Mü'mine ve Oruç ve Sünnet / Nafile Oruçlar Forumundan Yıl boyu oruç sevabı: Şevval orucu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yıl boyu oruç sevabı: Şevval orucu

  Reklam
  Yıl boyu oruç sevabı: Şevval orucu


  “Kim Ramazan orucunu tutar ve Şevval’den de ona altı gün daha eklerse bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur” (Müslim ve Tirmizî) İşte ayrıntılar  Müslümana sunulan rahmet kapısı; Şevval Orucu  Ancak bu hadisi şerifin hem sıhhatinde hem de nasıl uygulanacağı konusunda farklı değerlendirmeler vardır


  Hadisin Hz Peygamber’in sözü değil¸ sahabe sözü (mevkûf hadis) olduğunu söyleyenler bulunduğu gibi¸ (ki¸ Ahmed b Hanbel bu kanaattedir)¸ senedinin sahih olmadığını söyleyenler de vardır (Bkz İbn Recep el-Hanbelî¸ Latâifu’l-ma’ârif¸ s 389)


  Hadisi şerifteki bu tereddütlü durumdan ötürü İmam Sevrî¸ Ebu Hanîfe ve İmam Ebu Yusuf bu orucun mekruh olduğu kanaatindedirler


  İmam Malik de böyle düşünür ve fıkıh ve hadis ehlinden bu orucu tutan hiç kimseyi görmediğini söylermiş


  Ama kendisinin kimseye sezdirmeden bu orucu tuttuğu da söylenir Mutlaka tutulması gereken bir oruç olduğu zannedilmesin diye böyle yaparmış
  (Bkz İbn Recep¸ age s390) Ama alimlerin çoğu bu hadisi şerifi böyle bağlayıcı olmayan bir konuda amel etmeye elverişli görmüşler ve bu orucu tutmanın müstehap olduğu kanaatine varmışlardır


  Bu bilgilerden çıkan sonuç şudur: Şevval’de tutulan altı gün orucunun¸ Ramazan’ın hemen peşinden ve Ramazana denk bir değerde tutulması bazı alimlere göre mekruhtur


  Çünkü bu uygulamada bu orucun Ramazan orucuna benzetilmesi anlamı vardır Oysa Ramazan orucu bununla kıyaslanamayacak kadar önemlidir Ama meseleyi bilen insanların Şevval ayında altı gün oruç tutmaları müstehaptır Çünkü bu haberden en azından böyle bir anlam çıkar


  Nasıl tutulacağına gelince¸ bazıların göre hemen Ramazanın peşinden tutulması daha güzeldir¸ çünkü zayıf da olsa yukarıdaki hadis bir başka rivayette: “Kim hemen bayramın ardından altı gün oruç tutarsa…” diye nakledilmiştir (Agk)


  Bazıları da bu orucu anlatan hadiste bir ayırım sözkonusu olmadığına göre¸ Şevval içerisinde tutulduktan sonra nasıl tutulursa tutulsun farketmez kanaatindedirler


  Bazıları da Ramazanın devamı sanılmasın diye aralıklarla tutulmasının daha evla olduğu görüşündedirler (Bkz İbn Recep¸ age s390 vd) Bunlardan çıkan sonuç da şudur:


  Müstehap olan bu altı gün orucunu tutmak isteyenler bunu peşpeşe tutabilecekleri gibi aralıklarla da tutabilirler Bunların birini diğerine üstün kılacak dini bir delil yoktur


  Kadınların borçlarına gelince: Meseleyi şöyle anlayanlar vardır: “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevvalden de altı gün eklerse…” dendiğine bakılırsa¸ Ramazan tamamlanacak ve ayrıca Şevval’den ona altı gün eklenecektir


  Öyleyse kadınlar eğer varsa Ramazan’da tutamadıkları oruçlarını kaza edecekler sonra altı gün daha tutmuş olacaklar ki¸ Ramazanı tamamlamış ve ona Şevval’den eklemiş olsunlar Mesele elbette böyle anlaşılabilir Ama bize göre şöyle de anlaşılabilir:


  Ramazan orucu farzdır ve asıl tutulması gereken oruç budur Başka hiçbir oruç buna denk görülmemeli ve denkmiş gibi tutulmamalıdır


