Diğer Kategoriler ve Tasavvuf Forumundan Günlük Zikirleri Ve Amelleri Anlatan Ayetler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Günlük Zikirleri Ve Amelleri Anlatan Ayetler

  Reklam
  Gece ve gündüz yapılacak ve tekrar edilecek namaz ve benzeri ibadetleri bildiren bir çok ayetler vardır. Bunların bazıları şunlardır:

  Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

  “Öğüt almak veya şükretmek isteyen kimseler için, gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren O’dur.”177

  “Gündüz vakti, sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an. Tam ihlas ile O’na yönel.”178

  “Sabah akşam, Rabbinin ismini zikret. Gecenin bir kısmında O’na secde et. (Akşam ve yatsı namazına devam et) Gecenin uzun bölümünde ise, O’nu tesbih et. (Teheccüd namazını kıl.)”179

  “Ey Muhammed! Güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ederek tesbih et. (Yani sabah, öğle ve ikindi namazlarını kılmaya devam et.) Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da O’nu tesbih et.”180 (Yani akşam, yatsı ve teheccüd namazlarına devam et.)

  “...Kalktığın zaman da, Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da O’nu tesbih et.”181

  “Şüphesiz gece kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir ve Kur’an okuyuş bakımından daha düzgün, daha sağlam bir tilavet sağlar.”182

  “Ey Resulüm! Gecenin bir kısım saatleri ile gündüzün iki ucunda da tesbih et ki, sen Allah’tan razı olasın, O da senden.”183

  “Yoksa inkar edenler, geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse gibi midirler? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”184

  “Korkuyla ve ümitle Rablerine yalvararak vücutları yataklarından uzak kalır.”185

  “Onlar gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler.”186

  “O muttakiler geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi.”187

  “Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belirlenen vakitlerde namaz kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir namaz olmak üzere teheccüd namazını kıl.”188

  “Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın zamanlarında namaz kıl. Çünkü iyi ameller kötülükleri temizler/ günahları giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.”189

  “Haydi siz, akşama ulaştığınızda akşam ve yatsı vaktinde, sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah’ı tesbih edin, namaz kılın. Bilin ki göklerde ve yerde hamd, O’na aittir.”190  Paylaş
  Günlük Zikirleri Ve Amelleri Anlatan Ayetler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  177 Furkan 25/62

  178 Müzemmil 73/7-8

  179 İnsan 76/24-25

  180 Kaf 50/39-40

  181 Tur 52/48-49

  182 Müzemmil 73/6

  183 Tâhâ 20/130 (Burada “gündüzün iki ucunda” ifadesiyle, önemine binaen sabah ve akşam namazlarına dikkat çekilmiştir (Müt: Yakup Çiçek)

  184 Zümer, 39/9

  185 Secde 32/64 (Yani hiç bir zaman uyumayı, namaz ve ibadetlere tercih etmezler MütYakup Çiçek)

  186 Furkan 25/64

  187 Zariyat 51/17-18

  188 İsra 17/78-79 (Burada birinci ayette beş vakit namaz kasd edilmektedir Çünkü güneşin dönmesi, yani zeval vaktinden sonra öğle ve ikindi namazı, güneşin batmasından sonra akşam ve yatsı namazları vardır Sabah namazı ise, ayrıca zikredilmiştir Sabah namazı şahitlidirÇünkü gece melekleriyle gündüz melekleri sabah namazında buluşup, hep birlikte bu namazın kılındığına şahit olurlar (Müt Yakup Çiçek)

  189 Hud 11/114 (Ayette geçen gündüzün iki tarafındaki namazlar sabah, öğle ve ikindi; gecenin yakın zamanlarındakiler de akşam ve yatsı namazlarıdır Namaz, en büyük hasenattan biridir Rasulullah (sav) buyurdu ki: “Ne dersiniz birisinin kapısı önünde bir ırmak bulunsa da, her gün beş defa onda yıkansa kendisinde hiç kir kalır mı? Ashab: “Hayır Kalmaz” dedilerBunun üzerine Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: “İşte beş vakit namaz da bunun gibidir Allah onunla bütün günahları siler” Hadis için bkz: Buharî, Mevakît, 6; Müslim, Mesacid, 282; Tirmizî, Emsal, 5; Nesaî, Salat, 7; Muvatta, Sefer, 91 (Müt: Yakup Çiçek)

  190 Rum 30/17-18 Bu ayet, beş vakit namazı içine almaktadır (Müt: Yakup Çiçek)
peygamberımızın zıkırlerı,  namazın önemini anlatan ayetler,  peygamber efendımızın zıkırlerı,  sabah zıkırlerı,  namazıanlatankadın,  mumının gunluk zıkırlerı,  peygamber efendimizin zıkırlerı