Mü'mine ve Oruç ve Sünnet / Nafile Oruçlar Forumundan Şevval Ayında Oruç Tutulur mu - Şevval Ayında Tutulan Oruç Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şevval Ayında Oruç Tutulur mu - Şevval Ayında Tutulan Oruç

  Reklam
  Şevval Ayında Oruç Tutulur mu - Şevval Ayında Tutulan Oruç
  Şevval ayı bir kısım dinî olayları hatırlatan özel bir aydır Önce hac hazırlığını hatırlatır bu ay Ramazan'dan sonraki aylar zaten hac ayları sayılır

  Hacı adaylarımız tatlı bir heyecanla yol hazırlığına girerler, yola çıkıncaya kadar da meraklı sorular sorar, hac ibadetlerini kusursuz yapmak için bilgi toplamaya çalışırlar Tabii, şevval ayının bir de kendine mahsus orucu olduğunu da unutmazlar Hem öyle oruç ki, bu ayda altı gün oruç tutan, sanki bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevaba nail olur, bir sene nafile oruç mükafatına kavuşabilirler Alimlerimiz, şevval ayında tutulan altı günlük orucun bütün sene oruç tutmuş gibi sevaba vesile olmasını izah ederken diyorlar ki:

  - Ayette her iyiliğe on sevap verileceği bildirilmiştir Otuz Ramazan'ı tutan bu sebeple üç yüz sevap almış olur Ramazan'dan sonraki şevvalde altı günü de tutan, onardan altmış sevap alınca üç yüz altmış eder Yani bir senelik nafile oruç


  Bu kadar az oruca o kadar çok sevap olur mu? Cevap olarak deniyor ki:


  - Kimse kendi cimriliğini sonsuz cömertlik ve ikramın sahibi Rabb'imizin cömertliğiyle kıyaslamasın İnsanlar yeter ki niyetlerini halis tutsunlar, rahmeti gazabını geçmiş olan Rabb'imiz kullarını hep affetmek istemekte, kullarının az ameline çok mükafatları bunun için ihsan etmektedir


  Bu orucun keffaret orucu gibi arka arkaya, yani bitişik tutulması da gerekmez Ay içinde belli aralıklarla da tutulabilir Ancak, Ramazan içinde mazeretlerinden dolayı tutamadığı oruç borcu olanlar, önce borçlarını tutsalar yanlış yapmış olmazlar Önce kaza borçlarını tutup bir an evvel farz oruçlarının borcundan kurtulmuş olmaları daha uygun düşer Bundan sonra fırsat bulurlarsa altı gün şevval orucuna da niyet edebilirler Kaza orucu sebebiyle yetiştiremezlerse şevval ayında yine de oruç tutmuş olurlar


  Şevval Orucu


  Ramazan-ı Şerif'ten sonraki Şevval ayında oruç tutmak öteden beri sevimli bir adet olarak gelmiştir


  Bir ay boyunca oruca alışmış olan insanlar, şevval ayında da altı gün oruç tutmaya büyük bir ilgi göstermiş, hatta teravih gibi sıcak bir ilgiyle şevval ayı orucunu sürdüre gelmişlerdir Elbette bu sıcak ilgi sebepsiz değildir Nitekim Efendimiz (sas) Hazretleri, şevval ayı orucunun bir sene oruç tutmuş gibi sevaba vesile olacağını duyurmuş, bu yüzden de bir ay Ramazan orucu tutanlar, şevvalde altı gün oruç tutmakla bütün seneyi oruçlu geçirmiş olma sevabını kaçırmak istememişlerdir Bu konudaki hadisi ve yorumunu şöyle ifade edebiliriz:


  "Kim oruçla geçirdiği Ramazan ayından sonraki Şevvâl ayında altı gün oruç tutarsa, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur!"(Riyazü�s-Salihin, C2,S510,2)


  Demek ki, bir aylık Ramazan orucundan sonra Şevvâl'de de altı gün oruç tutarak orucunu otuz altıya çıkaran kimse, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevap almaktadır


  Âlimlerimiz, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi sevap almanın izahını şöyle yapmaktalar:


  Ramazan boyunca oruç tutan insan her orucuna on sevap almışsa yekûnu üç yüz eder Şevvâl ayında tuttuğu altı orucuna da onardan altmış sevap alınca, eder üç yüz altmış Yani bir sene Dolayısıyla hadîsin işaret ettiği sırra nâil olur Bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi mânevî kazanç elde edebilir


  Aslında bu gibi mânevî konularda esas olan, o işi ihlasla yapmak, büyük bir gönül arzusu ile talip olmak mühimdir Bâzen öyle oruçlar olur ki, tutanın gönlünde beslediği derin ve sâfî ihlas yüzünden 360 gün değil, belki 360 senelik nâfile oruç sevabını alabilir İhlas ile kim ne isterse Rabbimiz onu verebilir Bu bir niyet ve yorum meselesidir


  Tıpkı yolun kenarına uzaklardan bir taşı yuvarlayarak güç bela getirip yerleştiren adamla, bu taşı oradan aynı güçlükle uzaklaştıran bir başka adamın niyeti ve yorumu gibi


