Makale ve Şiirler ve Sohbetler ve Vaaz Konuları Forumundan Silâ-i Rahîm: Akrabalara ve dostlara varmak Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Silâ-i Rahîm: Akrabalara ve dostlara varmak

  Reklam
  Silâ-i Rahîm: Akrabalara ve dostlara varmak


  Sıla, ulaşmak ve kavuşmak anlamlarındadır. Türkülere, şiirlere, hasret ve hüzün dolu sözlere konu olmuş; ana baba özlemi, vatan hasreti gibi duyguları yansıtan, biraz özlem biraz hasret ve bir iç çekiştir sıla… Rahim kelimesi ise, rahmetten gelir; rahmet, acımak ve şefkat duymak gibi anlamlar taşır. Sıla-i rahim ise akrabalık, hısımlık ve yakınlık gibi insanın seçimle elde ettiği değil de kaderin biraraya getirdiği beşerî yakınlığı ifade eder. Genel manada baktığımızda ise sıla, akrabalara kavuşmak anlamında olup; şefkat, merhamet, yardım, görüşme ve ziyaret gibi manaları da içinde saklar.
  Sıla-i rahmin birçok ayet ve hadiste önemli farz ibadetlerin hemen arkasından anılması ise bu ibadetin önemini göstermektedir. O kadar öneme sahiptir ki, terkedilmesi büyük günahlardan sayılmıştır. Bir Ayet-i Kerime’de Cenab-ı Allah:
  “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” (Nisa Suresi: 1 ) diye buyururken; Peygamber Efendimiz ise hadislerinde şu ihtarları yapmaktadır:
  “Akrabalık bağlarını görüp gözetmeyerek münasebetini kesen cennete giremez.” ( Riyazu’s-Salihin, bölüm 41 , 339 )
  Bir gün sabah namazından sonra İbn-i Mesud (ra) cemaatle otururken onlara “Sıla-i rahmi kesen kişiler Allah ile yemin veriyorumki, bizim yanımızdan kalksın! Çünkü biz Rabbimizi çağırmak istiyoruz. Halbuki göklerin kapıları sıla-i rahmi terkedenin önünde kapalıdır.” (Hayatü’s Sahabe, cilt 3 ,sayfa 87 ) diyerek çağlar ötesinden bizleri uyarıyordu.
  Sıla-i rahim öyle bir ibadettir ki, ziyaret edene de edilene de manevî faydalar sağlamaktadır çünkü başkalarıyla münasebet insan hayatına mana ve güzellik katar. İlişkiler arttıkça da manevî bağlar güçlenir, sevgiler artar ve fertler arasında bencillik ve yalnızlık gibi hisler de ortadan kalkmış olur. Peygamber Efendimiz de hadislerinde hem akrabalarımızı tanımamızı hem de sıla-i rahmin değeri hakkında şöyle buyuruyorlar.
  “Nesebinizden sıla-i rahim yapacaklarınızı öğrenin. Zira sıla-i rahim akrabalarda sevgi, malda bolluk, ömürde uzamadır.”( Buharî, Edeb, 12 )
  “Rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalarına ziyaret ve iyilikte bulunsun.( Riyazu’s-Salihin, bölüm 40, 319 )
  İşte bu hadislerden de anlaşılacağı üzere sıla-i rahimden şu hayırlı sonuçlar ortaya çıkar.
  Ömür bereketli olur. Öyle ki, kişi aynı zamanı yaşayana göre daha başarılı ve hayırlı işleri yapmaya muktedir olur. Yaşanılan zaman bereket kazanır. Allah’ın rızası kazanılır ve rızık bollaşır.
  Nesillere, İslamî yaşam tarzı örnek olarak öğretilmiş olur ki, büyükleri ziyaretlerde çocuklarımızı da beraberimizde götürmek onlara kültürümüzü öğretmenin en güzel yoludur.