  Ancak Ramazan orucunun insanları fazla yormaması ve en rahat tutulabilmesi için dinin sahibi bizi teşvik ederek Recep ayından oruca alıştırmaya başlar Şaban’da oruç biraz daha çoğalır¸ böylece Ramazana birden ve aniden girilmemiş¸ hazırlıklı ve alışmış olarak girilmiş olur Ramazan bitince de oruç yine birden bırakılmış böylece beslenme alışkanlıkları keskin zikzaklarla değiştirilmiş olmaz Belli aralıklarla bir altı gün daha tutularak¸ hem ameller bire on karşılık göreceği için sevap katlanmış¸ hem de sağlığın korunmasına dikkat edilmiş olur Bunun bir hikmeti bu olsa gerektir İkinci bir hikmeti de kadınların Ramazan’da tutamadıkları oruçlarının vakit kaybetmeden hemen Ramazanın ardından tutulmasına teşvik edilmiş ve bu oruçta kadın erkek ayrılmadan erkeklerin de tutmaları¸ böylece kadınlara destek olmaları sağlanmış olur Şevval’in altı gün orucunun eğer böyle bir hikmeti varsa o zaman bu orucu peş peşe tutmak yerine¸ önce daha az¸ sonra daha fazla aralıklarla tutmak daha uygun olmalıdır Tıpkı arabayla bir tünele girerken gözleri alıştırmak için önce ışığın yavaş yavaş azaltılması¸ çıkarken de yavaş yavaş çoğaltılması gibi


  Yine böyle bir hikmetin varolduğunu kabul ettiğimizde¸ kadınlar Ramazan’da tutamadıkları oruçlarını Şevval’de kaza ederlerse¸ hem borçlarını ödemiş¸ hem de şevval’de altı gün oruç tutmuş olurlar diyebiliriz Bütün bunlar birer anlama çabasından ibarettir Altı gün orucu hakkında söylenecek son ve kesin söz ise şudur:


  Ramazan’dan sonra¸ Şevval ayı içerisinde altı gün oruç tutmak müstehaptır Bu orucu Ramazana denk gibi görmek ve bu özenle tutmak uygun değildir Peşpeşe¸ ya da aralıklarla tutulması konusunda dini bir tercih sebebi yoktur Kaza borcu olanın öncelikle kazasını tutması uygundur Ama kazasını bu aya denk getiren de Şevval’de altı gün oruç tutmuş olur Kadınlar da Ramazan’da tutamadıkları orucu bu ayda tutup altı günlere sayabilirler Çünkü bu orucun müstakil bir oruç olmama ihtimali vardır ve bu ihtimale göre önemli olan bu ayda altı gün oruç tutmaktır Zaten altı gün olmasının bir hikmeti de normal bir adetin altı gün olmasıdır Ama kazalarını tutup¸ ayrıca altı gün daha tutmalarında da bir sakınca yoktur Çünkü bu orucun müstakil bir oruç olma ihtimali de olabilir Bütün bu tercihlerden birini seçmek insanların kendisine bırakılmıştır Allahü alem


