Makale ve Şiirler ve Sohbetler ve Vaaz Konuları Forumundan Vaaz ve Sohbet Konuları: Allah Sevgisi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Vaaz ve Sohbet Konuları: Allah Sevgisi

  Reklam
  ALLAH SEVGİSİ


  Hiç şüphe yoktur ki, Allah sevgisi her sevginin üstünde yeralan bir sevgidir Tereddütsüz her müslüman Allah’ı cc sevdiğini iddia eder Fakat her iddia delile, ispata muhtaçtır Kul sevgi alâmetleri taşımıyorsa; dil ile söylenen sözlerin pek bir anlamı yoktur Allah kalplerden geçenleri dahi bilendir
  Şimdi dilerseniz Allah sevgisinin kul üzerinde görülen alâmetlerini saymaya çalışalım Bakalım bu sayacağımız alâmetlerden kaç tanesi bizim üzerimizde var
  Allah sevgisinin alâmetlerinden bir tanesi; O’nu cennette müşahade etmeyi istemek ve sevmektir Gönül sevdiğini görmek, O’na ulaşmak ister Bunun için de ölümü sevip ondan kaçmamak gerekir Zira seven bir insan için vatanından çıkıp, sevgilisine ulaşmak, onu görmek zor gelmez Resul-i Ekrem sav “Allah’a kavuşmayı seveni, Allah’ta sever” buyurmuştur Bunun sonucu olarak Allah’a kavuşmak isteyen bir kulun ölümden korkmaması gerekir Allah teala sevginin gerçekliğinde Kendi yolunda ölmeyi şart koştu: “Doğrusu Allah, kendi uğrunda kenetlenmiş bir duvar gibi savaşanları sever”(Saff:4) buyuruyor Tevbe suresi 11ayette de “Onlar, Allah yolunda savaşır, ölür ve öldürülürler” Buyurularak Allah yolunda ölümün değeri ifade edilir
  Sahabe öylesine Allah sevigisiyle doluydu ki, bu uğurda işkencelerin en dayanılmazına bile katlanmaya hazırdı Uhud savaşında Abdullah b Cahş, Ebu Vakkas’a: - Niçin Allah’a dua etmiyoruz? Dedi Bir kenara çekildiler ve duaya başladılar Savaş esnasında ne duası yapılır Herhalde zafere ulaşmakla ilgili niyazda bulunulur Ama bakın Abdullah b Cahş nasıl dua ediyor: Yâ Rab, Senden yarın savaşa gittiğimde beni kuvvetli bir düşmanla karşı karşıya getirmeni, onunla senin rızan uğrunda alabildiğine savaşmamı, nihayet benim burnumu ve kulaklarımı kesmesini ve işkembelerimi orada dökmesini isterim Yarın kıyamet günü burnun, kulağın ne oldu?diye benden sorduklarında, onları Senin ve sevgili habibinin yolunda feda ettim, demiş olayım Ve senin de, evet doğru söylüyorsun, diyerek beni tadik etmeni istiyorum, diye dua ettim Sa’d devamla diyor ki: ertesi gün akşama doğru Abdullah b Cahş’ın burnu ile kulaklarını bir iple asılı olarak gördüm İlk istediğini Allah teala kendisine verdi, sonunu da aynı şekilde getireceğini umarım, dedi
  Bir müslüman için Allah ve Resulünün sevgisi her şeyden ve herkesten üstün olmalıdır Bakalım Allah nasıl buyuruyor: “De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, hoşlandığınız meskenler, size Allah’tan, Rasulünden ve O’nun yolunda cihad etmekten daha sevgili ise; o halde Allah emrini getirinceye kadar gözetleyin Allah yoldan çıkmış topluluğu doğru yola iletmez”(Tevbe:24) Bu ayet Mekke’den hicret etmeyenler ve yukarıda sayılan hususlarını bırakamayanlar için inmiş bir ilahi tehdittir Bu gibi kimseler ahirette görecekleri ceza ile tehdit edilmişlerdir
