Mü'mine ve Oruç ve Sünnet / Nafile Oruçlar Forumundan Hz.Muhammed’in (sav) Dilinden Ramazan ve Oruç Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz.Muhammed’in (sav) Dilinden Ramazan ve Oruç

  Reklam
  Hz.Muhammed’in (sav) Dilinden Ramazan ve Oruç

  - Âdemoğlunun her amelinin sevabı on mislinden yediyüze kadar katlanır. Allah buyurdu ki: “Ancak oruç müstesna. Çünkü o şehveti ve yemesini sırf Benim için terkediyor. Oruçlunun iki sevinci vardır: Birinci sevinç, iftar ettiği zaman, ikinci sevinç de Rabbi’ne kavuştuğu zamandır. Oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha hoştur.” (Buhari, Müslim)
  - “Oruç, oruçluya yakışmayan şeylerle, özellikle yalan ve gıybet, genek olarak her çeşit günah zedelenmedikçe (tutan için) bir kalkandır. (cehenneme karşı)” (Nesai)
  - Ebu Ümare (r.a.): “Ey Allah’ın Resulü! Bana, Allah’ın beni yararlandıracak olduğu bir şeyi emret!” “Oruç tutmalısın, çünkü oruç gibisi yoktur.” (Nesai)
  - “Kim Allah yolunda farz orucu olarak bir gün oruç tutarsa Allah, onu cehennemden, yerler ve gökler arasındaki mesafe kadar uzaklaştırır.” (Taberani)
  - “Cennette Reyyan adında bir kapı vardır. Bu kapıdan oruçlular çağrılır. Kim oruçlulardan ise oraya girer, giren ise asla susamaz” (Buhari, Müslim)
  - “Kim oruçluya iftar verirse, oruçlunun ecri gibi oruçlu-nun sevabından hiç birşey eksilmeden- ecir alır.” (Taberani)
  - “Oruç tutasınız ki sıhhat bulasınız.” (Taberani)
  - “Her kim inanarak ve karşılığını sırf ederek Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.“ (Buhari, Müslim)
  - “Ramazan ayı girdiği zaman Cennet kapıları açılır; Cehennem kapıları kilitlenir; şeytanlar zincire vurulur.” (Buhari, Müslim)
  - “Ramazan’ın ilk gecesi olduğu zaman, Cehennem kapıları kapanır, onun hiçbir kapısı açılmaz. Cennet kapıları açılır, o kapılardan hiçbiri kapanmaz. Bir seslenici şöyle seslenir: “Ey hayır isteyen gel, koş! Ey şer isteyen, (kötülüklere karşı) kendini tut!” O ayda Allah’ın cehennemden azatlıları vardır. Bu, Ramazan bitinceye dek her gece tekrarlanır.” (Tirmizi)
  - “Ayların efendisi Ramazan’dır.” (Bezzar)
  - “Her iftar zamanı Allah’ın azatlıları vardır (cehennemden kurtaracakları)” (Ahmed bin Hanbel)
  - “Her şeyin bir zekâtı vardır, cesedin zekâtı ise oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır.” (İbn Mace)
  - “Oruçlunun yanında oruç tutmayanlar yemek yediklerinde, melekler onun için (sabrına karşılık) Allah’tan günahlarının bağışlanmasını dilerler.” (Tirmizi)
  - İbn Mesud (ra): Allah Resulü (sav) oruçlu günümde tertemiz ve başı taranmış olmamı vasiyet etti ve buyurdu ki: “Oruçlu gününde yüzü asık olma!” (Taberani)
  - “Kim oruçlu iken unutup yer, içerse orucunu tamamlasın. Çünkü Allah ona yedirmiş ve içirmiştir.” (Buhari, Müslim)
  - “Oruçlu eğer yalan sözü ve başkalarını kandırmayı bırakmazsa Allah’ın onun yemesini, içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur.” (Buhari)
  - “Nice oruçlu kimseler vardır ki oruçtan nasibi, sadece açlık ve susuzluktur.” (Taberani)
  - “Kim helalinden oruçlu bir kimseyi yedirir, içirirse, melekler bütün Ramazan saatlerinde onun için istiğfar ederler. Cibril ise Kadir Gecesinde onun için Allah’tan mağfiret diler. O kişi gözyaşları ve kalp yumuşaklığı ile rızıklandırılır.” (Bezzar)
  - “Sahura kalkın, çünkü sahurda bereket vardır.” (Buhari, Müslim)
  - “Sahur yemeği yemelisiniz. Çünkü o, mübarek bir yemektir.” (Nesai)
  - “Mümin’in sahur yemeği olarak hurma ne güzeldir.” (Ebu Davud)
  - “İnsanlar iftar etmekte acele ettikleri sürece din üstünde olmaya devam ederler. Çünkü yahudi ve hristiyanlar iftarı geç yaparlar.” (Ebu Davud)
  - Allah buyurdu: “Kullarım içinde en çok sevdiğim, iftarı en çabuk yapanlardır.” (Tirmizi)
  - “Kim hurma bulursa iftarını hurma ile açsın, kim bulamazsa orucunu su ile açsın. Çünkü su temizdir.” (Tirmizi)
  - “Peygamber (sav) iftar ettiği zaman şöyle derdi: susuzluk gitti, damarlar serinledi ve inşaallah sevabı da kesinleşti.” (Ebu Davud)
  - “Akşamleyin dudakları kuru kalan hiçbir oruçlu yoktur ki kıyamet gününde iki gözü arasında bir nur olmasın.” (Taberani)
  - “Sizden biri oruçlu olduğu günde edebe aykırı kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Şayet biri ona kötü söyler veya kendisiyle dövüşürse ‘ben oruçluyum’ desin.” (Buhari, Müslim)
  - “Oruçlu, kıyamet gününde Allah (cc) ile kaşılaşıp, Allah kendisine mükâfatını verince sevinir.” (Ebu Davud)
  - “Oruçlunun iftar vaktinde bir duası vardır ki geri çevrilmez.” (Beyhaki)  Paylaş
  Hz.Muhammed’in (sav) Dilinden Ramazan ve Oruç Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Gıybet, yalan gibi insanlara yakışmayacak davranışlar sözler yapmadıkça orucun bir kalkan gibi olduğunu buyuran peygamber efendimiz, bunun dışında bir çok hadisi şerif buyurmuştur. Ramazan ayı geldiği zaman bunlardan sakınmaya ve orucumuzu en iyi şekilde geçirmeye çalışırız.hz muhammed oruc,  hz muhammedin ramazan ayı ile ilgili sözleri,  hz muhammed ramazan sözleri,  hz muhammed ve oruç,  peygamberimizin dilinden ramazan ve oruç,  hz muhammed oruç sözleri,  oruç ve Hz Muhammed