Makale ve Şiirler ve Sohbetler ve Vaaz Konuları Forumundan Besmele-i şerif'in sırları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Besmele-i şerif'in sırları

  Reklam
  Her kim Besmele-i Şerife’yi okursa, O’nun için her harfine karşılık dört bin sevap yazılır, dört bin günahı silinir ve kendisi dört bin derece yükseltilir"

  Tefsir köşemizde ilk olarak her kişinin başında söylemesi gereken Besmele-i Şerif’in tefsiri ile başlıyoruz Bi iznihi sübha nehri Teala surelerin başındaki besmelenin ayet olduğunda ittifak vardır

  Şöyle ki: Hanefilere göre “besmele” başlı başına bir ayet olup surelerin arasını ayırmak için bir kere indirilmiş ve her surenin başında tekrarlanmıştır O surelerden bir ayet değildir Şafilere göre ise, her surenin başındaki bes-mele, o surenin ayetidir114 sure ile beraber 114 kere inmiştir, denilmiştir

  Nesefi tefsirinde zikrolunduğuna göre Medine, Basra ve Şam Kıraat Alimleri ve Fıkıh Alimleri Besmele’nin ne Fatiha’dan ne de diğer surelerden ayet olmadığına ittifak etmişler Lakin Neml Suresi’nin 30Ayet-i Celile’sin de ki Besmele müstesna

  Ancak surelerin başındaki Besmele-i Şerife’ler sureleri birbirinden ayırsın ve kendileriyle başlanılarak teberrük edilsin diye yayılmıştır İmam-ı Azam’ın (Rahımehullah) ve O’na uyanların mezhebi budur

  Her işe Besmele ile başlamalıdır

  Hatta Cibril (Aleyhisselam) Rasulullah'a vahiy getirince ilk olarak Bismillahirrahmanirrahim derdi(1)

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu Her hayırlı işe Besmele ile başlanmaz ise o işten hayır gelmez(2)

  Herhangi bir yazar kalemi eline alırken Bismillah dedimi Allah'ın (Celle Celalühu) adının yardımı ile yazıyorum, sofraya oturan kişi Bismillah dedimi Allah (Celle Celalühu) isminin yardımı ile yiyorum demektir Bunun gibi herhangi bir işin başlangıcında Besmele okunduğu zaman o işe uygun olan fiili de ifade etmiş olur

  Mevlid-i Şerif’i yazan Süleyman Çelebi başlarken Allah (Celle Celalühu) adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle iş de her Kula, Allah (Celle Celalühu) adın her kim ol evvel ana, her işi asan ider Allah (Celle Celalühü) ona

  Kitabına hem Allah (Celle Celalühu) İsmi Şerif’i ile başlamış hem de bunun ehemmiyetini ifade etmiştir

  Her işte evvela Allah’ın (Celle Celalühu) ismi ile başlamak vacip oldu diyor Efendi kardeşlerim bunu iyi anlamak lazım, çok iyi idrak etmek lazım Kainatın Halikı hayat nizamı olan Hz Kur'an-ı indirirken ilk emir olarak "Oku" buyurmuş, ilmi teşvik etmiş amma nasıl okursan oku değil Yaratan Rabb’i nin adıyla oku! buyurmuştur Besmele’nin olmadığı, Allah'ın (Celle Celalühu) anılmadığı bir ilimden kesinlikle fayda görmek mümkün değildir Hadis-i Şerif’te ifade buyurulduğu üzere, o işten hayır gelmez Besmelesiz bir eğitim sistemiyle yetişen bir talebeden ne vatana, ne millete fayda değil; zarar gelir Bu terör, cinayetler, soygunlar, rüşvetler Kendi askerine silah çekmeler nasıl bir eğitimin ürünüdür

  Kurban Bayramı’nda helal paran ile aldığın Kurban, Hz Allah'ın (Celle Celalühu) emri olduğu halde Besmele çekmeden kesersen o mübarek hayvanı mundar edersin değil mi? Diğer işleride böyle düşün ve iyi anla

  Tabi ki her işde Besmele derken, hayırlı olan her işde Yoksa haram iş yaparken Besmele çekilmez, haramdır

  Bir adam kumara Besmele ile başlarsa Besmele çekip zina etse, içki içse, sakal kesse Nauzübillah İman'ın tehlikeye sokar Sen Mevla (Cele Celalühu) ile dalgamı geçiyorsun Allah'ın (Celle Celalühu) adının yardımı ile bu haramı işliyorum Demektir ki,

  Rabb'im şuursuzca ve gafilce söz söylemekten ve amel etmekten cümlemizi muha- faza buyursun

  Sadece Kur'an-ı Kerim’e başlarken değil tüm hayırlı işlerin başında Besmele mutlaka zikrolunmalı

  Kelime manası: Bismillahi Allah'ın (Celle Celalühu) ismi ile (başlıyorum) demektir İsmin Cemisi Esma’dır Mevla’ya (Celle Celalühu) dua edin (Kendinizden uydurupta taktığınız işlerle değil)

