Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan İman Nasıl Güçlenir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İman Nasıl Güçlenir?

  Reklam
  [I]İman kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve azalar ile amel etmektir. Kalb ile tasdik ettikten sonra kişinin iman konusundaki bilgisi, Allah’ın ayetleri hakkındaki ilmi ve Allah’ın isim ve sıfatları konusundaki delilleri arttıkça ve ayet-ı beyyinatı tefekkür ettikçe mü’mini imanı artar, yani güçlenir.

  Bu husus Kur’an ayetleri ile sabittir. Nitekim yüce Allah “Allah mü’minlerin imanları artsın diye sekinet indirendir.” (Fetih, 48:4) Bu ayette yüce Allah mü’minlerin imanlarını artırarak düşman ve ölüm korkusundan kurtardığını ifade etmektedir. Hidayetin artması da imanın artması olarak ifade edilmiş ve “Allah onların hidayetlerini artırmıştır” (Kehf, 18:13; Müddessir, 74:31) buyurmuştur. Kur’ân-ı Kerimin ayetleri nazil oldukça mü’minlerin imanlarının arttığını da yüce Allah “Sureler indikçe iman edenlerin imanları artar ve birbirlerine müjde verirler” (Tevbe, 9:124) “Mü’minlere ‘Düşmanlar sizin için ordu hazırladılar, onlardan korkmaz mısınız?’ denilince o mü’minlerin imanları artar da ‘Bize Allah yeter! O ne güzel vekildir’ derler.” (Âl-i İmran, 3:173)

  Bu ayetler mü’minlerin imanlarının Kur’an ayetlerinin sayısınca artacağını ve amel edildikçe de imanda terakki ve tekâmülün devam edeceğini ifade etmektedir. Allah için yapıla her şey, Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek dâhili bütün ameller kişinin sevabını ve imanını artırırlar.

  Yüce Allah Hz. İbrahim’in (as) “Ya Rab! Ölüleri nasıl diriltirsin, bana göster!” diye sormasını överek anlatır ve “Yoksa inanmıyor musun?” şeklinde amacını ifade etmesi için sorar. Hz. İbrahim (as) da “İnanıyorum ama istiyorum ki kalbim tatmin olsun!” şeklinde cevap verir. (Bakara, 2:260) Bu ayet-i kerime Hz. İbrahim’in (as) “Haliliye Mesleğinin” imanı kuvvetlendirmek ve imana ait meselelerde taklitten tahkika çıkarmanın önemini ve Allah katındaki değerini ifade etmesi bakımından dikkate değerdir. Nitekim peygamberimiz (sav) 12 sene kaldığı Mekke Döneminde Kur’an-ı Kerimin dörtte üçü nazil olmuştu ve ibadet ile muamelâta ait ayetler nazil olmadığı için inzal edilen sure ve ayetler genellikle Allah’a ve ahrete İman konularını ve imanı artıracak delilleri içeriyordu. Bu nedenle peygamberimiz (sav) sahabeleri ile sık sık kırlara ve Mekke dışına çıkarak Kur’an okuyup “Kainat Kitabını” “Tefekkür” ederek sahabeleri ile Tefekkürî ibadeti yapıyordu. ARTIK DUSUNUP TARTISMASI SIZDEN ???????


  Paylaş
  İman Nasıl Güçlenir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Salih ameller imanı besler
  Tefekkür de salih amellerdendir.
  İman bir ağaç, Salih amel ise ağacı besleyen su konumundadır.