  Süfyanı Sevri ile Bişr-i Hafi “Ölümü ancak şüphede olan kişiler sevmez Zira ne pahasına olursa olsun dost, dostuna ulaşmayı çirkin görmez, demişlerdir
  Cenab-ı Allah Bakara suresi 94ayetinde “Doğru sözlü iseniz ölümü dilesenize” Buyuruyor Şayet ölümden hoşlanmamak malından, eşinden, çocuklarından ya da dünyadan ayrılmamak ise; bu kalpte, Allah sevgisi yerleşmemiş demektir Ölümden hoşlanmamanın ikinci sebebi de kişinin Allah’a kavuşmaya gerektiği gibi hazırlanamamasındandır Nasıl ki bir insan sevdiği birinin geleceğini haber alınca telaşa kapılır ve evine çeki düzen vermeye başlarsa; kulda her an sevdiğine kavuşmanın ümidiyle, kendine çeki düzen verip, salih ameller işlemeye devam etmelidir Bu hususta şair ne hoş söylüyor:
  Allah’a isyan ederken, O’nu sevdiğini açıklarsın,
  Bu ne acaip bir iştir Eğer sevgin doğru olsaydı,
  O’na itaat ederdin; çünkü seven sevdiğine itaat eder, demiştir
  Peygamber sav ümmetini cennete çağırıyor ve onları cennet ve cemalullah ile müjdeliyordu Peygamber sav’in gölgesinde yapılan bir savaş sırasında bu müjdeyi alan bir sahabi onun için atmıştı elindeki hurmaları: “Demek ki benimle cennet arasında bu hurmalar ver” diyerek Sonra da savaşın en kızışmış yerine girerek çarpışmış ve şehid olarak cennete ve cemalullah’a kavuşmuştu Çünkü o yüce sahabi biliyordu ki sevmek demek, sevdiğinin yolunda ölebilmek demekti Aksi halde sevgide samimi olunmamış olunurdu ki, bunun adı riya, ya da nifaktı

  Sevginin alâmetlerinden birisi de devamlı olarak kalp ve dili ile Alah’ı hatırlayıp, O’nun azametini düşünerek O’nu zikretmektir Zira bir şeyi çok seven, onu çok anar Demek oluyor ki, Allah’ı sevmenin alâmeti, O’nun zikrini sevmek, kelamı olan Kuranı sevmek, peygamberlerini ve O’na nispet edilen her şeyi sevmektir Nitekim Allahu teala peygamberimize hitaben “De ki Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin”(Ali İmran:31) buyurmuştur Resuli Ekrem sav’de “Allah’ın size verdiği sayısız nimetlerden dolayı, Allah’ı sevin Beni de Allah için, Allah beni sevdiği için seviniz” buyurmuştur İlahi aşka merdivenleri ağır ağır çıkarak ulaşılabilir ancak Bu merdivenin ilk basamağı ise, tıpkı Mecnun’un Leyla’nın köyünün köpeğini sevdiği gibi, Halık’ın yarattığı her şeyi sevmekten ibarettir Bunun içindir koca Yunus’un yaratılan her şeyi sevmesi Öyle ya, değil mi ki O cc yarattı ve O cc abes iş yapmaz öyleyse her şey sevilmelidir, güzelliğine ve çirkinliğine bakılmaksızın
  Bu konuda bir başka alâmet ise, yalnızlıkta Allah ile ünsiyet edip O’na münacat etmek, Kuranı Kerim okumak, gecenin karanlığını ganimet bilerek huzur içinde ibadet etmektir
  Bir diğer alâmet; Allah’tan başka kaybettiği hiçbir şeye üzülmemek, Allah'ı zikretmeksizin ve ibadetle meşgul olmaksızın geçirdiği her dakikaya üzülmektir Seven kimsenin vazifesi, bir an da olsa geçirdiği gafletinden dönmek istediği vakit, hemen sevgilisine yönelmek ve kendini kınayarak “Allahım hangi kusurumdan sebep beni senden ayırdın ve huzurundan uzaklaştırdın da nefsime ve şeytana uymakla beni niçin terkettin? Demeli” ve bunu samimiyetle ifade ederek kendini bağışlatmaya çalışmalıdır
