Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan Görüşlerinize Ihtiyacım Var Annemin Imanı Söz Konusu Acil Arkadaşlar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Görüşlerinize Ihtiyacım Var Annemin Imanı Söz Konusu Acil Arkadaşlar

  Reklam
  benim bir yakınım ilk Peygamberin ve son Peygambrin hiçbir insan tarafından gözle görülmediğine, onların insanlara gözükmediğine ama onlar arasında gelip geçen Peygamberlerin gözüktüğüne inanıyor. yani ilk ve son peygamberi hiçbir insan gözüyle görmemiştir diye inanıyor. bunun böyle olmadığını anlatan ikna edici bir yazı istiyorum ben anlatma konusunda pek iyi değilim o yüzden sizden bunun tam tersi olduğunu kanıtlayan, başta yazdığım şekilde inanmanın yanlış olduğunu anlatan bir yazı yazmanızı istiyorum. yazdığınız şekilde o kişiye okumak için.lütfen şöyle şöyle anlatın şunu şunu söyleyin demeyip, siz kendiniz bir yazı yazarsanız sevinirim başta da söylediğim gibi iyi bir açıklama yapabileceğimi sanmıyorum o yüzden sizden bir yazı istiyorum


  Paylaş
  Görüşlerinize Ihtiyacım Var Annemin Imanı Söz Konusu Acil Arkadaşlar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  profilime giremiyorum modlar sorun ne birşey mi oldu ya bi bakın ya 3. 3
  Alıntı nrsn15 Nickli Üyeden Alıntı
  bunun böyle olmadığını anlatan ikna edici bir yazı istiyorum
  Peygamberimiz (sav) in ve bütün peygamberlerin
  birer insan olduğunu aynen bizler gibi yiyip içip
  uyuyup nefes almış oldukları somut olarak deliller
  bulunduğunu hepimiz bilir ve iman ederiz
  sanırım yakınınızın psikolojik sorunları var
  eklenen yazıyı okumasını sağlaya bilirsiniz.


  ---------------------------------------

  Allah insanlara olan ilgi ve sevgisinin bir sonucu olarak peygamberler göndermiştir

  Allah, insanı üstün ve değerli bir varlık olarak yaratmış, ona akıl, irade, düşünme gibi özellikler vermiştir. Kullarına en doğru ve en güzel yolu bildirmek üzere içlerinden peygamberler göndermiştir. Böylece insanları yalnız ve başıboş bırakmamış, tarih boyunca sürekli yardımda bulunmuştur. Bu durum Allah’ın kullarına ilgi gösterdiğini, onları sevdiğini ve onlara merhametli olduğunu gösterir.

  Peygamberler insanlar arasından Allah tarafından seçilir

  Peygamberler Allah tarafından insanlar arasından seçilir. Bu nedenle peygamberlik çalışıp kazanmakla elde edilmez. Kur’an’da bu durum şöyle açıklanmaktadır: “… Allah peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir...” (En’am suresi, ayet 124)

  Peygamberler de bizim gibi birer insandır

  Peygamberler insanlarla aynı ortamda doğup büyürler. Mensubu bulunduğu milletin herhangi bir ailesi içinde çıkıp yetişirler. Herkes gibi yer içer, sevinir ve üzülür, gezer ve çalışırlar. Bu durum Kur’an’da şöyle belirtilmektedir: “Biz onları (peygamberleri)yemek yemeyen ceset(ler) yapmadık. (onlar) ölümsüz de değillerdir” (Enbiya suresi, ayet 8)

  Peygamberler insanlardan farklı olarak Allah’tan vahiy alırlar. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur’da şöyle buyurmaktadır:
  “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin” (Fussilet suresi, ayet 6)


  Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri

  1.Peygamberlerin insanlardan seçilmesi vahyin anlaşılmasını kolaylaştırmıştır

  Peygamberlerin insanlardan seçilmesi, vahyin insanlar tarafından anlaşılmasında, kabul edilmesinde ve uygulanmasında büyük kolaylıklar sağlamıştır. Çünkü peygamberler içinde yaşadıkları toplumun problemlerini çok iyi bilen insanlardır. Onlar Allah’tan aldığı vahiy doğrultusunda toplumun problemlerine çözüm yolları öremişler ve bu konuda onlara önderlik etmişlerdir.

  Peygamberler Allah’tan aldığı vahyi, içinde yaşadığı halkın konuştuğu dile ile insanlara anlatmışlardır. Bu durum toplumla aralarındaki iletişim sorununu ortadan kaldırmıştır. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “Kendilerine (doğruları) açıkça anlatılabilmesi için, her peygamberi yalnız kendi halkının diliyle gönderdik” (İbrahim suresi, ayet 4) Eğer Allah başka varlıklar aracılığı ile mesajlarını göndermiş olsaydı insanlar onlarla iletişim kurmakta zorlanabilirlerdi.

  2.Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerin biri insanlara örneklik yapacak kişinin yine insan olmasıdır.

  İnsan ancak kendisi gibi bir insanı örnek alabilir. Bu nedenle peygamberler insanlara örnek olsunlar diye Allah tarafından seçilmişlerdir. Peygamberler, sadece Allah’tan aldığı buyruk ve yasakları iletmekle kalmazlar. Aynı zamanda insanlara önderlik eder, rehberlik yapar ve örnek olurlar. Onlar, erdemli ve onurlu bir hayatın nasıl yaşanacağını bizzat yaşayarak göstermişlerdir. Allah’ın dinini insanlara tanıtmışlar, Allah sevgisini, ahiret sorumluluğunu, doğruluk ve adaleti, birlikte mutlu yaşamayı öğretmişlerdir. Bu bakımdan insanlık tarihi peygamberlere minnet borçludur.

  3.Peygamberlerin insanlardan seçilmesi, Allah’ın insana verdiği değeri gösterir.

  Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerinden biri de insanın evrenin en üstün ve en değerli varlığı olmasıdır. Çünkü insan akıllı, düşünen ve irade sahibi, bir varlıktır. Bu nedenle evrende insandan daha üstün bir varlık yoktur. Allah değer verdiği insana mesajlarını insanlar arasından seçtiği kişiler aracılığı ile göndermiştir.


  Peygamberin insan olmalarına inanmak istemeyenlere Kur’an’ın cevabı ne olmuştur?
  İnsanlar peygamberlerin kendileri gibi bir insan olmalarını anlamakta zorluk çekmiş ve onlara inanmak istememişlerdir.
  Yüce Allah Kur’an’da onlara şöyle cevap vermiştir:: “Eğer yeryüzünde melekler olsaydı, elbette onlara… peygamber olarak melek gönderirdik”
  (İsra suresi, ayet 95)


  Kur’an’da inanmayanların peygamberlerin melek olması ile ilgili isteklerde bulunmalarına karşı Peygamberimizin şöyle cevap vermesini istemiştir:
  “Güç ve yüceliğinde sınırsız olan Rabbimdir. Ben yalnızca peygamber olarak gönderilmiş bir insanım” ( İsra suresi, ayet 93)


  Anlatım: Osman Ay