Makale ve Şiirler ve Sohbetler ve Vaaz Konuları Forumundan Nefsi ilah edinerek Allaha şirk koşma Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Nefsi ilah edinerek Allaha şirk koşma

  Reklam
  NEFSÎ iLAH EDİNEREK ALLAHA ŞİRK KOŞMA

  Allahtan başka ilah tanımamayan,çağdaş firavunları ve Allahın haramlarını ihlal eden yöneticileri ilah edinmekten vazgeçmeye davet edilen kişi,bu daveti kabul etmesine rağmen, farz olan ibadetleri yerine getirmiyorsa ne yapmak, neyi anlatmak gerekir? Bir takım batıl ilahları Allaha ortak kokmaktan vazgeçen kişi mümin olma sıfatı kazanırını Allahın haramlarını, yasaklarını batıl ilahlar serbest bıraktığı için değil de,kendi istediği için ihlal eden kişi Müslüman mıdır?
  Cevap hayır olacaktır,çünkü onun aşması gereken bir put,bir ilah daha vardır o da nefistirBatıl yöneticileri ilahlaştırıp onun peşinden gitmemesi gerektiğine ikna edilen kişiye daha sonra daha sonra nefsinin ilahlığını da bir kenara çekip,nefsinin hükümlerini Allahın hükümlerine ortak koşmaktan vazgeçmesi gerektiği anlatılmalıdır
  Nefiste şeytanın vesvesesine uyup sürekli Allahın haramlarını ihlal etme eğilimi vardırNitekim,
  Şems Suresi7-10 ak"Nefise ve onu düzenleyene yemin olsun ki, önce o nefse Allaha itati ve sonra isyanı öğretene ki, muhakkak Allahın koruyup temizlediği nefis kurtuluş bulmuştur Nefsinin isteklerine uyup isyan edense azmış ve hüsrana uğramıştır" buyrulmuştur
  insan nefsindeki kötüye meyil etme veya aklını kullanıp Allaha itat etme dengesi yine Allah tarafından insanın yapısına konmuşturînsanda kötüye meyil etme eğilimi olmalıdır ki Allahın emirlerine itaat edip,Allahın hükümlerine uymasının bir anlamı olsunNefisin kötülüğü emretmesi imtihanın gereğidirÇünkü nefisler şeytanın vesvesesi ile kötülüğü şiddetle emretmeseydi,Allahın hükümlerine yasaklarına uymak Allaha itaat etmek bir zorluk gerektirmeyeceği için,dünya hayatındaki imtihanın bir anlamı olmazdıKötülük yapabilmek,günah işlemek gibi bir seçeneği,imkanı olmayan insanların, yine başka seçeneği olmadığı için Allahın hükümlerine tabi olmasının ne anlamı olurduİnsan nefsinin vesveseleri ile imtihan edilmektedir,
  Kaf S16 ak"And olsun ki insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler verdiğini de biliriz, biz ona şah damarından daha yakınız"buyrulmuştur
  Nefisteki şiddetle kötülüğü emretme eğilimi her insanda ve peygamberlerde de mevcuttur
  Yusuf S 53 ak"Yusuf dedi kiBen nefsimi temize çıkarmıyorum,çünkü nefis gerçekten şiddetle kötülüğü emreder,ancak Rabbimin koruduğu nefis müstesna" buyrulmuştur
  Yusuf as bir peygamber olmasına rağmen kendi nefsinde dahi kötülüğü emretme eğilimi olduğunu açıkça bildirmiştirYusuf as durumunu incelemeye devam edersek,
  Yusuf S 23-24ak"Yusuf’un köle olduğu evdeki hanımı Yusuf’un kendine yakınlaşmasını istedi ve çağrıda bulundu,kadın gerçekten ona niyetlenmiş ve Yusuf’ta ona karşı istek duymuştuŞayet Yusuf zina konusunda Rabbi’nin yasağını gömemezlikten gelseydi, nefsine uyacaktıFakat biz ondan fuhşu gidermek için onu koruduk,çünkü o bizim ihlaslı kullarımızdandı” buyrulmuştur
  Bu olaydan da anlaşılacağı gibi Yusuf as'in elinde olmadan oluşan ortamda,akıllar tamamen devreden çıkıp,Yusuf’un nefsine yenik düşeceği bir zamanda Rabbinin yasağını hatırlaması ve bunun üzerine Rabbi’nin korumasının gelmesi,onun zina yapmasına engel olmuşturAhlaki bir çöküntünün olduğu o dönemde Yusuf’un nefsine yönelen tahrikler ve onun tutumu şöyle anlatılmıştır,