  Malını ve hatta bedenini Allah yolunda harcayıp bitkin hale gelen bir Allah aşıkına “Senin bu halin nedir?” diye sorarlar O da bir keresinde Aşık ile maşukun konuşmalarına şahid oldum Seven, sevgilisine: “Ben bütün kalbimle seni sevdiğim halde sen bütün varlığınla benden yüz çeviriyorsun” dedi Sevilen ise “Beni sevdiğini ispat için bana ne veriyorsun?” deyince, seven: “Bütün mal ve mülkümü sana veriyorum, hatta canımı da sana teslim ediyorum” dedi Bunu dinleyince kendi kendime “Şu manzara kulun kula, yaratığın yaratığa olan bir sevgi göstergesidir Ya kulun yaratanına olan sevgisi nasıl olmalıdır?dedimve bende bütün mevcudiyetimi Allah sevgisi uğrunda feda ettim” dedi
  Allah’ı sevmenin belirtilerinden biri de, Allah’a kulluk edenlere şefkatli ve merhametli olmak, düşmanlarına ve Allah rızasına uymayan hareketlerde bulunanlara karşı da şiddetli davranmaktır Nitekim Allahu Teala: “Kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler” (Fetih:29) buyurmuştur Nitekim konuyla ilgili bir hadis şöyledir: “Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğzetmektir”(Ebu Davud) Alimler derler ki Allah için sevmenin gereklerinden biri, Allah’ın evliyalarını sevmektir Onları sevmenin şartlarından biri de onların bıraktığı sünnete uyup onlarla yetinmek, bidata yer vermemek ve onların tavsiyelerine uymaktır Resuli Ekrem sav buyururlar ki: “Üç şey vardır ki, bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadını bulur:
  1- Bir kimseye Allah ve Resulü başkalarından daha sevgili olmak
  2- bir kimse sevdiğini yalnız Allah için sevmek
  3- Bir kimseyi Allah küfürden kurtardıktan sonra, tekrar küfre dönmekten, ateşe atılmaktan tiksindiği gibi tiksinmek” (Müslim)
  Allahu Teala buyuruyor ki: “De ki: eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın Allah gafurdur, rahimdir”(Ali İmran:31) Bu ayetten açıkça anlaşılıyor ki, Allah’ı sevmenin bir başka alameti ise Peygamberine uymak Bu da O’nun hayat tarzını kendimize rehber edinmekle mümkündür Bidatlardan kaçınmak, peygambere uymanın başlıca belirtilerindendir Gönül ehli zatların bildirdiğine göre, sevgi büyükten gelir Nitekim bu hakikat Kuranda “Allah kulunu severse, kulu da O Zatı kibriyayı sevebilir”(Maide:54) Buyuruluyor Allah’ın kulunu sevebilmesi içinse, kulun peygamberler vasıtasıyla kendisine bildirilen ilahi emirler doğrultusunda bir hayat sürmesi gerekir İşte kul böyle davranırsa, kudsi hadiste bildirildiğine göre, o kulunun “gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı” olacak Böyle bir kulun sırtı yere gelir mi?dersiniz böyle bir kul güçsüzleşir ve zillete düşer mi dersiniz? Halık kulundan elbette vazgeçmez, yeter ki o “kul” olsun, “kül” değil Nitekim kainatın efendisi sav “Çocuğunu kaybettiği için önüne gelen çocuğa sarılan ve bağrına basan bir kadını ashabına göstererek soruyor: “Ne dersiniz? Bu kadın çocuğunu bulsa ateşe atar mı?” sahabiler bir ağızdan cevap verirler: “Mümkün mü Ya Resulallah, görmüyor musunuz, kadının çocuğuna olan hasreti aklını başından almış" “İşte diyor, kainatın efendisi “Halik’ı Zülcelal kulunu bu kadının çocuğunu sevdiğinden daha fazla sever ve ateşe atmak istemez”