  ProfDrFaruk BEŞER  Paylaş
  Yıl boyu oruç sevabı: Şevval orucu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir Menkîbe
  Süfyanı Sevri anlatıyor:
  - Ben Mekke-i Mükerreme'de üç sene oturdum. Mekkelilerden bir kimse her gün Harem-i şerife gelir, tavaf eder, namaz kılar ve sonra bana selam verip giderdi. Ben bu kimse ile tanıştım. Bir gün o kimse beni yanına çağırdı. Bana dedi ki:
  -Ben öldüğüm vakittekendi elinle beni yıka, namazımı kıl ve defneyle. O gece beni terk etmeyip kabrimde gecele. Mükireyn suali anında bana Tevhid'i telkin et!, dedi.
  Ben de o kimsenin istediklerini yapmayı kabul ettim. Bana emrettiğinin aynını yaptım: Kabrinde geceledim. O gece uyku ile uyanıklık arasında iken :
  -Ya Süfyan! Beni korumaya ve senin telkinine ihtiyaç kalmadı, diye bir ses işittim.
  O zaman:
  -Ne sebeple bu lütfa eriştin, diye sordum
  Bana cevap olarak:- Ramazan-ı Şerifin orucunu tutup Şevval'den altı gün daha eklemem sebebiyle, dedi.
  O zaman ben uyandım. Yanımda kimseyi göremedim. Abdest aldım, namaz kıldım, uyudum; böylece üç kere gördüm. Bildim ki bu Rahmanîdir; şeytandan değildir. O zaman da kabrin yanından ayrıldım ve "Ya Rabbi! Beni Ramazanın orucuna ve Şevval'den altı gün orucuna muvaffak kıl" diye dua ettim. Allahü Teala Hazretleri beni de muvaffak kıldı. 3. 3
  Selamunaleyküm;
  Bir bayan ramazanda tutamadğı kaza orucunu tuttuğu zaman şevval ayı orucu da sayılır mı? Yoksa şevval ayı orucunu ayrı mı tutması lazım? 4. 4
  selamünaleyküm kardeşim.her ikisine de sayılıyor diye okudum ben.niyetini ederken kaza orucuna diye et zaten tuttuğun ay şevval ayı olduğu için Allah sevabını verir inşallah 5. 5
  Bir ibadete iki ayrı niyet olmaz. Örneğin sünnet bir namaza hem sünnet hem de kaza niyetine namaz kılınmaz. Bunun gibi bir oruca da hem sünnet hem de kaza orucu diye niyet edilmez.

  Öncelikle kaza oruçlarını tutmak gerekir. Ondan sonra zaman kalırsa şevval ve diğer nafile oruçlar da tutulabilir.

  Bir kimsenin önce şevval orucunu tutmasının sonra başka aylarda da kaza orucunu tutmasının dinen bir sakıncası olmaz. Her müslüman durumuna ve şartlarına göre hareket edebilir.

  Aslında bu gibi mânevî konularda esas olan, o işi ihlasla yapmak, büyük bir gönül arzusu ile talip olmak mühimdir. Bâzen öyle oruçlar olur ki, tutanın gönlünde beslediği derin ve sâfî ihlas yüzünden 360 gün değil, belki 360 senelik nâfile oruç sevabını alabilir.. İhlas ile kim ne isterse Rabbimiz onu verebilir. Bu bir niyet ve yorum meselesidir.

  Tıpkı yolun kenarına uzaklardan bir taşı yuvarlayarak güç bela getirip yerleştiren adamla, bu taşı oradan aynı güçlükle uzaklaştıran bir başka adamın niyeti ve yorumu gibi.

  Biri düşünmüş ki:

  - Bu çölün ortasında yaşlı bir adam yolda giderken bineğine binmek istese, üzerine çıkıp da hayvana binebileceği yüksek bir yer yoktur. Öyle ise şu taşı yuvarlayıp yolun kenarına getireyim de, yolda gitmekte olan yaşlı ve çocuklar hayvanlarına binmek istediklerinde taşın üstüne çıkıp bineklerinin üzerine kolayca atlasınlar, sevabı da bana olsun. Adamın bu hâlis niyetine bakan Rabbimiz ondan razı olmuş, istediği sevabı ihsan eylemiş.

  Böyle güzel niyetle getirilen taşı oradan öfke ile yuvarlayıp uzaklaştıran adam ise şöyle düşünmüş:

  Biz de sâfi bir niyetle altı gün orucumuzu tutarsak, belki Rabbimiz bu niyetimize, bu bağlılığımıza bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevaplar ihsan edebilir, hatâlarımızı affedebilir.. Rabbimizin hudutsuz rahmetine kimse sınır çizemez. Kimse kendi cimriliğini O' na da şâmil kılamaz.

  Bu orucun arka arkaya olması şart değildir. Şevvâl ayı içinde olması yeterlidir.