  Yusuf S32-34» ak"Evin hanımı eve gelen misafirlerine şöyle dedi “ işte kendisine yakınlaşmak istedim diye beni ayıpladığınız köle budurYemin ederim ki ben ona sahip olmak istedim o da nefsine uymayarak beni reddettiYine yemin ederim ki emrimi yerine getirmezse yine zindana atılacak ve orda çürüyecektir”Yusuf “dedi ki ya Rabbim bunların beni yapmağa çağırdığı işi yapmaktansa,zindanlarda yatmak bana daha hayırlıdırEğer bu kadınların hilesini benden gidermezsen ben nefsime uyup onlara meyil ederim ve cahillerden olurum”Rabbi duasını kabul etti ve o kadınların tuzaklarından kendini korudu "buyrulmuş tur
  Yusuf as Rabbinin korumasıyla aklını kullanarak nefsani isteklerinin kurbanı olmamış ve nefse her ne kadar hoş gelse de Allahın bir haramını ihlal etmektense sene -lerce zindanda yatmayı tercih etmiştir
  fakat insanların büyük bir çoğunluğu,Allahın verdiği aklı kullanıp Allaha kul olmak yerine nefislerinin peşinden giderek nefislerine kul olmuş ve şirke düşmüşlerdir
  Rum S29ak"Doğrusu cehalet içinde nefsinin isteklerine uyarak şirke düşenler kendilerine zulmettilerArtık Allahın saptırdığı kimseyi kim yola getirebilir"buyrulmuştur
  Kuranı kerimde,nefsinin isteklerine uyarak kendine ve başkalarına zulmedenlerin,şirke ve küfre düşenlerin örnekleri verilmiştirBunlardan Belamla ilgili olarak,
  Araf S175 ak"Ey Resulüm o kişinin haberini oku ki önce kendini ayetlerimizle yükseltmiştik,daha sonra bunları yalanlayarak imandan çıkmıştıBöylece şeytanın peşine takılmış ve azgınlardan olmuştuEğer dileseydik onu bu ayetlerimizle yükseltirdik Fakat o aşağılığı tercih etti ve nefsinin isteklerine uydu"buyrulmuştur
  Belam daha evvel kabul ettiği Rabbani gerçekleri daha sonra gururuna kapılarak bile bile inkar etmiş ve imandan çıkmıştıNefsinin kamçılamasıyla gurura kapılmak Allanın hükümlerinizi doğruluğunu bilmesine rağmen, Belamın inatla inkar etmesine sebep olabiliyorduMusa as mucizelerini gördükten sonra,firavun ve topluluğu bunlara inanmalarına rağmen inatla inkar etmişlerdir
  Neml S 14 ak "Gördükleri mucizeyi kalben kabul etmelerine rağmen, nefislerine uyup büyüklenerek bunu inatla inkar ettiler”buyrulmuştur
  Musa askavminden olup önceden iman etmesine rağmen,daha sonra nefsinin emirlerine uyup kişisel çıkarları için kavmini buzağıya taptıran Samiri, Musa ya şu cevabı vermiştir,
  Taha S96ak”İsrailoğullarını buzağıya taptıran Samiri dediki “Bu işi bana nefsim hoş gösterdi"
  Bu ayetten anlaşıldığı gibi insan topluluklarını putlara tapmaya yönelten batıl öncülerin bunu yapmalarında en önemli etken,bu işi nefislerinin kendine hoş göstermesidir Topluma zulmeden ve sömüren tağuti yöneticiler,Allahın dininin hakimiyeti altında bunu yapamayacaklarını bildikleri için toplumu başka dinlere ve putlara yöneltirler İslam’dan başka dinler ve baskıyla saygınlaştırdıkları putlar zalim yöneticilerin zulüm ve sömürülerine asla engel olmazlar
  Musa asşeriatında bunu gerçekleştiremeyen Samiri,onun olmadığı bir zamanda İsrail oğullarını putlara taptırarak,hem kendisine saygınlık elde etmiş hem de kavminin Mısırdan getirdiği mücevherata el koyarak maddi çıkar elde etmiştirSamiri gibi insanları Allahın yolundan saptırarak saygınlık ve maddi çıkar sağlamak için toplumu putlara taptırma olayı günümüzün firavunları tarafından da noksansız uygulamaktadır
  Nefislerinin kurbanı olan insanlar,başkalarına en büyük zulümleri yaparlarBunu Habille Kabil kıssasında görebiliriz,
  Bakara S30 ak"Nefsi kabile kardeşini öldürmesini hoş gösterdi ve onu öldürmesini sağladı sonunda hüsrana uğrayanlardan oldu''buyrulmuştur