  İşte buraya kadar sıraladıklarımız Allah’ı seven bir kulda görülmesi gereken başlıca alâmetlerdir Bu alâmetler kimde toplanmışsa sevgisi de kemalini bulmuş ve hâlis olmuştur Ahirette içeceği şerbet hâlis ve tatlıdır

  ………………………
  Saydığımız bu sevgi alâmetlerini elde edebilmek için dünya dertlerini kesmek ve Allah’tan başkasının sevgisini gönlümüzden atmamız gerekir Zira kalp boş bir bardağa benzer İçine su konulursa su olur Suyu çıkarmadan sirkeyi koyamazsınız O halde kalbimizden dünya ve ona ait her türlü sevgiyi çıkarmadan Allah sevgisini kalbimize tam olarak yerleştiremeyiz Dünya sevgisinden ne kadar uzaksak; Allah sevgisine o kadar yakınız, demektir Nasıl ki içinde su dolu olan bir bardağa ancak boş kısım kadar sirke koyabilirsek Dünya ve diğer sevgilerle dolu olan bir kalbe de ancak boş olan miktar kadar Allah sevgisini koyabiliriz Kişi dünya ile ünsiyet kurduğu oranda Allah’a olan bağlılığı azalır Dünya ve ahiret birbirlerinin kumasıdırlar Kumalardan birinin gönlünü hoş ettiğimiz nispette diğerinin gönlünü kırarız
  Kalbimizin sahte sevgilerden boşalttıktan sonra temizlenmiş olan kalbe Allah sevgisini yerleştirmek kolay olur Allah sevgisi yerleştikten sonra kişi devamlı zikir ve salih amellerle sevginin doruklarına ulaşır
  Görülüyor ki dünyadan uzaklaştıkça, Allah’a yakınlaşılıyor Diyebilirsiniz ki hocam, içinde yaşadığımız şu dünyada parayı, kadını, malı mülkü sevmeyen bunları elde etmek için uğraşmayan mı var Evet, doğru söylersiniz insanoğlu tüm bunları sever Fakat kalbi Allah sevgisiyle dolu olan bir kul, tüm bunları Allah için sever Allah aşığı parayı sever, ama bununla avret mahallini kapatabildiği, aile efradını kimseye muhtaç etmeden geçindirebildiği, zenginse fakirlere yardımcı olabildiği için sever Kul içinde bulunduğu durumu Allah yolunda değerlendirmeye çalışırsa, amacı O’nun rızasına ulaşmak olursa ve bu uğurdada çaba sarfederse, bu haliyle Allah sevgisinden bir şey azalmaz Aksi halde Bakara suresi 165ayette bildirilen müşriklerin durumuna düşer Allah cc buyuruyor: “Onlar ki, onları, Allah’ı sever gibi severler”


  ……………………………  Şimdi de hangi amellerimizin Allah katında daha sevimli olduğuna kısaca bir değinelim
  Allahu Taala buyuruyor ki; “sizin dostunuz, ancak Allah, O’nun elçisi ve namazlarını kılan, zekatlarını veren ve rukua varan müminlerdir”(Maide:55) Müminler olarak günlük yaşantımızda, bize maddi çıkar temin eden, makam ve mevki veren, bize iltifat eden, bizi öven kimseleri mi yoksa namazlarını kılan, zekatlarını veren karşılaştığımızda bize Allah’ı hatırlatan müminleri mi dost ediniyoruz?