  Bir de Ramazan içinde tutulamayan oruçlar varsa, önce o borç olanı tutmak da makul ve meşru olur. Bir an önce borçtan kurtulmayı düşünmek elbette çok yerindedir. Ancak borcu sonra tutabilirim diye de düşünebilir.. Bu bir tercih meselesidir. Her ikisi de uygundur.
 6. 6
  Allah razı olsun. Teşekkürler bilgilendirdiğiniz için... 7. 7
  tek dileğim;ben bu konuyu bayramda araştırdım çoğu alimler niyeti kaza orucu diye tutun diyo,zaten tuttuğumuz ay şevval ayı oyüzden 2sine de sayılır diyolar inşallah.yani biz 2 niyet etmiyoruz aslında bir matematikçi olarak ifade etsem;kesişim kümesi yani.. senin de kaynaklı bilgilerin varsa bunları öğrenmek isterim çünkü bana soranlara ben bu cvbı verdim şevval ayı bitmeden yanlışsa benim bilgilerim düzeltmek isterim .. 8. 8
  Ben de zaten kaza orucuma niyet ederek tuttum. Rabbim kabul etsin inş ibadetlerimizi... 9. 9
  Husran kardesden alinti
  "Ama kazasını bu aya denk getiren de Şevval’de altı gün oruç tutmuş olur Kadınlar da Ramazan’da tutamadıkları orucu bu ayda tutup altı günlere sayabilirler Çünkü bu orucun müstakil bir oruç olmama ihtimali vardır ve bu ihtimale göre önemli olan bu ayda altı gün oruç tutmaktır Zaten altı gün olmasının bir hikmeti de normal bir adetin altı gün olmasıdır Ama kazalarını tutup¸ ayrıca altı gün daha tutmalarında da bir sakınca yoktur Çünkü bu orucun müstakil bir oruç olma ihtimali de olabilir Bütün bu tercihlerden birini seçmek insanların kendisine bırakılmıştır Allahü alem"
  Yani Faruk Beser hocaya göre, kaza orucunu sevval da tutarsak, o ayin sevabinida aliriz insallah.

  Ayrica Mustafa Karatas hocanin sitesinde su soruyu buldum

  Oruç-Sevval

  2 Ekim 2007 Sali Soru :

  Bayanlar sevval ayinin orunu tutarken kaza orucunada niyet edebilir mi .
  Cevap :
  Bayanlar sevval ayinda oruç tutarken kaza oruçlariniza niyet edebilirsiniz .Bu sekilde hem kaza borcunuzu yerine getirmis hem de sevval ayi orucun sevabini alimis olursunuz. 10. 10
  Allah razı olsun kızlar dediğim gibi benim de okuduğum hocalarımızın sitelerinde böyle diyodu. 11. 11

  --->: Yıl boyu oruç sevabı: Şevval orucu

  Bir taşla iki kuş vurmak güzeldir. Fakat mü’min oruç tutmakla zaten bir taşla on kuş vurmaktadır. İster Ramazan orucu olsun, ister Şevval orucu olsun, ister başka nafile oruç veya ibadet olsun. Fark etmiyor. Her ibadette en az bir taşla on kuş vuruluyor. Bunu şu âyet ilân ediyor: “Her kim bir hasene ile gelirse ona on katı sevap vardır.”

  Fakat bizim de ibadette dürüstlük, ibadette özveri, ibadette ihlâs, ibadette dergâh-ı izzetin eşiğine baş koymak ve Allah’tan rahmet ummak davranışlarını sergilememiz gerekiyor. Kaza orucu zaten tutmadığımız Ramazan orucunun yerine tutmamız gereken farz oruçtur. Bu bizim borcumuzdur. Şevval ayı orucu ise ilave altı günlük nafile oruçtur. Bunları birbiri ile telafi etme yoluna gitmeyelim. Önceliği kaza orucuna vermek kaydıyla, Şevval ayı orucunu da tutmak istersek buna ayrıca niyetlenmeliyiz. Yani Şevval ayı orucunu tutmak şart değildir. Fakat kaza orucunu geciktirmemek lâzımdır. Kaza orucunu tuttuktan sonra, dilersek dilediğimiz kadar Şevval ayından da oruç tutabiliriz. Fakat şurası muhakkaktır ki kaza orucunu Şevval ayında tutmanın feyiz ve bereketi inşallah daha fazladır.


  Anlaşılmak ve nasiplenebilmek duasıyla...


  Muminem --->: Yıl boyu oruç sevabı: Şevval orucu

 12. 12
  Şevval orucunun sevabı 11 ay oruç tutma sevabıdır

şevval ayında tutulan oruç kazaya sayılırmı,  şevval orucu kazaya sayılırmı,  şevval ayı orucu borca sayılırmı,  6 günler orucu borca sayılırmı,  şevval orucu borca sayılırmı,  oruç,  mustafa karataş şevval orucu