  Kabilin bu cinayeti işlemesine sebep,Allahın haksız yere insan öldürmeyin hükmünü hiçe sayarak, kardeşini öldürmesini kendine çekici gösteren nefsinin hükmüne tabi olmasıdırNefislerine uyup zulüm işleyenlerin ve nefislerinin hükmünü reddederek Allahın hükmüne tabi olanların durumları şöyle ifade edilmiştir,
  Naziat 837-41 ak"Artık kim azgınlık edip kafir olmuş ve dünya hayatını tercih etmişse muhakkak cehennem onun varacağı yerdirFakat her kimde Rabbin’den korkmuş ve kendini nefsani isteklerinden alıkoymuşsa cennet onun varacağı yerdir"
  Günümüzde bütün islami kavramlarla birlikte Müslüman kelimesinin de anlamı saptırılmıştırMüslümanlık anadan babadan kalıtımla geçen bir din görünümü almıştırNufus kağıtlarında Müslüman yazdığı için kendini Müslüman zanneden bir toplumun içinde yaşıyoruzSokaklarda içinde Müslümanlık iddiasında bulunanların doldurduğu birahaneler, meyhaneler, gazinolar,düğün salonları görürsünüz,kenar kaldırımlarda Müslüman fahişeler, --------ler ve çevresinde dolaşan Müslüman zinakarlar görürsünüz,
  Mahkeme salonlarını,devlet dairelerini dolaşsanız rüşvete, sahtekarlığa,yalancılığa dolandırıcılığa müptela olmuş Müslümanlar görürsünüzToplum içine girdiğinizde Müslüman dansözler, şarkıcılar ve müzisyenler bulursunuzMüslüman kelimesi ne kadar alçaltılmış ve kimlerin sıfatı olmuştur, İslamiyet dünyadaki bütün ahlaksızlıkları söküp atmak için çıkmış bir hareketin ismiydi fakat günümüzde nefislerini, h*******arını, zevklerini ilah edinmiş insanların dini gibi gösterilmek istenmektedir

  Allahın hükümlerini hiçe sayarak sanki Rabbimiz bu konuda hiç hüküm indirmemiş gibi nefislerinin her istediklerini yapanlar Müslüman olabilirler mi?Bazı tuhaf fetvalara göre kişi, Allahın hükümlerini inkar etmediği sürece,farzları yerine getirmese de,haramları sürekli ihlal etse de yinede müslümandırBu insanları Allahın hükümlerine değil de, İslamı topluma uydurmaya çalışan uzlaşmacı ulemasının şaş-kıncana bir iddiasıdırMedine’de münafıklar namazın farziyetini inkar etmiyorlardı, hatta öğle,ikindi,akşam,namazlarına katılıyorlardı,fakat sabah ve yatsı namazlarına gelmemeleri,Resululahın hadisiyle onların münafık olarak damgalanması için yeterli delil oluyordu

  Farzları ve haramları sürekli ihlal eden kişi her ne kadar müslümanlık iddiasında bulunsa da nefsini ilah edinmiş ve kesinlikle İslamın dışına çıkmıştırNefsani isteklerinin peşinde koşanlar için,
  Gaşiye S23 ak 'Zevklerini kendine ilah edinenleri görüyor musun"buyrulmuştur
  Cinleri ve insanları ancak benim hükümlerime uysunlar diye yarattım buyuran ulu Allah başıboş bırakmayacağını söylediği insanın yaşantısını düzenlemek için hükümler koymuşturİnsanların ve günümüzde Müslümanlık iddiasında bulunanların çoğunluğuda kendi nefislerinin istekleri doğrultusunda Rabbimizin hükümlerine ters düşen hûkümler koymuşlardırNefislerini ilah edinerek yaşantılarını Allahın hükümlerine değil de,kendi hükümlerine göre düzenlemişlerdir,bunlardan örnekler vermek gerekirse
  l)-Rabbimiz namaz kılınmasını emretmiştir,nefislerini ilahlaştıranlar nefislerinin namaz kılma hükmüne tabi olmuşlardırResülulah"müminle küfür arasındaki engel namazdır,mümin namazı terk ederse küfre girer"buyurmuştur
  2)-Allah zinayı haram kılmıştır,nefislerini ilahlaştıranlar zina ederek bunu kendilerine helal etmişlerdirResülüllah"mümin imanlıyken zina etmez"buyurmuştur
  3)-Allah faizi haram kılmıştırNefislerini ilahlaştıranlar bu kendilerine hoş göründüğü için faize para yatırarak,faizi helal etmişlerdir
  Bakara S279 ak"Faiz alıp verenler Allah ve resulüne harb açmıştır"buyrulmuştur
  4)-Allah Müslüman kadına tesettürsüz dolaşmayı haram etmiştir, kadınsa toplumca beğenilmek nefsine hoş geldiği için,ilahlaştırdığı nefsinin emirleri doğrultusunda açık dolaşmayı kendine helal etmiş,serbest bırakmıştır
