Makale ve Şiirler ve Sohbetler ve Vaaz Konuları Forumundan Dikkat Üç Tehlikeli: Masa, Kasa, Nisa... Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Dikkat Üç Tehlikeli: Masa, Kasa, Nisa...

  Reklam
  Dikkat Üç Tehlikeli: Masa, Kasa, Nisa...

  Geçen gün, dostlar meclisinde bir dostumuz bana çok önemli bir hakikati şöyle formüle ederek açıklamıştı; Şuurlu Müslüman para konularında, kadınlarla ilişkilerinde ve makam ve mevki açısından yoğun bir imtihanla karşı karşıyadır dedi ve bunu Masa, Kasa, Nisa şeklinde kısa ve özlü bir şekilde formüle etmişti. İşte biz bugünkü makalemizde kıymetli dava kardeşlerimizi bu üç konuda düşünmeye ve zaaflarımız var ise düzeltmeye davet etmek istiyorum.
  Şimdi bu üç konuyu teker,teker ele alalım;
  a. MASA: Bundan kasıt her türlü makam ve mevki, şan ve şöhret konularıdır. Şuurlu bir Müslüman davası için yaptığı çalışmalarda makam ve mevki konularına dikkat etmelidir. Dava adamını hem insanlar nezdinde hem de Allah (cc) indinde, bu konularda zafiyet gösterince sadece kendisine değil kendisini seven ve kendisine itimat eden insanların sevgilerine ve itimatlarına layık olmadığı bir durum ortaya çıkarır. Böylece onların kendisine bağladığı ümitleri istismar etmiş ve hepsini hayal kırıklığına sürüklemiş olur. Bu konu üzerinde hem Kur’an-ı Kerimde hem de hadis-i şerifler de çok önemli ikazlar vardır.