  Biri düşünmüş ki:


  - Bu çölün ortasında yaşlı bir adam yolda giderken bineğine binmek istese, üzerine çıkıp da hayvana binebileceği yüksek bir yer yoktur Öyle ise şu taşı yuvarlayıp yolun kenarına getireyim de, yolda gitmekte olan yaşlı ve çocuklar hayvanlarına binmek istediklerinde taşın üstüne çıkıp bineklerinin üzerine kolayca atlasınlar, sevabı da bana olsun Adamın bu hâlis niyetine bakan Rabbimiz ondan razı olmuş, istediği sevabı ihsan eylemiş


  Böyle güzel niyetle getirilen taşı oradan öfke ile yuvarlayıp uzaklaştıran adam ise şöyle düşünmüş:


  - Bu taşı buraya getiren kimse ne kadar da yanlış bir iş yapmış Hiç düşünmemiş ki, gözleri görmeyenler, karanlıkta fark edemeyenler taşa takılıp yere düşerler Şu taşı buradan uzaklaştırayım da kimse takılıp yere düşmesin, sevabı da bana olsun


  İşte bu adam da taşı buradan uzaklaştırdığından dolayı Allah rızasını kazanmış, ümit ettiği sevaba nail olmuş Her ikisinde de niyet hâlis, yorum makul


  Biz de sâfi bir niyetle altı gün orucumuzu tutarsak, belki Rabbimiz bu niyetimize, bu bağlılığımıza bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevaplar ihsan edebilir, hatâlarımızı affedebilir Rabbimizin hudutsuz rahmetine kimse sınır çizemez Kimse kendi cimriliğini O' na da şâmil kılamaz


  Bu orucun arka arkaya olması şart değildir şevvâl ayı içinde olması yeterlidir


  Bir de Ramazan içinde tutulamayan oruçlar varsa, önce o borç olanı tutmak da makul ve meşru olur Bir an önce borçtan kurtulmayı düşünmek elbette çok yerindedir Ancak borcu sonra da tutabilirim diye de düşünebilir Bu bir tercih meselesidir Her ikisi de caizdir


  Bir diğer husus da, Şevval ayında iki bayram arası nikah yapılmaz iddiası vardır ki, artık bu batıl iddia etkisini kaybetmektedir Çünkü Aişe validemizin nikahı Şevvalde olmuş, yani iki bayram arasında yapılmış, ne uğursuzluk, ne de bir başka dinî yasak söz konusu olmuştur Bu yanlış yorum şuradan da beslenmiş olabilir şayet bayram cuma gününe rastlarsa, bayram namazı ile cuma namazı arası iki bayram namazı arasıdır Böylesine dar bir vakte nikahı sıkıştırmayın, iki bayram namazının dışında yapın nikahınızı, tavsiyesini, Ramazan ve Kurban Bayramı arası gibi geniş zamana yayanlar, böyle bir yanlış anlamaya sebep olmuşlardır, diye de düşünülebilir  Bir Menkîbe


  Süfyanı Sevri anlatıyor:


  - Ben Mekke-i Mükerreme'de üç sene oturdum Mekkelilerden bir kimse her gün Harem-i şerife gelir, tavaf eder, namaz kılar ve sonra bana selam verip giderdi Ben bu kimse ile tanıştım Bir gün o kimse beni yanına çağırdı Bana dedi ki:


  -Ben öldüğüm vakitde kendi elinle beni yıka, namazımı kıl ve defneyle O gece beni terk etmeyip kabrimde gecele Mükireyn suali anında bana Tevhid'i telkin et!, dedi


  Ben de o kimsenin istediklerini yapmayı kabul ettim Bana emrettiğinin aynını yaptım: Kabrinde geceledim O gece uyku ile uyanıklık arasında iken :


  -Ya Süfyan! Beni korumaya ve senin telkinine ihtiyaç kalmadı, diye bir ses işittim


  O zaman:


  -Ne sebeple bu lütfa eriştin, diye sordum


  Bana cevap olarak:


  - Ramazan-ı şerifin orucunu tutup şevval'den altı gün daha eklemem sebebiyle, dedi


  O zaman ben uyandım Yanımda kimseyi göremedim Abdest aldım, namaz kıldım, uyudum; böylece üç kere gördüm Bildim ki bu Rahmanîdir; şeytandan değildir O zaman da kabrin yanından ayrıldım ve "Ya Rabbi! Beni Ramazanın orucuna ve şevval'den altı gün orucuna muvaffak kıl" diye dua ettim Allahü Teala Hazretleri beni de muvaffak kıldı


  Mehmet Paksu  Paylaş
  Şevval Ayında Oruç Tutulur mu - Şevval Ayında Tutulan Oruç Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimizin hadisi şeriflerine konu olmuş manevi değeri yüksek olan şevval ayı oruçlarını tutmak büyük faziletlidir. Altı günlük orucu tutan bütün sene oruç tutmuş gibi sevap kazanmaktadır.şevval orucu ara verilerek tutulurmu,  oruc tutulan aylar,  oruç borçları hergün tutulurmu,  iki bayram arası oruç tutulur mu