  Allah (Celle Celalühu) isminin yerini hiçbir isim tutmaz, yerine geçemez, cemilenemez Mevla’nın(Celle Celalühu) öz Zatı Pakı Sübhaniyesine delalet eder Cenab-ı Hakk'ın Zatı’nı, sıfatlarını, fiillerini cemi olan (içine alan, hepsini birden ifade eden) Lafza-i Celal’dir Bütün Kemal sıfatlar O’ndadır Hak ve Batıl mabutlara itlak edilen kullanılan ve cemirlenen “Tanrı“ kelimesi Allah (Celle Celalühu) lafzının yerini tutmaz Bu isimde ne kadar terhim yapsanda yinede Mevla’ya (Celle Celalühu) delalet eder

  Bu isimde ne kadar terhim yapsanda yinede Mevla'ya (Celle Celalühu) delalet eder Allah isminde Elif’i kaldırsan, “lillah” olur Lam’ı kaldırsan “illah” olur İkisini de kaldırsan “Lehu” Yine Mevla’ya (Celle Celalühu) delalet eder

  Tüm canlılar yaşamak için bu isme muhtaçtır Nasıl yani?

  Nefes alıp verirken “Hu” demiyor musun? Nefes almadan kaç dakika yaşayabilirsin?

  Mevla (Celle Celalühu) canlıların yaşamasını kendi isminin söylenmesine indekslemişAmma kafirler bilinçsiz dediği için ecirleri olmaz Öyle Allah ki (Celle Celalühu), Er rahman olan dünyada, mü’min münafık ayırd etmeden tüm insanlara, hatta tüm canlılara hakiki ve nihayetsiz rızık verici

  Allah'a (Celle Celalühu) inanmayan, inkar eden bir dinsiz, Rahman (Celle Celalühu) sıfatının hürmetine aç kalmamakta ve Rabb’imizin nimetlerinden istifade edebilmektedirler Lakin ahirette böyle olmayacak, Mevla(Celle Celalühu) Rahim sıfatı ile muamele yapacaktırYine öyle Allah ki (Celle Celalühu) Er-rahim: Ahirette yalnız ve yalnızca mü’minlere hakiki ve nihayetsiz rızık verici olan Hz Allah (Celle Celalühu)

  Rabb’im cümlemizi ahiretin ebedi nimetlerinden istifade edenlerden eylesin Amin

  Besmele-i Şerif hakkında birçok Hadis-i Şerif’ler varid olmuştur Biz bazısını burada zikredelim İbn-i Abbas (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilmiştir

  "O (Besmele) Allah (Celle Celalühu)'ın isimlerinden bir isimdir O'nunla Allah'ın (Celle Celalühu) en büyük ismi (İsmi Azam) arasında ancak, gözün siyahıyla beyazı arasındaki kadar yakınlık vardır" (3)

  İbn-i Mesut (Radıyallahu Anh)'ın şöyle buyurduğu rivayet edilir

  "Her kim, Allah (Celle Celalühu) 'ın ondokuz zebanisinden kendisini kurtarmak istiyorsa, Besmele okusun ki, Allah (Celle Celalühu) onun için Besmele’nin her bir harfinden ondokuz meleğin her birine kalkan yapsın" (4)

  Safvan İbn-i; Şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Cinler insanların eşya ve elbiselerini kullanırlar Sizden hanginiz bir elbise alır veya koyarsa Besmele çeksin zira Allah'ın (Celle Celalühu) ismi mühürdür" (5)

  İbn-i Mesud (Radıyallahu Anh)'dan rivayet olundu ki, Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: (6)

  HzEnes (Radıyallahu Anh) dan rivayete göre Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu

  "Her kim, kendisinde Besmele bulunan bir kağıdı çiğnenmesin diye, tazimen (hürmetle) yerden kaldırırsa, Allah'ın(Celle Celalühu) indinde Sıddıklar (en doğru kullar)’dan sayılır Ve anne babası kafirde olsalar azapları hafifletilir" (7)

  Zikrolunan Hadis-i Şerif’lerden de anlaşılıyor ki Besmele’nin faliyeti, esrarı, hikmeti çok büyüktür Onu terketmek akıl karı değildir Besmele İslam’ın bir sembolü, her iyiliğin anahtarı ve Allah’ın kullarına bir ihsanıdır

  " Her işe başlamalı BİSMİLLAH ile,

  Asla zor gelmesin İSMULLAH dile,

  Allahın (Celle Celalühu) elçisi RUHULLAH bile,

  Vahiy öncesinde derdi BİSMİLLAH"  Dipnotlar

  (1) Darekund 1 / 305 N, 13

  (2) Ali-el Muttaki Kenzul - Ummal 1 / 555 N 2491

  (3) Hakim el - Mustedrek 1 / 552

  (4) Suyut-i D Mensur 1 / 126

  (5) Suyut-i D Mensur 1 / 26

  (6) Suyut-i D Mensur 1/26

  (7) Suyut-i D Mensur 1/29

  Ahmet Mahmut ÜNLÜ Hocamızın sohbetinden alıntıdırRabbim kendisinden razı olsun


  Paylaş
  Besmele-i şerif'in sırları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Her işin başı beslemedir. Besleme ile başlanan işin sonu besleme ile başlanmayan işten daha selametli ve hayırlı olur. Besleme ile Allah'ın isimleri zikredilerek bir nevi bir cümle ile dua edip Allah'tan yardım dilemeye ve yolların açılması için Allah'ın isimlerini kullanmaya benzer.besmele-i serifin esrari,  bismillahi şerifin sırları,  besmele ile ilgilivaaz,  besmele şerifin sırları,  ahmet