  Bakın Hz Peygamber bu konuda nasıl buyuruyor : “Allah Tebareke ve Teala hazretleri şöyle hükmetti : “Benim rızam için birbirlerini sevenlere, Benim için biraraya gelenlere, Benim için biribirlerini ziyaret edenlere ve Benim için birbirlerine harcayanlara sevgim vacip olmuştur” (Muvatta) Alimlerimizin beyanlarına göre hadisteki benim için biraraya gelenlerden maksat; Allah’ı zikretmek ve Allah’ın rızasına vesile olacak bir maksadla biraraya gelmek demektir Birbirlerine harcayan tabiri ile; nefislerini, mallarını, düşmanla cihadda harcayan, Allah’ın rızasını kazanma yoluna koyan, başka rivayetlere göre ise; arkadaşının ciddi olan her meselesi için malını ve nefsini harcayanların herbirine işaret edilmektedir Allah rızası için bu işleri yapanlar kalplerini sadece O’nunla meşgul etmiş, başka şeyleri kalplarinden çıkarmış oldukları ve tevhide bağlamış bulundukları için hadiste vaad edilen mükafata hak kazanırlar Dünya menfaati için birbirini sevenin ömrü kısadır Menfaat bitince sevgi de biter Oysa Allah için sevgi dünya da başlar ahirette de devam eder
  Bir adam Resulullah’a geldi ve: Ey Allah’ın Resulü bana öyle bir amel tarif et ki, onu işlediğim zaman beni hem Allah hem de insanlar sevsin! Allah’ın Resulü ona şöyle buyurdu: “Dünyada zahid ol Allah seni sevsin İnsanların elinde olandan rağbetini kes ki, insanlar seni sevsin!”(Müslim) Soruyu görüyor musunuz? Adam kooperatiften, kârdan, kazanma yollarından, sigortadan, çekten, senetten sormuyor Endişe çok önemlidir Kafamızda dert edindiğimiz şeyler çok önemlidir Kişinin meyli daha çok neye ise aradığı odur Hadise geri dönersek; Allah’ın bizleri sevmesi için bizden istediği şey, zühd Peki zühd nedir? Züht değer vermemek, varlık veya yokluğundan etkilenmemektir Başımıza bir bela geldi yahut gelmedi, maaşımız kesildi, yahut kesilmedi, tayinimiz çıktı, çıkmadı, evimiz yandı, yanmadı her iki halde de eşit olmaktır Nasıl Çin’deki bir adamın başı ağrıyınca bizim başımız ağrımyorsa, bizimde Dünya ile aramız o kadar uzak olmalı ki bizi etkilemesin İnsanlardan rağbeti kesmeye gelince; bu da onlardan fazla bir şey istememekle olur İnsanlardan isteyeceğimiz şeyler, onların bir kul olarak zaten yapmaları gereken şeyler olmalı Mesela hanımımın, çocuklarımın kulluk icabı yapmaları gereken şeyleri onlardan isteyebilirim Onların kulluk alanının dışına giren şeyleri onlardan istememeliyim İnsanlardan zaruri haller dışında bir şeyler istememeliyim
  Dünyada iken işleyeceğimiz salih ameller neticesinde Allah’ın dostluğunu elde edebilen salih kullara bakın Allah cc neler vaadediyor: “Rableri katında esenlik yurdu onlarındır Yaptıkları güzel işlerden dolayı O, onların dostudur”(Enam:127) Şu kısa dünya hayatında bize zorda gelse, Allah’ın emirlerine uymanın mükafatı cennet, hepsinden güzeli ise Allah’ın dostluğudur

  alıntı  Paylaş
  Vaaz ve Sohbet Konuları: Allah Sevgisi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah'ı sevmek için bir insanın neye ihtiyacı vardır. Bir insanın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak her şey verilmiştir. Hiç bir şey verilmemiş olsa bile kendine muhattap olarak insanı sevip kendi ruhundan üflemesi bile kafi..allah için sevmek vaaz,  allahı sevmek vaaz,  allah ve peygamber sevgisi vaaz,  zikir vaaz,  allah ve peygamber sevgisi nasıl olmalı vaaz,  allahin sevdigi kullar vaaz,  peygamberimizi sevmek vaaz