Makale ve Şiirler ve Sohbetler ve Vaaz Konuları Forumundan Dünya Sevgisi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Dünya Sevgisi

  Reklam
  Dışı yumuşak, içi mazarratlı, çabuk öldüren, ona dokunup aldananları, belâsından gafil olanları ve ona verdiği sözü tutmayanları helâk eden, dünyayı bütün yalancı ziynetleri ve öldürücü zehirleriyle erbabının elinde gördüğün zaman şöyle düşün:

  Sanki sen büyük abdestini yapan bir adam görmüşsün; bu adam avret yerlerini açmış, ondan kötü kokular yayılıyor Bunu görünce sen onun ayıp yerlerini görmemek için gözlerini kapatır, kötü kokularından burnunu tıkarsın

  İşte dünyada böyle ol; onu gördüğün zaman yaldızlarına bakmamak için gözlerini kapat, şehvet ve zevklerinden yayılan kötü kokularından burnunu tıka; ta ki onun afetlerinden kurtulasın, ondan hisseni alırken hırpalanmayasın

  Allah Teâlâ Hazretleri, Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki: ”Sakın kendilerini denemek için onlardan bir kısmını faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme Allah’ın sana verdiği rızk daha hayırlı ve daha kalıcıdır “Ta Ha suresi, 20/131)

  ALLAH’IN İRADESİNE TESLİM OL!

  Nefsinden uzaklaş, dışarı çık, mülkünden ayrıl Her şeyi Cenab-ı Allah’a teslim et Kalp kapısında kapıcı ol Cenab-ı Hakk’ın gir dediği yere gir, çık dediği yerden çıkKalbinden çıkan hevayı bir daha oraya sokma Hevayı kalpten çıkarmak ona uymamakla olur Onu kalbe sokmak da onu takip etmek ve ona uymakla olur Öyleyse Cenab-ı Allah’ın iradesinden başka iradeyi kalbine getirme Diğer her şey kuru bir temenniden ibarettir Orası ahmaklar vadisidir Ölümün, helâkın, Allah’ın gözünden düşmen , perde arkasında kalman hepsi oradadır

  Allah’ın emrini her zaman koru, yasağından her an uzak dur Güç ve Kuvveti yalnız O’na ver Mahlukatından hiç birini O’na ortak etme Senin iradeni, hevanı şehvetini, hepsini o yarattı Artık kendi başına iradede bulunma, hevana tabi olma, Şehvetinin peşine düşme; yoksa müşrik olursun Allah Teâla şöyle buyurmuştur: “Kim Allah’a kavuşmak isterse iyi işler yapsın; Rabbine ibadette kimseyi O’na ortak etmesin” (Kehf suresi, 18/110)

  Şirk sadece putlara tapmak değildir O aynı zamanda hevaya uyman, dünya ve ahiretten Allah’ın yanına bir şeyi koymandır da, O’ndan başkasına meyledersen O’na şirk koşmuş olursun Sakın, başkasına meyletme Allah’tan kork; emin olmaGözünü aç; gafil olup rahata dalma Kendine hiçbir hal ve makam nisbet etme Bunlardan hiçbir şeyi iddia etme Eğer sana bir makam verilir veyahut bir sırre mazhar olursan bunu kimseye söyleme

  Zira Allah Teâla’nın binbir hali vardır; her gün değişik ve farklı şeyler yaratır O, insanla kalbi arasına girer O verdiği şeyi senden alır Sabit kalacağını zannettiğin şeyi değiştirir O zaman kime söylendiyse onun nazarında hacil düşersin Sen böyle yapma da onu kendinde korumaya çalış O’ndan başkasına gitme Eğer o hal ve makamının sebat ettiğini görürsen bil ki bu, Allah’ın bir hediyesidir Allah’a şükreder şükründen dolayı da O’ndan tevfik ve başarı istersin, daha fazlasını da isteyebilirsin

  Eğer daha başka bir şey olursa; ilmin, marifetin, nurun, uyanıklığın ve edebin artar Zira aziz ve celil olan Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Biz bir ayetin hükmünü kaldırır veyahut onu unutturursak ondan daha hayırlısını yahut benzerini getiririz Bilmezmisiniz ki, Allah her şeye kadirdir” (Bakara suresi 2/102)

  REKABET EDENLER BUNDA REKABET ETSİNLER

  “Ey nefsine ve hevasına uyan kimse, kendinde ehlullahın halini iddia etme Sen nefsine kulluk ediyorsun, onlarsa Allah’a kulluk ediyorlar Senin rağbet ve isteğin dünyayadır, onların ki ise ahiretedir Sen dünyayı görüyorsun onlarsa yerin, göğün rabbini görüyorlar Sen mahluklarla ünsiyet ediyorsun, onlar ise hak ile ünsiyet ediyorlar

  Senin kalbin yeryüzündeki şeylere bağlıdır, onların kalpleri ise Arşın Rabbına bağlıdır Seni gördüğün kimseler avlıyorlar, onlarsa senin gördüklerini görmüyorlarOnlar bu varlığın ve görünen şeylerin yaratıcısını görüyorlarOnlar kurtuldu, necata erdiler Sen ise dünyaya, dünya sevgisiyle tutsak kaldınOnlar halktan, hevadan, istek ve dileklerden fani oldular, en büyük sultana vasıl oldularOnlara nasip ettiği itaat, hamd ve senanın mükefatını verdi Bu da Allah’ın lütfu keremidir Allah’ın tevfik ve inayetiyle sizde buna devam edin Bu yoldan ayrılmayın

  Allah’a itaat ehlullahın ruhu ve gıdası olmuştur Onlar için dünya nimet ve mükâfat olmuştur Sanki dünya onlar için me’va cennetidirÇünkü onlar ne görseler mutlaka ondan önce yaratan ve var eden Allah’ın mesnuatını, eserlerini görürler Yer, gök onlarla ayakta durur Ölüler ve diriler onlarla karar kılar Çünkü onların sultanı, onları bu yuvarlak dünyayı tutan temel yapmıştır Onlar sağlam dağlar gibidir Onların yollarından çekil Evlat, uşak gibi dertleri olmayan bu kimseleri sıkıştırma Onlar Allah’ın dünyaya gönderdiği en hayırlı kimselerdir

  Yerler ve gökler devam ettiği sürece Allah’ın selamı ve bereketi onların üzerine olsun
  ABDÜLKADİR GEYLANİ HAZRETLERİ (KS)


  Paylaş
  Dünya Sevgisi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsan her iki dünyayı eşit seviyede tutması gerekmektedir. Dünyanın güzellikleri cennetin güzelliklerinden perdeden yansımış hali olarak düşünüp öyle yaşamalıdır.dünya sevgisi ile ilgili sohbet,  dünya sevgisi ile ilgili şiirler,  dünya sevgisi ile ilgili sohbetler,  dünya sevgisi ile ilgili vaaz,  dunya sevgısı ıle ılgılı vaaz