  Yakınları, iyiliği emretme ve kötülüklerden menetme adına yeni fırsatlar ortaya çıkar ki, bu konuda daha birçok sosyal fayda da sıralanabilir. Sıla-i rahimde dikkat edilecek olan bir konu da, sadece sürekli görüşülen akrabalar değil, bağlarını koparan akrabalara karşı da bu görev yerine getirilmelidir. Peygamber efendimiz: “Akrabalarının gösterdiği ilgiye aynıyla karşılık vermek akrabalığı gözetmek değildir. Asıl akrabalığı gözetmek, onlar münasebetlerini kestikleri zaman, onlarla ilgilenip münasebeti devam ettirmektir.”( Riyazu’s-Salihin, bölüm 40, 322 ) diyerek bu alana da vurgu yapar ve böylece Resulullah bizleri uzak kaldığımız ve kırgınlık yaşadığımız yakınlarımıza da sıla-i rahim yapmamızı teşvik eder.
  Şurası da hiç unutulmamalıdır ki, sıla-i rahim yaparak gönüllerini almakla zorunlu olduğumuz en yakınımız ise, bize ömürlerini feda eden anne ve babamızdır. Ayet-i Kerime’de buyrulduğu gibi
  “Rabbin şöyle buyurdu: Allahtan başkasına ibadet etmeyin. Anaya babaya güzel muamele edin. Şayet onlardan her ikisi veya birisi yaşlanmış olarak senin yanında bulunursa sakın onlara hizmetten yüksünme, “öff!” bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve gönül alıcı sözler söyle. Şefkatle, tevazu ile kol kanat ger onlara ve şöyle dua et: “Ya Rabbi, onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse, ona mükâfat olarak Sen de onlara merhamet buyur!” (İsra Suresi, 23-24 )
  Yukarıda geçen ayet ve hadislerde görüldüğü gibi sıla-i rahim sürekli teşvik edilirken İslam düşünürleri de sıla-i rahimi derecelere ayırmışlardır. En alt derecesi akrabalara karşı tatlı sözlü olmak, güler yüz göstermek, onlarla karşılaşıldığında hal ve hatırlarını sormak, selamlaşmak ve onlar hakkında hayır dilemektir. Bir üst derecesi ise onların ziyaretlerine gitmek ve çeşitli konularda onların yardımına koşmaktır. Yani onlara zaman ayırmak, onları yoklamak ve işlerinde yardımcı olmaktır. En önemli derecesi ise akrabaya malî olarak yardım ve destek sağlamaktır. Şu da bir gerçektir ki insanın iyilik yapması güzel bir haslettir, önce akrabaya yapılırsa bu daha güzeldir.
  Sıla-i rahmi, genel yapı içerisinde de düşünecek olursak; her tanıdık kişiye de bir vazife olarak görülmelidir. Bir Müslümana içten bir selam, yaşlı bir insana yardım, küçük bir çocuğa şefkat, sevinci tebrik, üzüntüyü teselli, adres soran bir kişiye yardımcı olmak, bir tebessüm ve bir nasihat bile sıla-i rahimdir. Yeter ki ilahî rahmet umut edilerek yapılsın.
  Son olarak şunu da hatırlatmayı sıla-i rahmin ehemmiyetine atfen zarurî görüyoruz. Artık bizler iletişim dünyasının en geniş imkânları ile iç içe yaşıyoruz. Bahanelerin değil, imkânların sahipleriyiz. En uzak yakınımızın dahi bize sadece bir telefon kadar yakın olduğunu unutmamamız gerekir. Çünkü, uzaklarda birileri bizi bekliyor. Bekleyenler de, akrabalarımız, dostlarımız ve sevdiklerimiz.


  Paylaş
  Silâ-i Rahîm: Akrabalara ve dostlara varmak Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sıla-i rahim yapmak dinimizin emirlerindendir. Akrabaları ziyaret etmek onlarla ilgilenmek peygamber efendimizin de sık sık yaptığı davranışları arasında sayılmaktadır.sıla i rahim vaaz,  sıla-i rahim vaaz,  sılayı rahim vaaz,  sila-i rahim hakkinda vaaz,  sıla-ı rahim vaaz,  sılai rahim vaaz,  sıla i rahim vaazı