Hzleri’ni sevmeye gayret eden kimseye düşen şey, O’ndan (CC) gaflet ettiğinin farkına varır varmaz, hemen nefsini ayıplamaktır Gerçek şudur ki, seven sevdiğinden başka bir şey görmediği gibi, her gördüğü şeyi de sevdiğinden görür Yapılan ibadet ve Zikrullahtan ve taattan zevk almak, onu bir angarya ve bir yük kabul etmeyip, her ibadet taat ve Zikrullahın sonunda daha neşeli, daha zinde ve dinlenmiş olarak çıkmak, kulda Allah (CC) Hzleri’nin sevgisinin varlığını ortaya koyan alametlerdendir Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hzleri’ni hakikaten seven bir kimse, kendisinde O’nun (CC) sevmediklerinden ne varsa, hepsinden O’nun (CC) hatırına vazgeçer ve emirlerini harfiyyen yerine getirmeye gayret eder Gerçek sevgi, sevgilinin hatırına neyi feda ettirmez ki?
  Yüce Allah (cc) Hzleri buyuruyor: “Sen (Allah’a (CC) ettiğin dua ve zikirle) sesini yükseltsen, bil ki Allah (CC) bundan müstağnidir Çünkü Allah gizliyi de bilir, kalbdekini de (Bunun için bağırarak dua etmeye lüzum yok, huzur ve ihlas lazımdır)[1]
  “Ancak iman edip salih amel işleyenler Allah’ı (CC) çok ananlar (zikredenler)”[2] İşte bu bahtiyar insanlara yukarıda anlatılan Ayet-i Kerimeler’de Yüce Allah (CC) Hzleri’nin büyük müjdeleri vardır
  Yüce Allah (CC) Hzleri Zekeriyya (AS)'a Yüce zatını anmasını Mucizel Beyan’ında şöyle buyurmaktadır: “Senin (anlayabileceğin) alamet ve nişan, insanlara üç gün (el, baş ve göz işaretinde bulunup) söz söylememendir Bununla beraber Rabbini çok an (zikret) ve akşam sabah tesbih et”[3]
  Ey insan! Yüce Allah (CC) Hzleri Peygamberine (SAV) Yüce Zatını (CC) zikretmesini emrederse sana hiç emretmez mi? Elbette Mucizel Beyan’ında inanan bir mü’min olarak sana da emrediyor kulaklarını iyi aç da bu emirleri tatbik et

  Ya Rab! Dilimizi zikrinden dur etme! Yüce Zatını (CC) unutan ve Yüce Zatının (CC) unuttuğu kullarından etme Zira Mucizel Beyan’ında Yüce Zatını (CC) zikreden kullarını çok medhü sena ettin Yüce Zatını (CC) yine Yüce Zatının (CC) istediği şekilde unutmadan zikreden bahtiyar kullarının katarından bizi de ayırıp da mahrum etme (AMİN)![1] Ta-Ha S A7

  [2] Eş-Şuara S A227

  [3] Al-i İmran S A41  Paylaş
  Cehri (sesli) Zikir-hafi (gizli) Zikir Mumine Forum

cehri zikir nasıl yapılır,  hafi zikir nasıl yapılır,  islamda sesli zikir,  gizli zikir nasıl yapılır,  kadınlarda sesli zikir,  sesli zikir nasıl yapılır,  sesli zikir hadis