  Kur’an-ı kerim’de şöyle buyruluyor:  ”Hayır siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz.Oysa ki ahret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.” (A’la Suresi 16-17)  “Hayır siz şu çabuk geçen (dünyay)ı seviyorsunuz ve ahreti bırakıyorsunuz.”
  (Kıyamet Suresi 20-21)  “Bunlar, şu çabuk geçen (dünyay)ı seviyorlar da önlerinde ki ağır bir günü bırakıyor (ihmal ediyor)lar “ (İnsan Suresi 27)  Tevbe Suresi 38:“Ey iman edenler! Size ne oldu ki “Allah yolunda cihada çıkın” denilince olduğunuz yere yığılıp kaldınız.Yoksa ahretten vazgeçip dünya hayatına razı mı oldunuz?Fakat dünya hayatının zevki ahretin yanında ancak pek az bir şeydir.”  Şu bir gerçektir ki makam ve mevki hırsı dünyalıkları öne geçirip makam ve mevkîye takılıp kalmayı beraberinde getiriyor. Esas gayemiz olan Allah Rızasını arkaya atıyor.Bu da “Masa” imtihanını kaybetmiş olmamız neticesini doğuruyor.Bu bakımdan masa imtihanını geçemeyen Müslüman makam ve mevkilere gelmemeli ve getirilmemelidir.Aksi takdirde imtihanı kaybetmiş olmak günahımızı artırmış olmak demek olacaktır.
  b. KASA: Kasa demek bütün mali ve akçeli işler demektir. Şuurlu bir Müslüman hele davası yolunda önemli görevlerde bulunuyorsa helalinden kazanıp helal yollara harcamasını iyi öğrenmelidir. Haram kazanç ateştir. Sonunda haramdan yapılan harcamalar ayrı bir faciadır. Hak yolunda yürümeye çalışan dava erleri ne haram kazanmalı ne de harama harcama yapmamalıdır. Bu konularda bir çok ayeti kerime ve hadis-i şerifler mevcuttur.  “Hiçbir Peygambere ganimet malını gizlemesi, devlet –millet malını çalması yaraşmaz. Kim böyle bir aşırma ve ihanette bulunursa kıyamet günü aşırdığını boynuna yüklenerek getirir.Sonra da herkese kazandığının karşılığı tastamam ödenir, onlar haksızlığa da uğramazlar.” (Al-i İmran 161)  Bu ayeti kerimede Yüce Rabbimiz bizlere devlet ve millet malının haksız olarak elde edilmesini kıyamet gününde nasıl bir ceza ile karşılaşacağımız konusunda çok ağır bir şekilde uyarmaktadır.  Yine Yüce Peygamberimiz “Zekat toplamak üzere görevlendirdiği memurlardan birisinin hediye aldığını görünce o kimseye “Sen annenin evinde otursaydın (biz seni bu makama getirmeseydik) bu sana verilirmiydi sorusu üzerine “Hayır” cevabını alınca öyle ise bu hediye aldığını zannetiğin şeyi de hazine malına kat bakalım onu mevcut zekat toplama görevinden azlettiğini hepimiz biliyoruz.Durum böyle olunca dava adamı sarf ettiği paranın nereden gelip nereye sarf edildiğini bilmek ve bunu helal ve meşru yollardan gidermek mecburiyetindedir.Aksi takdirde “KASA” zafiyeti kendisine güvenen ve itimat eden insanların hüsn-ü zanlarını kaybetmesine ve yükseldiği bu makamdan tepe-taklak aşağıya düşmesine sebebiyet verebilir.
  c:NİSA. Bu konu dava adamının en önemli imtihan konusudur.Nice insanlar kadın konusunda imtihanı kaybetmişlerdir.Nice kadınlar da erkeklerle fitneye düşmüşlerdir.Bu konuda zinanın her türlüsünün yasaklanması , kadın erkek ilişkilerinde mahremiyete azami şekilde dikkat edilmesi bu imtihandan yüz akı ile çıkabilmenin ön şartı olduğunu bilmek ve ona göre davranmak durumundayız.  Hele,hele davanın ön kademelerinde olan insanlar kadın konusunda çok daha dikkatli olmak durumundadırlar.Kur’an ve Sünnetin öngörmediği şekilde kadınları hiç gerekmediği halde sırf başkaları çeşitli davranışlarıyla öne çıkarmalarından dolayı bizlerde onlara kıyasla sanki onlar doğru yapıyormuş gibi yapmamalıyız.Bu konularda örneğimiz Yüce Peygamberimiz ve İslam büyüklerinin davranışları olmalıdır.Kadın teşhir edilecek bir mal olmadığından onu İslam’ın öngördüğü yapıda yerli yerinde tutmak asıldır.  Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne unsuru bırakmadım.”
  (Buhari, Nikah: 17)  Bu hadis-i şerif bizlere çok önemli bir uyarıda bulunuyor.Çeşitli idari kademelerde görev alanlar bu konularda zafiyet göstermeleri durumunda kendilerine itimat edilen diğer konularda da güvenilirliklerini kaybetmiş olurlar.
  Bu hadis-i şerif bizlere çok önemli bir uyarıda bulunuyor.Çeşitli idari kademelerde görev alanlar bu konularda zafiyet göstermeleri durumunda kendilerine itimat edilen diğer konularda da güvenilirliklerini kaybetmiş olurlar.
  Bu üç konuda Yüce Rabbimiz’den dileğimiz; bizi ağır imtihanlara tabi tutmaması ve dünya imtihanını yüz akıyla vermemizi nasip etmesidir.


  Muhittin Yıldırım


  Paylaş
  Dikkat Üç Tehlikeli: Masa, Kasa, Nisa... Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsanın dünya hayatını ve ahiret hayatını tehlikeye sokabilecek dünyanın güzellikleri olarak görünen şan mevki sahibi olmak, zengin veya önemli bir görevi elinde bulundurmak ve kadın, erkek imtihanıdır.