  5)-Allah içki içmeyi haram kılmıştır,nesini ilahlaştıranlar içki içerek bunu kendilerine helal etmişlerdirResülulah " Kişi içki içerken imanlı olduğu halde içki içmez" buyurmuş tur
  6)-Allah her mümine cihad etmeyi farz kılmıştır»namaz, oruç gibi yükümlülükleri yerine getiren bazı insanlar cihad etmek nefislerine zor geldiği için sanki cihad etmekle mükellef değilmiş gibi sürekli cihad ibadetini terk ederek, ilahlaştırdıkları nefislerinin “cihad etme” hükmüne tabi olmuşlardır"Cihaddan geri kalanlar için,Rabbimiz
  Tevbe S84 ak"Onlardan ölen birinin asla cenaze namazını kılma,mezarı başında durmaÇünkü onlar Allah ve resulüne karşı küfre saptılar ve fasıklar olarak öldüler" buyrulmuşturResülullah"dört şey vardır ki bunlardan biri noksan olursa diğer üçünün o kişiye hiç bir faydası olmayacaktır,bunlarda namaz,oruç, hac, cihad'dır" buyurmuştur
  Bir mümin yaşantısını düzenleme hakkını benim ilahım sadece Allahtır diyerek, Allaha vermiştirYukarda görüldüğü gibi Allahın haram ve helallerine ters düşecek haram ve helaller,serbestiler getirip insanın nefsinin bu hükümlerine tabi olması küfürdürinsanın yaşantısının bir kısmını Allahın hükümlerine göre düzenleyip, bir kısmını nefsinin hükümlerine göre düzenlemesi, nefsinin hükümlerini,Allahın hükümlerine ortak koşmasıdırBu aynı zamanda şirktir”La ilahe illeallah “diyen, insanın yaşantısını düzenlemesi konusunda, ne kendi gibi insan olan bâtıl bir ilahı nede insanın kendi nefsini ortak olarak tanımazMüşrikler ve Müslümanlık iddiasında bulunmasına rağmen farzların bir kısmını veya tamamını yerine getirmeyen haramları az veya çok sınır tanımadan ihlal edenler için,
  Furkan S 43-44 ak"Şimdi gördün mü o nefsi arzularını ilah edineni artık onu sen mi yola getireceksinYoksa onların çoğu hakkı işitiyor ve hakkı anlıyor mu sanıyorsun onlar ancak hayvanlar gibidirler,hatta daha sapıktırlar"buyrulmuştur
  İnsanda hataya düşme ve günah işleme eğilimi vardırMümin günah işleyebilir,fakat sonra pişman olarak tevbe ederfakat müminlik iddiasında bulunan bir insan Allahın hükümlerine umursamazca,nefsinin hükümlerine tabi oluyorsa nefsini ilah edinmiş ve küfre düşmüştürMümin ancak hata sonucu günah işler aynı günahı ve günahları işlemeyi süreklilik durumuna getirmez, profesyonel günahkar olamaz
  Nisa S 18 ak" Allahın üzerine aldığı tövbe,ancak cehalet nedeniyle günah işleyenlerin sonra hemencecik tövbe edenlerinkidirİşte Allah böyleler inin tövbelerini kabul ederYoksa günahları sürekli işleyip ölüm yaklaştığı zaman”Ben şimdi gerçekten tevbe ettim”diyenlerin ve kafirlerin tövbesini kabul etmez" buyrulmuştur
  Tebliğci cahilliye toplumunun fertlerini,batıl ilah olan yöneticileri ve hükümlerini reddetmeye ikna ettikten sonra, ikinci etapta insanları nefislerini ilah edinmemeye davet etmelidir”La ilaha illallah” tebliğinde bulunduğumuz kişiye"nefislerini ilah edineni görmüyor musun"ayetinin anlamını anlatarak namaz,oruç,cihad gibi konularda nefislerine değil de Allahın hükümlerine tabi olması ve bu şekilde nefsini Allaha ortak koşmaktan vazgeçmesi gerektiği anlatılmalıdır


  Paylaş
  Nefsi ilah edinerek Allaha şirk koşma Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Nefsi doğru olarak kullanarak Allah'a güzel bir kul olmak varken nefsi en üste tutup kendini yücelten kişiler Allah'a şirk koşarak firavunlardan farkı kalmaz.şirk hakkında vaaz,  şirk vaaz,  şirk koşmak vaaz,  allaha şirk koşmak vaaz,  şirk ile ilgili vaaz,  şirk koşmaya örnekler,  şirk koşma örnekleri